Erfbelasting keuze WOZ waarde


12 februari 2014

Vraag nummer: 37336

Situatie:
Vader overleden op 5-4-2013 Huis geerfd in 2013 als enige erfgenaam
Erfbelasting betaald op basis WOZ peildatum 1-1-2012 (2013 was natuurlijk niet bekend)
Belastingdienst geeft mogelijkheid om ook peildatum 1-1-2013 te gebruiken
Huis verkocht op 2-12-2013 geen eigenaar meer dus geen beschikking dus geen WOZ waarde

Peildatum WOZ 1-1-2013 wordt eerdaags bekend.

Vraag:
Kan ik als niet eigenaar toch een beschikking aanvragen en (eventueel) in bezwaar gaan?

Aangezien de hoogte van de erfbelasting afhankelijk is van de WOZ waarde peil datum 1-1-2013?

Volgens mij ben ik medebelanghebbende (art 28 WOZ) omdat ik erf belasting betaal op basis van de WOZ op 1-1-2013?

Antwoord:

Geachte heer,

Als de WOZ-waarde 2013 lager is dan de WOZ-waarde 2012, dan wordt de aanslag Erfbelasting, op verzoek van de belastingplichtige, ambtshalve verminderd.

Ik weet eigenlijk niet of u ook 'zomaar' van de gemeente de nieuwe WOZ beschikking krijgt, maar ik zou het gewoon aanvragen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.