Successierecht kindsdeel


14 november 2006

Vraag nummer: 10629  (oude nummer: 8498)

Ik heb begrepen dat wanneer in testament (1985) is opgenomen dat vruchtgebruik bij langstlevende blijft (gelijk aan nieuwe wetgeving van 1-1-2003) de langstlevende een schuld aan de kinderen krijgt voor het kindsdeel. De langstlevende moet hierover ook al successierechten over afdragen die in mindering komen op de schulden aan de kinderen. Mijn 1e vraag is of de kinderen afstand kunnen doen van kindsdeel zodat er nog geen successierechten hoeven worden afgedragen. Vrijstelling partner is namelijk vele malen hoger.
2e vraag is als dit mogelijk is wordt dan bij overlijden langstlevende het gehele vermogen verdeeld over de kinderen?

Antwoord:

Geachte heer,

Er is geen sprake van vruchtgebruik maar vol eigendom. Verder heeft u gelijk, alleen verwerping (afstand) heeft geen zin omdat daardoor de verschuldigde successierechten niet verminderen.

Oplossing: maak een nieuw testament met de langstlevende als enig erfgenaam gekoppeld aan een tweetrapsmaking. Ga naar uw notaris dus!!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.