huis schenken


27 maart 2013

Vraag nummer: 34097

Hallo, als mijn moeder het huis aan mij schenkt nu inl levende lijve en ze blijft er in wonen tot ze komt te overlijden, wat heeft het dan consequenties voor mij, Het word dan blijkbaar erfbelasting, maar word dat dan verekend met hetgeen je al betaald heb. Onze notaris krijgen we niet zover om het uit te leggen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In essentie klopt het wat u stelt: er kan dus sprake zijn van erfbelasting indien de woning wordt overgedragen en de eigenaar het genot/gebruik behoudt.Omdat betreffend artikel erg veel voeten in de aarde heeft en het gaat om een toekomstige gebeurtenis, kan het inderdaad lastig zijn precies te bepalen wat er zal gebeuren, maar de hoofdlijnen zijn wel aan te geven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.