successiebelasting zwager


6 juli 2008

Vraag nummer: 11869  (oude nummer: 11013)

Er schijnt nogal een misverstand te zijn over de te betalen successiebelasting van 26 % of 41 % als zwager of schoonzus. De een beweert 26% gelijk aan broer of zus. De ander zegt 41% want er is geen bloedverwantschap! Graag antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Door een huwelijk ontstaat aanverwantschap ook tussen de broers en zussen van de ene echtgenoot ten opzichte van de andere echtgenoot. Dat betekent dan een gunstiger tarief. Het geldt overigens niet voor de echtgenoten van de broers en zussen van een echtgenoot in relatie tot de andere echtgenoot.

Omdat de termen zwager en schoonzuster voor verschillende situaties worden gebruikt, is een eenduidig antwoord wat dat betreft ook niet mogelijk en klopt dat er misverstand is.

Via de belastingdienst kunt u ook uw informatie verkrijgen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.