eigen woning


1 februari 2013

Vraag nummer: 33499

Waarom moet bij de aangifte rechtvan successie bij overlijden van de echtgenote de totale waarde van de woning + het aandeel van de overledene (50% van de totale waarde van de woning) worden opgegeven?
De woning wordt toch niet ineens 50% meer waard?
Ik heb nog twee kinderen. Wordt dan het aandeel van de overledene in de woning 25%?
Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Voor de aangifte dient de WOZ waarde te worden genomen. Vervolgens dient vastgesteld te worden of er gemeenschap van goederen is. Indien dat zo is, dan behoort in beginsel de helft tot de nalatenschap. In die helft zijn weer de erfgenamen gerechtigd. Zijn er drie erfgenamen voor een gelijk deel, dan ieder dus ieder 1/3 (van die helft)

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn