Erfenis lager dan vrijstelling


28 juni 2010

Vraag nummer: 13844  (oude nummer: 15861)

Mijn oom, zonder echtgenoot, zonder kinderen, zonder zussen of broers, is begin dit jaar gestorven. Hij liet een bedrag na dat niet eens hoger is dan de vrijstelling van € 2000,-. Er is een testament. Om kosten te besparen (de begrafeniskosten waren verzekerd) is er geen verklaring van erfrecht voor de erfgenamen aangevraagd bij de notaris. Moet de langstlevende erfgenaam nou toch aangifte doen of is dat niet nodig? Tot dusver heeft de belastingdienst niets van zich laten horen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In sommige gevallen stuurt de belastingdienst al een brief dat aangifte niet nodig is. Als je aan aangiftebiljet krijgt, dan moet je die in beginsel wel invullen en opsturen. Voor de volledigheid zou u een één en ander kunnen navragen bij de belastingdienst.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.