vrijstelling erfrecht


14 maart 2010

Vraag nummer: 13676  (oude nummer: 15444)

Hebben kinderen recht op vrijstelling bij zowel het overlijden van de eerste ouder als bij het overlijden van de langstlevende ouder?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als een kind erft van een ouder, dan is er inderdaad sprake van een vrijstelling erfbelasting. Doorgaans erft een kind als het twee ouders heeft, twee keer, dus is er per keer sprake van een vrijstelling in beginsel.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn