successierecht en levensverzekering


29 december 2004

Vraag nummer: 8929  (oude nummer: 5258)

Indien bij overlijden van een van de ouders een levensverzekeringsuitkering ontvangen wordt waarvan de partner van de overledene de verzekeringnemer was, en beide partners in gemeenschap van goederen getrouwd zijn,
is de uitkering dan een fictieve verkrijging of niet?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ja, volgens mij wel!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.