verjaring successierecht


6 december 2010

Vraag nummer: 14018  (oude nummer: 16227)

Mijn vader is overleden in 1994,hij liet alles na aan mijn moeder via het testament,mijn moeder heeft nu het huis vekocht aan mijn broer,een andere broer heeft in het verleden een beroep gedaan op het vaderserfdeel en ook onvangen,nu heeft mijn moeder ieder kind het erfdeel van mijn vader uitbetaald,moeten wij daarover nog successierechten betalen,of is dit inmiddels verjaard?Volgens de notaris van mijn moeder is het verjaard,omdat mijn vader al in 1994 is overleden,graag uw antwoord hierop,mijn hartelijke dank

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb geen reden om aan te nemen dat de notaris geen gelijk heeft omdat ik geen oordeel kan vellen over één en ander vanaf deze plaats. De notaris is op de hoogte van de omstandigheden volgens u dus zou het ook goed moeten kunnen beoordelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.