Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Erfenis / erfrecht

Hieronder vindt u de laatst gestelde vragen.

Hoe eis ik mijn legitieme portie op?

De echtgenoot van mijn overleden moeder is verhuisd naar Portugal. I... >>


Inlichten kinderen van mijn overlijden

Mijn dochter is testament executeur is zij verplicht haar zus en broer... >>


Moet ik naar de Notaris ik heb een erfplan

En moet ik mijn appartement laten taxeren... >>


Ring overleden moeder

Moet mijn zus de ring laten taxeren er zijn 5 erfgenamen ... >>


Auto verzekering van overleden persoon

Goedendag, wij (mijn neefje, nichtje en ik) zitten met een vraag. ... >>


Erfenis in de USA

Mijn vriendin kan de erfenisbelasting van haar vader niet betalen in d... >>


Ik wil testament van mijn ex-partner verwerpen

ik sta vermeld in het testament van mijn ex partner (van 26 jaar gel... >>


Hoe komt men achter de nabestaande

Als ik geen contact heb met mijn broer, heeft geen verdere familie en ... >>


Boodschappen voor moeder (verrekening nalatenschap)

Goedemorgen Willem, Ik ben executeur (afw.bew. voerder) en enig erf... >>


Legitieme porties

Een familielid een broer van mij, kind van mijn overleden moeder heeft... >>


Legaten

Kunnen erfgenamen gezamenlijk besluiten een legaat te vergroten of om ... >>


Verwerpen erfenis Duitsland

Goedemorgen, Ik heb een vraag betrekking over verwerpen erfenis Dui... >>


Kan ik aangifte doen?

mijn vader en moeder hebben voor ieder kind iets op papier gezet wat z... >>


Informatie over overlijden tante (en afhandelen nalatenschap)

Onlangs is er een tante van ons overleden. Wij zijn als familie niet i... >>


Schulden van een overleden nonkel

Beste , Mijn nonkel is pas overleden en blijkbaar had hij schulden ... >>


Spullen van mij ophalen na het overlijden van mijn vriendin (of eerder

Mijn vriendin is terminaal ziek. Haar zoon is executeur. Er zijn twee... >>


Kosten betalen na overlijden moeder

Mijn moeder is vorig jaar 11 januari 2022 overleden. Nu krijg ik nog ... >>


Uitvoeren testament niet wettelijk verplicht?

L.s., Uw bovenstaand stukje is uit 2002. Mijn vraag : is het uitv... >>


Verworpen, wat nu?

weduwe moeder overleden, wel schulden niet bekend hoeveel. Huurwoning... >>


Niet benoemde executeurs

Er is een executeur aangewezen in testament. Plotseling wordt dit over... >>


Telefoon nummer van een notaris in Dordrecht

Ik ben op zoek naar de overlijdensakte van Xxxx Xxxxx Zijn zoon en z... >>


Moeder overleden, broer heeft schulden gemaakt, wie gaat wat betalen

moeder is overleden, en zoon is in haar huis blijven wonen. heeft hier... >>


Verwerping erfenis ook door echtgenoot

Moet mijn echtgenoot ook een formulier invullen als hij ook wil verwer... >>


Onterft door vader, geld en inboedel aan stiefmoeder en kinderen gegaa

Mogelijkheid tot terug vorderingen via uitkering ,daar het geld waarsc... >>


2e in lijn erfgenaam

Goedemiddag, Mijn zus is overleden en had geen partner maar wel 2 jo... >>


Erfen

mijn zwager heeft in lagos een zoon die heb 2 pasporten nederlands en ... >>


Wat zijn mijn rechten? (kindsdeel uit 2004)

Mijn vader is in 2004 overleden en kwam mijn kindsdeel te vervallen aa... >>


Overlijden ex zwager (en vooral niets doen; derden in kennis stellen v

Onlangs is mijn ex-zwager overleden en pas 3 weken later gevonden. Zij... >>


Erfrecht buitenlandse partner

Heeft een in het buitenland geregistreerd huwelijk (maar dus niet in N... >>


Machtiging na overlijden

Heb hulp nodig bij het opstellen van de machtiging. Mijn partner wil ... >>


Ongelijk kindsdeel uitkeren

In 2013 is mijn echtgenote overleden. We hadden een testament waarin s... >>


Aangifte erfbelasting

Casus: Ouders, in gemeenschap van goederen, tot vermogen: 300.000. Va... >>


Testament kwijt

Kan ik een copie van mijn zoekgeraakte testament bij het notariskanto... >>In koophuis blijven wonen als vader overlijdt

Mijn moeder is een paar jaar terug overleden, ik ben 35 woon nog thuis... >>


Oude rechten op vrijstelling eerste overledene

In 1999 is mijn vader overleden.Via het toenmalige testament is er gee... >>


Erfrecht in plaatsstelling

Mijn moeder staat genoemd als erfgename van haar neef zonder kinderen,... >>


Naaste familie inlichten in geval van testament

Mijn zuster heeft al bijna 10 jaar geen contact met zijn broers en zus... >>


Tijdsspanne na overlijden om erfgenamen in te lichten

Binnen welke tijdspanne na overlijden moeten de erfgenamen verwittigd ... >>


Beslissingsrecht executeur testamentair

Er is een executeur testamentair aangewezen ivm plotseling overlijden ... >>


Beschreven status in notariele documenten (naamrecht)

Hallo, Hoe wordt een weduwe beschreven in notariele documenten zoa... >>


Aanwijzingen van terminale patiënt voor verdeling instrumenten

Beste heer Van der Putten, een oom van mij (musicus) is in een hospice... >>


Wie is de erfgenaam? (eenvoudige oplossing voor complexe erfenis)

Geachte heer van der Putten, Voor een client van mij leg ik u het v... >>


Vaststellen erfgenaam

Recentelijk is een tante van mij overleden in Duitsland. Zij is Nederl... >>


Erven/samenlevingscontract

mijn in juli overleden vader had een samenlevingscontract met de vrouw... >>


Erfenis na 8 jaar verjaring?

mijn broer en ik hadden een twee mans zaak altijd heel hard gewekt mij... >>


Leeghalen woning

Binnen een maand na overlijden van mijn moeder is haar huurwoning leeg... >>


Financiën behartigen na overlijden in verpleeghuis door contactpersoo

ik ben contactpersoon van mijn schoonzus in verpleeghuis. Ben ik gerec... >>


Twee traps testament

Gehuwd, geen kinderen. Overwegen een tweetraps testament te laten opst... >>


Info

Een broer van moeder overlijd mijn moeder is overleden ben ik als een... >>


Schenken op sterfbed

Geachte heer, in het najaar van 2019 overleed mijn zwager. Op zijn ste... >>


Woning uit erfenis op naam krijgen

De moeder van mijn vriendin is overleden en heeft in haar testament de... >>


Geen testament (maar wel kind en koopwoning)

Geachte heer Van der Putten, Ik begeleid op dit moment een familie ... >>


Geen kennisgeving overlijden vader; erfrecht

Goedenavond, Mijn ouders zijn al jaren gescheiden. En mijn vader is... >>


Volmacht voor afstanddoening erfenis/nalatenschap

Beste heer, Ik woon op Curacao ik heb een volmacht van 2004 waar m... >>


Betalen kosten uitvaart uit de nalatenschap (niet doen!)

mijn moeder is overleden. ik heb de erfenis verworpen, mijn broer ook.... >>


Verwerpen of benificiar aanvaarden

Partner is op 6 mei overleden mijn oudste zoon is erfgename ( 2overige... >>


In oude staat terugbrengen van woning overleden zoon

Hallo onze zoon is overleden zijn wij nu verantwoordelijk om zijn woni... >>


Erfenis verwerpen door erfgenamen in het buitenland

Geachte heer/mevrouw, Mijn vader heeft geen testament opgesteld en ... >>


Testament en bv

Mijn broers en zussen en ik zijn in een testament als erven benoemd. D... >>


Geld van rekening gehaald

Mijn zus is gemachtigd voor onze dementerende moeder die nu helaas is ... >>


LAT relatie en erfrecht

Mijn zuster heeft een LAT relatie. Kan haar vriend haar vermogen of ee... >>


Documenten van overledene

Mijn ex is vorige maand overleden in ziekenhuis te België. Hij was he... >>


Ik wil dat mijn auto naar een ander gaat

Ik ben weduwnaar en heb een testament,dat gaat naar mijn bonus dochter... >>


Aannemen goederen uit niet rechtsgeldig codicil

Codicil is niet ondertekend en met datum opgesteld. Indien ik iets aan... >>


Vraag over verdeling boedel

Mijn schoonmoeder is ernstig ziek. Nu heeft haar oudste zoon, mijn zwa... >>


Ontbreken van een aangifte erfbelasting

De echtgenote is in 1996 overleden. Haar man heeft destijds geen aangi... >>


Uitvaartnota laten betalen via de notaris

Kan/mag de (nog niet gevolmachtigde) notaris de uitvaartnota op naam v... >>


Betalen uitstaande schuld bij zorgverzekeringing

Mijn moeder is op 12 januari jl. overleden. Ik ben gemachtigd voor haa... >>


Testament en verdeling neven en nichten

Wij zijn een echtpaar zonder kinderen.als ik zou sterven zou ik graag ... >>


Kopie testament broer

hoe kan ik testament van mijn broer opvragen nadat deze bij inbraak is... >>


Kopie testament

Testament is door inbraak/diefstal kwijtgeraakt. Hoe te handelen om c... >>


Voordeur op slot

Gaarn e wil ik vragen om advies. Vrijdag 6-3-2020 willen mijn broers ... >>


Erfenis opeisen

Beste, Mijn papa is gestorven în1996 .ik zit nú in een precaire fi... >>


Wat als ik als erfgenaam niet word verwittigd

Wat als ik als erfgenaam niet word verwittigd ook al ben ik geen famil... >>


Bij leven gegeven sieraden

Van schoonzuster sieraden ontvangen bij leven ongeveer 5 jaar geleden,... >>


Volmacht

Wij kinderen wonen in NL en m’n ouders zijn komen te ontvallen en he... >>


Geld van de mama

Beste, Mijn mama leeft nog en mijn zus wilt nu al mijn mama haar gel... >>


Erfenis verwerpen; hoe?

Hallo, Mijn broer is overleden. Ik weet dat zijn zoon de erfenis verwe... >>


Erfgenaam

Vraag 1: Ik heb een LAT relatie met Hector. Ik wil hem erfgenaam mak... >>


Gemeentelijke betaling maar nog geen erfverklaring binnen

Mijn oma is overleden en om de rekeningen te betalen is er een erfverk... >>


Verantwoording afleggen executeur

De executeur moet een overzicht van de gemaakte kosten na het overlijd... >>


Trouwboekje weg van mijn moeder

De notaris vroeg om het trouw boekje, van mijn moeder, die is overlede... >>


Erfenis

ik heb in het verleden 1000 euro successie rechten betaald en een h... >>


Opleveren huurwoning

Geachte heer/mevrouw, Onze moeder is overleden en heeft vrijwel gee... >>


Erfrecht 2

In het testament staat o.m. het volgende: Indien de legataris het leg... >>


Erfrecht

In het testament staat o.m. het volgende: Indien de legataris het leg... >>


Aanvraag bankafschriften als erfgenaam

Hoe kan ik bankafschriften aanvragen van mijn overleden oom, ik ben na... >>


Is afstand erfenis moeder ook meteen afstand erfenis vader?

Mijn broer heeft bij t overlijden van mijn moeder afstand getekend van... >>


Schulden vader betalen (nee; afstand doen van erfenis)

Hoi Wil even weten als me vader nooit alimentatie heeft betaald of v... >>


Vaststelling vermogen overledene tijdens echtscheidingsprocedure waarb

Beste, mijn ouders lagen in een vechtscheiding met peildatum 08 aug. N... >>


Uitvaart van vader regelen en tegelijk erfenis verwerpen

Ik ben enig erfgenaam van mijn vader (*1929). Als hij overlijdt wil i... >>


Aanvaarden goederen

Mag een legataris goederen aanvaarden uit een erfenis, zonder dat deze... >>


Boedel overledene weggeven zonder taxatie

In het testament van mijn moeder, enkele maanden geleden overleden, is... >>


Schuld

Mijn broer is overleden zijn kinderen hebben het al verworpen. Moet i... >>


Nalatenschap overledene aan partner en kinderen

Ik stel deze vraag namens mijn moeder. Het gaat om het volgende; 5 jaa... >>


Erfenis aan zichzelf schenken

Mijn moeder is onlangs overleden en wil mijn oudste broer eigenlijk de... >>


Erfenis anders verdelen

Stel uit een gezin is één vd kinderen door vader bij testament onter... >>


Overleden vader en rekeningen

Hallo Heb te horen gekregen dat mijn vader 3 september is overleden ... >>


Onterft en enig erfgenaam volgens testament accepteert de erfenis niet

Beste heer, mevrouw, Mijn vader is overleden en heeft zijn kinderen... >>


niet aanvaarden van erfenis, wel uitvaart regelen

Na veel zoeken kwamen wij er achter dat onze broer geen overlijdingsve... >>


In 1 keer opeisen erfenis

Geachte medewerkers, Wegens familieruzies heb ik het contact met oude... >>


Hoe achterhaal ik een testamentair executeur?

Na een lange tijd geen contact met hem gehad te hebben vernam ik het o... >>


Erfenis Oekraïne

Goedendag, Mijn schoonmoeder is overleden. Ze heeft een appartement.... >>


Achteraf rekeningen van overleden broer

broer is overleden ik had geen contact met hem de buren vinden nu in z... >>


Afspraken herroepen

Onze vader is in Mei jongsleden overleden en heb ik mijn zussen het hu... >>


Onterfde zus

Mag mijn zus die onterfd is door mijn vader bankafschriften van 5 jaar... >>


Overleden moeder (hoeveel kinderen had zij?)

Mijn moeder is in September overleden maar nu wilt de advocaat zeker w... >>


Recht op erfenis (na 1 jaar huwelijk)

Ik ben met mijn man 1 jaar en een maand getrouwd en toen is ie overled... >>


Hoe wordt afwikkeling van nalatenschap in gang gezet?

Geachte lezer Mijn vader is vorige maand overleden. Ik heb niets te... >>


Afstand doen erfenis, hoe te regelen wettelijk

door grote schulden en niet verzekerd zijn van een broer, afstand doen... >>


Schuld betalen van mijn overleden broer?

Geachte heer en/of mevrouw, Graag ter informatie.... Ineens krijg ik... >>


Kindsdeel opeisen

Mijn ouders zijn alle bij overleden ik ben niet op de hoogte gesteld i... >>


Volmacht eventuele erfenis familie buitenland

Dit jaar zijn zowel een tante als haar echtgenoot overleden. De verwac... >>


Behoefte aan deskundige voor overleg over opmaken van mijn testament

Ik ben alleenstaand (62 jaar) en heb 2 zonen (30 en 32 jaar). De 30 ja... >>


Dna (aanspraak op erfenis?)

k heb toestemming van de rechtbank om dna te laten doen van de overled... >>


Verwerping erfenis

Geachte, met een aantal familieleden willen wij de erfenis verwerpen v... >>


Hoe te handelen bij nalatenschap als geen rechthebbende en zonder nabi

Beste heer Van der Putten, Deze vraag gaat over een heer die zijn p... >>


Overlijdensakte aanvragen en inlichtingen notaris

Hallo, Op XX xxxxxxxxx 2018 heeft mijn jongste broertje helaas de s... >>


Verjaring kindsdeel

Mijn vrouw heeft al 23 jaar geen contact met haar moeder. Nu hoort zij... >>


Gevolgen overlijden broer

Mijn broer is overleden waar ik al jaren geen contact mee heb. Ik weet... >>


Persoonlijke lening en overlijden

vervalt een lening tussen twee mensen ( niet bedrijven of banken) als ... >>


Tegoeden in op dollarrekening

Ik heb een goed doel aangeduid als algemeen legataris bij testament. ... >>


Moet de notaris de 5 kinderen niet inlichten over het overlijden?

Mijn schoonouders zijn gescheiden in 1974. Hadden 4 kinderen. 1 kind i... >>


Onttrekking woning na het recht van erfpacht te hebben gekregen

Geachte heer van der Putten, Er staat een huis op een huurgrond. Na... >>


Niet houden aan testament

Een aantal jaar geleden ben ik benoemd tot executeur-testamentair. In... >>


Diefstal/verduistering erfenis

Goedendag, Mijn vraag gaat over diefstal/verduistering van een auto... >>


Verdeling kosten erfenis

mijn vader is 16 mei overleden en er is een bedrag van ongeveer 93000 ... >>


Executeur en tevens vader blijft in gebreke

In april 2017 overleed mijn moeder. Zij heeft in haar testament bijna ... >>


Meebetalen aan grafrechten? (onterfd)

Geachte heer, In mijn vordering die ik bij mijn broer/ de executeur... >>


Weduwe en ander huis kopen

Als ik als weduwe een ander huis ga kopen, wat moet dan worden ingevul... >>


Kosten uitvaart reserveren voor erfenis?

Broer heeft uitvaart moeder zonder mij geregeld. De restschuld bij Del... >>


Wat was in 1999 de wettelijke procedure bij beneficiaire aanvaarding?

Op de pagina van uw collega, C. van de Griend, staat: "Op dit moment i... >>


Rechtzaak voortzetten door erfgenaam

Kan een weduwe een rechtszaak van haar overleden echtgenoot, als plaat... >>


Gemeentelijke belasting na overlijden

Onze dochter is vorig nov. overleden nu krijg ik een rekening van de ... >>


Ik wil me zelf onterven

Ik heb geen.kontakt met me vader en moeder en ook niet met me broertje... >>


Uitbetalen stiefkinderen

Mijn man en ik willen zijn stiefkinderen hun erfdeel van hun overleden... >>


Geen testament en geen excecuteur erfgenamen broer en zuster, geen eig

Wat te doen om bankboekjes ten gelde te maken. Of te laten uitbetalen.... >>


Lening controleren

er is iemand die 7000 heeft geleend in 2018 doet de notaris dit cotr... >>


Rechten van een weduwe in het buitenland

Beste Ik zal het trieste verhaal heel kort houden Mijn vriend met nl... >>


Verzwegen nalatenschap

mijn moeder is 2 jaar geleden overleden voor het overlijden had ze ee... >>


Wie betaalt de rekening? ***

Mijn verstandelijk gehandicapte tante is overleden. Omdat na het overl... >>


Erven en bankzaken (en/of-rekening) 2

Op de door u vermelde link van notaris mr. Van de Griend v... >>


Erven en bankzaken (en/of-rekening) 1

Is uw artikel "Erven en bankzaken (en/of-rekening)" van 27-01-2003 (V... >>


Advocaatkosten executeur

Goedemorgen heer W. van der Putten. Als executeur, de erflater is pas ... >>


Erfenis ja of nee (bij regelen begrafenis)

Geachte mijnheer/mevrouw, Voor u heb ik twee waarschijnlijk veel ge... >>


Akte van afstand

Er wordt mij om een Akte van Afstand gevraagd. Waar kan ik zo'n formu... >>


Hebben kinderen uit eerder huwelijk meer rechten dan kinderen uit 2e h

Wij zitten met het volgende, uit het eerste huwelijk zijn 2 kinderen g... >>


Erfrecht (geen contact met kinderen)

Mijn adoptievader (sinds1965) heeft eigen kinderen uit een eerste huwe... >>


Testament nog niet getekend 2

Mijn vriendin heeft testament gemaakt op woensdag en kwam geheel onver... >>


Testament nog niet getekend

Mijn vriendin heeft vorige week testament laten opstellen en is zondag... >>


Kosten na overlijden

Na overlijden van de laatst levende zijn er begrafeniskosten en de hyp... >>


Onterven oudste kind

Mijn ouders zijn gescheiden vlak na mijn geboorte. Vader is hertrouwd ... >>


Vraag over erfgenaam

Geachte heer van der Griend, Na aanleiding van de nieuwe donor wet z... >>


Benoeming executeur-testamentair

Mijn vrouw en ik worden ouder (84 en 82). Mijn vraag is:er is onlangs... >>


Advocaatkosten erfgenaam uit nalatenschap?

Goedemorgen Mr. Willem van der Putten, Als een erfgenaam, die zelf gee... >>


Bevoegdheden Executeur

Goedemorgen Mr. Willem van der Putten, ik ben bij testament van 2001 (... >>


Benoeming executeur testamentair. Hoe?

is benoeming vormvrij of is een notariële akte vereist... >>


Volmacht

Mijn moeder is onlangs overleden, en ik heb bij de notaris mijn broer ... >>


Inzage bankpapieren en erfenis

Kunnen mijn zus en ik na vier jaar alsnog de bankpapieren van onze ove... >>


Gebrouilleerde familie met bewindvoering 2

Weledelgestrenge heer mr. Van der Putten, Heel erg bedankt voor uw... >>


Erfenis uit buitenland? - Aruba

Mijn (Nederlandse) vriend heeft offficieel nooit gehoord dat zijn vade... >>


Gebrouilleerde familie met bewindvoering

Pakweg 7 jaar is bewind ingesteld omdat er vermoeden was dat ik mijn o... >>


Erfenis accepteren door gebruik verzekering?

Mijn vraag is mijn vader is in Portugal overleden en heeft een verzeke... >>


Openen testament

november jl. is mijn vader op 81 jarige leeftijd overleden. Hij leefde... >>


Erfenis moeder

Mijn moeder woonde samen met haar partner in ons ouderlijk huis. 10 ja... >>


Er blijft een schuld over

Maar stel dat er zonder erfgenamen een schuld overblijft. Ik doe de fi... >>


Rechten echtgenoot bij mijn overlijden

Ik ben Nederlands en in Argentinië met een Argentijn getrouwd. We heb... >>


Waarom duurt dit 8 jaar ?

onze buurman is in 2009 overleden, heeft bij de notaris een testament ... >>


Verwerpen nalatenschap en lijkbezorging

Referentie vraag 25661. Geachte heer van der Putten, Een persoon... >>


Erfenis verwerpen en dan? (woning ontruimen?)

Mijn moeder bij overlijden laat veel schuld na. Niemand wil die schuld... >>


Vennootschapbelasting aftrekbaar als belastingschuld bij aangifte erfb

In de nalatenschap zit een Pensioen EB BV. Er moet nu worden afgereke... >>


Auto vererven

Waar kan ik een voorbeeld formulier vinden om na mijn overlijden een o... >>


Testament ***

De vrienden die wij hebben die hebben een leeftijd bereikt dat ze het ... >>


Wie is verantwoordelijk voor mijn schuld?

hoi hoi ik ben terinaal ziek geworden in zeer korte tijd maar heb nog ... >>


Achterhalen erven

Ik wil de erfgenamen van iemand achterhalen die inmiddels 7 jaar overl... >>


Erfenis vriendin uit Australië

Ik heb vriendschappelijk contact met een wat oudere dame uit Australi... >>


Rechten schoonzus op inboedel

wat zijn de rechten van schoonzus voor de verdeling van de inboedel?... >>


Voogdij jonge erfgenaam

Mijn dochter is alleen met haar zoontje van 8 jaar oud. Als mijn docht... >>


Bepaling saldo en/of rekening bij overlijden

Mevr/mijnheer . Is de datum van overlijden bepalend voor saldo bankrek... >>


Mijn broer heeft een lening van mijn ouders aan hem nooit terugbetaal

Mijn broer heeft een lening van onze ouders om een huis te kopen (zo'n... >>


Ja of nee testament

MH, Mijn vraag gaat over ja of nee testament,woon 40 jaar in Spanje... >>


Afwikkeling testament

Mijn broer en 2 zussen kijken al jaren niet om naar mijn ouders, nu is... >>


Onterfd en kosten begrafenis

moeder is overleden25 augustus 2017 heeft altijd bij men zustergewoond... >>


Duitse vader overleden in Zuid Afrika

Beste, Mijn schoonvader is 5 weken geleden overleden in Zuid Afrika... >>


Een erfenis die 10% van de echte waarde is

Geachte Mr Willem van der Putten, Ik woon sinds 1963 in Israël en ... >>


Broer houdt erfdeel achter

Mijn broer heeft de nalatenschap van mijn in 2012 overleden moeder afg... >>


Dat ik niet snap

dat mijn vader overlijdt ik ongeschikt onmachtig verklaart ben.hoe wor... >>


Negatieve erfenis van mijn broer

Is het mogelijk dat ik of mijn Vader opgezadeld kan worden met mijn br... >>


Hoe te handelen bij overlijden (ex) stiefvader

Onlangs is mijn (ex) stiefvader overleden. Na het overlijden van mijn ... >>


Ontrekken van goederen aan de nalatenschap

Moeder overleed in 2008. Laat geen testament na. Vader als langstleven... >>


Erfgenaam

Beste, Wij zijn erfgenaam samen met nog iemand. Nu staat er een gro... >>


Aansprakelijkheid voor schulden in nalatenschap door overname graf (2)

Geachte heer Van der Putten, Hartelijk dank voor [l51670]uw snelle ... >>


Wat zijn de opties

Schoonbroer heeft woning in geniep leeg gemaakt,ondanks onderlinge Afs... >>


Aan wat moet ik mij verwachten

mijn broer is overleden,(ben de enige erfgenaam)ik weiger de erfenis ,... >>


Opzeggingen

Bij deze wil ik uw vragen,mijn moeder is overleden en we hebben een ak... >>


Testament

Hallo Men. of Mevr. , Graag wou ik u het volgende vragen: Ik heb een... >>


Ontbinding contract

Mijn moeder is in mei overleden Mijn moeder had een jaarcontract bij... >>


Kindsdeel

Mijn ouders zijn beide overleden mijn broer is de oudste nu .moet bij ... >>


Executeur testamantaire (broer) heeft lening (aan hem) van ouders verz

Mijn broer, executeur testamantaire benoemd door onze ouders bij notar... >>


Wel testament maar niet bekend

Goedendag, Wat gebeurt indien een alleenstaand iemand overlijdt die w... >>


Beneficiair aanvaarden

Mijn schoonouders laten dit jaar hun euthanasie voltrekken. Nu is hun ... >>


Erfenis overleden tante zonder testament

Tante 2015 overleden,geen testament. Heeft nog broer (93 jaar) in verz... >>


Machtiging

Er is een familielid overleden in Montenegro. Ik moet een machtiging a... >>


Bij overlijden van een vader, m'n kinddeel, ben geen erfgenaam.

