uitkeren niet-opeisbare vordering


28 maart 2009

Vraag nummer: 12523  (oude nummer: 12659)

Mijn vorig jaar overleden echtgenoot heeft 2 volwassen kinderen uit zijn eerdere huwelijk.
Het erfdeel /de vordering is voor ieder € 65000. Na aftrek van het fictief vruchtgebruik, blijft een fiscale vordering van ong. € 22.000 over. Ik wil de kinderen nu reeds uitbetalen. Mijn notaris legde mij uit , althans dat heb ik zo begrepen, dat de hoogte van die uitbetaling gelijk is aan € 22.000 (+ indexatie). Klopt dat werkelijk? In gesprek met mijn stiefkinderen kon ik dat niet goed uitleggen. Voor hen is het ook onbekende materie.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

het klopt wat de notaris zegt, naar mijn mening. U hebt als het ware (dus fictief) vruchtgebruik. Zie je daarvan af (dus betaal je de hele vordering), dan wordt het gezien als een schenking en is het dus belast.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn