Hoe bereken je de grootte van het kindsdeel?


28 september 2018

Vraag nummer: 56237

Moeder was langstlevende en had het huis in vruchtgebruik. Zij heeft na overlijden vader in 1989 daar nog 10 jaar in gewoond. Moeder is in 2016 overleden. Ons kindsdeel is door de accountant volgens de regels die de belastingdienst hanteert bepaalt en goedgekeurd. Volgens een andere partij moet het kindsdeel worden berekend volgens HR 06-04-2007, ECLI:NL:HR:2007:AX0771 Redactie Vakstudie nieuws. Dit geeft een andere kindsdeel grootte. Welke reken methode kindsdeel moet gevolgd worden?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Deze rubriek leent zich vrees ik niet voor berekenen van de kindsdeel en/of aanwijzingen hoe het kindsdeel berekend moet worden. Het oordeel ligt in beginsel bij de belastingdienst zelf. U kunt uw vraag ook daar stellen indien u dat wenst.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.