sucsessie overlegaat


28 mei 2008

Vraag nummer: 11757  (oude nummer: 10783)

In het testament komt voor:
Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan ... een bedrag gelijk aan hetgeen ... zou hebben ontvangen indien ... enig erfgenaam van mijn nalatenschap zou zijn geweest, verminderd met de alsdan door hem verschuldigde successierechten.

2e Erfstelling
onder last van gemelde legaat, benoem ik tot mijn enige erfgenaam de stichting ...
vraag:
Wie betaald er nu de successierechten .?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Vrij van rechten en kosten betekent doorgaans dat niet de verkrijger de rechten betaalt, maar de nalatenschap. Per saldo komt het dan ten laste van de erfgenamen. het leidt doorgaans tot een verhoging van het totaal verschuldigde successierecht.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn