betaling successierechten


4 februari 2009

Vraag nummer: 12378  (oude nummer: 12253)

U heeft eerder geantwoord dat mijn zoon waarschijnlijk direct successierechten moet betalen ook al krijgt hij het bedrag pas als hi 23 is.
Mijn zoon is nu 6 jaar. Het gaat om grote bedragen kan mijn zoon bevoorbeeld mij zijn 10 jaar een lening afsluiten van 60.0000 euro want wij kunnen de successierechten niet voorschieten

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Wellicht dat het testament daarin een oplossing geeft waarin iemand anders (vruchtgebruiker??) verzocht wordt de successiebelasting voor te schieten. Als dat niet zo is of niet kan, dan moet er misschien vermogen verkocht worden. Verder is het zaak om te overleggen met betrokken notaris en de belastingdienst.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn