hypotheek


11 maart 2010

Vraag nummer: 13658  (oude nummer: 15416)

Mag hypotheekschuld van het vermogen worden afgetrokken i.v.m het betalen van erfbelasting?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Erfbelasting wordt in beginsel berekend over de activa verminderd met de passiva van de nalatenschap. Over het algemeen behoren tot de passiva hypothecaire schulden. In de toelichting bij het aangiftebiljet kunt u overigens nadere informatie vinden. Zijn er toch nog vragen dan raad ik u aan even langs uw notaris te gaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.