Hoelang mag een notaris die ook executeur is de boel rekken. mijn vade... >>


Machtigen broer om erfenis ouders voor mij af te werken

Mijn ouders komen binnenkort te overlijden. Ik wil nu alvast een van m... >>


Wie moet de begrafeniskosten betalen? ***

Ik heb als neef de uitvaart van mijn oom geregeld voor zijn erven. Nu ... >>


Inboedel overleden moeder en schulden

Mijn schoonmoeder is in de 2016 overleden 3 kinderen hebben de erfeni... >>


Echtpaar zonder kinderen; nog geen testament

Ons gezin bestaat uit alleen man/vrouw. Mocht ik komen te overlijde... >>


Vadersdeel

mijn vraag is deze, mijn vader is 11jaar geleden overleden, en mijn st... >>


Overlijden broer /oom

Hallo onlangs is mijn oom overleden. En mijn moeder is daarbij aangest... >>


Broer dreigt om overlijdensakte

als enigste 1e lijns erfgenaam ben ik in bezit van de akte. Echter een... >>


Toestemming geld voor overlijden

Goedenavond, Ongeveer 5 jaar geleden heeft mijn vader mij gemachti... >>


Reiskostenvergoeding erfgenamen

Twee vragen: Zijn de reiskosten die je maakt voor het regelen en bi... >>


Overlijden Australië

Mijn schoonvader is overleden en al gecremeerd in Australië. We hebbe... >>


Uitvaartkosten betalen van rekening overledene met benificiaire aanvaa

Mag ik een uitvaartrekening betalen van mijn overleden moeder als ik d... >>


Testament vervallen laten

WAS GE RICHT AAN EEN VRIEN DIN DAT IS NU OVER ZE WEET NIET WAAR HET T... >>


Informeren van nabestaanden

Mijn buurvrouw is alleenstaand overleden. Met de kinderen is er al tie... >>


Ben ik erfgenaam

Geachte Mr. v/d Putten, mijn vraag is of ik erfgenaam ben. De situatie... >>


Als mijn zus die alleen is na getrouwd te zijn met haar nu overleden m

als mijn zus die alleen is na getrouwd te zijn met haar reeds overlede... >>


Erfenis vader

Mijn vader is in 2008 overleden Mijn stiefmoeder is opnieuw getrouwd ... >>


Kopie van een testament

Wij hebben het testament van mijn enige jaren geleden overleden moeder... >>


Stacaravan aangekocht samen ouders, hoe zit het met vererving na overl

Ik heb gezamenlijk met mijn ouders een stacaravan aangekocht. Ik heb n... >>


Kopie opvragen notaris kosten

moet een kopie inleveren van de notariskosten die kan ik nergens meer... >>


Boedelbeschrijving; van notaris wisselen

Geachte mevrouw, mijnheer, Vorig jaar is mijn man geheel plotseling ... >>


Successierechten: uitvaart in het buitenland

In het testament van een overledene staat dat de herdenkingsdienst en ... >>


Kunnen kinderen geld erfenis blokkeren?

mijn vriendin krijgt een erfenis kunnen haar kinderen dat blokkeren... >>


Afstandsformulier om aandelen Hapimag over te maken naar stiefkinderen

na overlijden van mijn man in maart 2017 ben ik eigenaar van Hapimag a... >>


Recht op inzage testament

“Als een erflater in een testament zijn nalatenschap aan een ander c... >>


Wie kan mijn zaken afhandelen? *

LS, Ik ben alleenstaand en leef geïsoleerd. Mijn uitvaart is verzeke... >>


Afwikkeling definitieve nalatenschap tot maximaal € 4.000

Op de bankrekening van mijn overleden moeder , langstlevende van de ou... >>


Woning op beider naam

Wat gebeurd er met een woning als de familie van mijn ex de erfenis ve... >>


Testamentenregister ook bij leven raadplegen

De KNB verruimt inzage in het CBR, Testamenten register ook bij leven ... >>


Als we rekeningen betalen overledene

De erfenis verdeling van mijn schoonmoeder loopt niet lekker, nu gaan ... >>


Hoe te erven bij overlijden halfzuster

Geachte heer, Mijn vader hertrouwde met mijn moeder...echter uit zijn... >>


Niet informeren en uitvoeren testament

Geachte heer van der Putten, De executeurs vh testament van mijn mo... >>


Verwerpen van erfenis van overleden zuster

Kan ik aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van mijn overlede... >>


Inzicht in financiën overleden ouders

Mijn vraag is: heb ik recht op inzicht in het financiële plaatje van ... >>


Onterven kinderen ten gunste van kleinkinderen

Kan ik mijn kleinkinderen alles laten erven en mijn kinderen passeren.... >>


Verklaring van overlijden van oom

Geachte heer Van der Putten, Onze oom is een jaar geleden overleden... >>


Verdeling bij leven. Van de 13 kinderen zijn er 3 niet bij

Beste , Mijn oma is naar het verzorgingstehuis gegaan. Mijn moeder k... >>


Erfrecht buitenechtelijk kind

Ik heb twee dochters die verwekt zijn door vaders met Amerikaans staat... >>


Erfenis na verkoop huis oma en opa

Geachte heer/mevrouw, Hierbij heb een vraag. Mijn opa is overleden... >>


Erfenis en 40 jaar geen contact

Mijn zus heeft meer dan 40 jaar geen contact meer gehad met ons moeder... >>


Erven kinderen van stiefbroers

Erven kinderen van overleden stiefbroer het deel van hun vader... >>


Sterven met schulden...

Als ik bv 20.000 euro schulden heb aan lening...en ik sterf ...ik heb ... >>


Erfenis verwerpen door achterkleinkind

Geachte heer, Mijn vraag zal ik hier proberen met een voorbeeld t... >>


Beheer hypotheek erfenis minderjarig kind door gezaghebbende ouder

Ik heb een hypotheek, een kind en een ex-vriend die het ouderlijk geza... >>


Kosten notaris of adviseur

Zijn de kosten die ik als executeur moet maken bij de notaris zoals de... >>


Eigen woning bij verworpen erfenis

Wat gebeurt er met een eigen woning wanneer alle erfgenamen hebben ver... >>


Stiefopa houd zich niet aan de erfenis

mijn stief opa heeft 3 punten gebroken van de erfenis is hij strafbaar... >>


Mogelijk erfgenaam

De zuster van mijn moeder is overleden. Bij toeval komen wij daarachte... >>


Testament is er

Mijn moeder heeft een testament laten maken in 2012 en ze is op 2 -12 ... >>


Erfrecht

Mijn schoonouders hebben 3 kinderen, nu is mijn schoonvader een jaar g... >>


Overlijden en schuldsanering

Geachte heer, mevrouw, Mijn broer zat in de schuldsanering en viel ... >>


Verdeling erfenis

Goedendag, Ik heb recht op een legaat na het overlijden van een fami... >>


Erfdeel van mijn vader opeisen

Mijn vader is in 1990 overleden en ik heb net als mijn zussen getekend... >>


Afhandeling nalatenschap vader woonachtig in USA

Geachte heer van der Putten, Sinds een week ben ik op de hoogte van... >>


Testament (van later gehuwde vrijgezel)

Hoi mijn overleden broer had een testament gemaakt toen hij nog vrijge... >>


Erfenis en eenmalige overlijdensuitkering

Mijn moeder woonde Het afgelopen jaar in bij mij (dochter) en mijn man... >>


Geen testament maken maar toch geld willen nalaten

Als ik geen testament maak, maar ik vind zonder meer dat mijn kennis P... >>


Testament en eigen huis

Ik laat t.z.t. een huis na aan mijn drie kinderen. Er rust geen hypoth... >>


Vaststellen omvang erfenis

Mijn vrouw is overleden en nu ben ik bezig de erfenis te inventarisere... >>


Schuldplicht nabestaanden Spanje

Geachte, recentelijk is mijn schoonzusje van 53 overleden. Zij bezat d... >>


Overlijden vader en erfenis 12 jaar geleden

Mijn vader (waar ik geen kontakt meer mee had) is reeds 12 jaar overle... >>


Vraag contact / erfrecht buitenland

Onlangs is onze biologische vader overleden. Vanaf ongeveer het 4e/5e ... >>


Verwerping erfenis en betaling begrafeniskosten

Mijn broer is overleden en laat per saldo schulden na. Ik weet niet w... >>


Vereffeningskosten

4 van de 8 kinderen hebben toegang tot de ervenrekening. Ik probeer mi... >>


Auto in testament?

Een auto kan uiteraard niet middels codicil aan een erfgenaam toegelat... >>


Hoe kan zij recht hebben op pensioen

Mijn vrouw is inmiddels 2,5 jaar overleden. Ben zelf 61jaar en geboren... >>


Codocil; vervalt testament?

wat gebeurt er als ik een codocil aan maak vervalt dan een eerder aang... >>


Testament

In mijn testament staat dat als mijn zoon eerder of gelijktijdig met m... >>


Einde taak executeur

Geachte, Mijn taak als executeur is bijna ten einde. Het laatste dee... >>


Tante in jan. 2015 overleden wat is er met haar geld gebeurt

Mijn tante is in jan. 2015 overleden en in haar testament stond dat ha... >>


Bewaarplicht administratie

Goedemiddag, Hoe lang dien ik de administratie van een afgewikkelde... >>


Verklaring van Erfrecht noodzakelijk?

Kan een bank ons verplichten om een verklaring van Erfrecht op te late... >>


Verwittegen van kleinkinderen waar al lang geen contact meer mee is?

hallo, onlangs is mijn moeder overleden zij had een testament laten o... >>


Gevolmachtigde bij erfenis

Heeft de gevolmachtigde bij erfenis recht op beloning zoals de execute... >>


Testament opgemaakt voor huwelijk

Mijn man heeft testament opgemaakt 1991 waarbij ik erfgenaam ben in 19... >>


Verdeling erfenis (legitiem deel)

Alleenstaande vader is overleden. Legitieme massa 80K (geen schuld... >>


Hoe ouders beschermen tegen schulden van kind

Ik ben ziek en heb niet lang meer te leven. Ik heb schulden en ik heb ... >>


Verwerpen

mijn schoonzuster is overleden die heeft schulden De kinderen en klein... >>


Moet ik opdraaien voor schulden van broer bij overlijden

mijn broer zit met schulden, ben ik diegene die moet opdraaien voor di... >>


Verdeling sieraden van overleden moeder

Geachte Mr van der Putten, Onlangs is mijn moeder overleden. Hierbij ... >>


Kindsdeel opvragen

Maar je kan maar van 5 jaar terug heb ik heb heel lang in diep dal gez... >>


Moeders deel opeisen

Hoe kan ik als nog mijn Moeders deel opeisen mijn moeder is 5 jaar gel... >>


Schuld na 5 jaar van overlijden nog te verhalen op kinderen

Mijn moeder is meer dan 5 jaar geleden overleden, we hebben iedereen o... >>


Kosten uitvaart preferente schuld?

