waar wordt belast?


31 maart 2008

Vraag nummer: 11654  (oude nummer: 10538)

de ontvanger van (een deel) van een erfenis woont in Frankrijk. Is daar getrouwd, werkt daar en valt derhalve onder het Franse fiscale regime.
Indien hij vanuit Nederland een erfenis of een nog niet opeisbaar kindsdeel ontvangt, moet hij dan in Frankrijk of Nederland de successierechten betalen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het antwoord op die vraag is veel te complex voor deze rubriek. Successiebelasting wordt in het algemeen geheven over krachtens erfrecht verkregen vermogen van iemand die ten tijde van het overlijden binnen het Rijk woonde. De verkrijger is dus minder relevant. In eerste instantie zou ik zeggen dat in ieder geval nederlands successierecht is verschuldigd, maar nogmaals, de materie is dusdanig specifiek dat ik moeilijk precies antwoord kan geven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.