successie bij uitvaartverzekering


5 juli 2005

Vraag nummer: 9350  (oude nummer: 6150)

Geachte notaris,

Valt de uitkering van een uitvaartverzekering onder de nalatenschap en is er dan successiebelasting verschuldigt ?

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, hij valt niet in de nalatenschap en ja/nee er kan successiebelasting over verschuldigd zijn maar dat hoeft niet. In algemene bewoordingen is het zo dat indien de begunstigde ook de premies heeft betaald, de uitkering onbelast is met SR.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.