Waarde woning erfbelasting 1989


12 april 2016

Vraag nummer: 45828

Op welke wijze moest in 1989 de waarde van de woning worden opgevoerd in relatie tot het berekening van het vermogen ivm te betalen successierechten

Antwoord:

Geachte heer,

Indien er in de huidige tijd erfbelasting moet worden voldaan over een woning die tot de nalatenschap behoort, dan moet daarbij de WOZ waarde worden gehanteerd.

De waarde van de woning in 1989 is in die zin voor huidige erfbelasting niet van belang, tenzij (bijvoorbeeld) kindsdelen vanwege een eerder overlijden van een andere ouder, thans als vermindering dienen voor de erfbelasting. In dat geval is er als het goed is al erfbelasting betaald destijds en is de waarde van destijds van belang voor de hoogte van betreffend kindsdeel. Dan dient de waarde van destijds vastgesteld te worden (naast de andere bestanddelen van de nalatenschap.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.