Mijn broer is plotseling overleden, erfgenamen zijn broers en zussen, ... >>


Wie mag wel of geen toegang hebben tot mijn woning als ik overleden be

Ik woon alleen, ben gescheiden, heb geen kinderen, heb wel broer en zu... >>


Erfgename

ik ben testamenteur en een broer is ook erfgename. De vraag van mij is... >>


Erfgenaam in een "Lat-Relatie"

Hallo Meneer, Zoudt u mij alstublieft willen helpen met de volgende v... >>


Inboedel op straat

Geachte heer van Putten, Bij een zorgcomplex in mijn buurt stond la... >>


Executeur beroept zich wel op zijn recht maar verzaakt zijn plicht

zonder medeweten van mij ( ik ben onterfd maar heb wel de erfenis aanv... >>


Erfrecht inzittende verzekering bij overlijden

Mijn moeder is in maart j.l. weduwe geworden omdat ze tesamen betrokke... >>


Inzage boekhouding overledene

Mijne dames en heren, Mijn schoonmoeder is overleden en laat twee k... >>


Gelden bevoegdheden executeur ook voor mijn zoon?

Mijn ex is 10 dagen geleden overleden, mijn zoon is erfgenaam voor de ... >>


Broer is overleden en had schulden, zijn kinderen hebben de erfenis ge

Broer is overleden en heeft schulden nagelaten, zijn kinderen hebben z... >>


Erfrecht kind met uitkering sociale dienst

Mijn zoon is gehandycapt en heeft een uitkering bij de sociale dienst.... >>


Rechten legitimaris

Wat zijn precies de rechten van een legitimaris voor wat betreft inzag... >>


Erfenis

ik ben voor de tweede maal gehuwd wie krijgt mijn erfenis mijn tweede ... >>


Huis leeghalen en afstand van erfrecht

Mijn broer is terminaal ziek en woont in een sociale huurwoning. Ik he... >>


Help! Snap er niks meer van

Geachte heer/mevrouw In 2012 is mijn vader overleden, Door een tragi... >>


Verdeling erfenis

Mijn moeder is vorig jaar augustus overleden. Mijn vader 15 jaar geled... >>


Partner overleden; zoon claimt spullen

Op 1 april 2016 is mijn partner overleden. Wij waren niet geregistree... >>


Anderen aanwezig bij openen testament?

Mogen ongehuwde partners - niet erfgenamen - aanwezig zijn bij de nota... >>


Testament en codicil

In een testament staat de volgende alinea: Herroeping:Ik herroep alle... >>


Mijn erfenis naar een neef en/of nicht

Klopt het dat ,als ik mijn bezit aan een familie nalaat, hi... >>


Tegenwerking ervenis

Mijn Moeder is april 2015 overleden Ik en mijn zus zijn enige erfgenam... >>


Wie zijn erfgenaam?

Alleenstaande man(nooit gehuwd-geen kinderen) komt te overlijden. Wie ... >>


Schenken op papier

Een gehuwd paar wil een schenking op papier doen aan kind. Schenking w... >>


Kosten afstand doen nalatenschap zoon fiscaal aftrekbaar? (Nee)

Door het afzien van de nalatenschap van mijn overleden zoon was ik ver... >>


Informatie

Tante overleden 3 jaar geleden er was een en of rekening bank niet bek... >>


Grafonderhoud en erfbelasting

Valt onder de begrafeniskosten ook de kosten voor het grafonderhoud al... >>


Terugbrengen huurhuis ouders in originele staat

Hoe kunnen niet meer thuiswonende kinderen - verlost worden van de kos... >>


Vergeten testament

Mijn zus is onlangs overleden. Tot onze verbazing bleek na haar overli... >>


Postzegelboek

Mijn moeder is 3 jaar overleden, mijn moeder was hertrouwt en heeft de... >>


Hoe kan me moeder er achter komen wat haar recht is?

Mijn moeder heeft 4 jaar gelden haar vader verloren. Ze had geen cont... >>


Nalatenschap met vruchtgebruik erven

Een oude moeder is als langstlevende kortgeleden overleden. De nalate... >>


Meubels en persoonlijke spullen na overlijden in verzorgingshuis bewar

Geachte heer, mevrouw, In mijn werk komt het regelmatig voor dat er... >>


Te hoge uitvaartverzekering en verwerpen nalatenschap

Geachte heer, De kinderen van een overledene hebben een uitvaart gere... >>


Wanneer gedraag je je als erfgenaam? (uitvaart vader regelen, maar gee

mijn vader is gisterochtend overleden,nu heb ik al jaren geen contact ... >>


Kosten zorginstituut Nederland

We hebben mijn hoogbejaarde ouders in huis genomen en ze van Nederland... >>


Volmacht USA

Zus van schoonvader in de VS is onlangs overleden. Is een NL volmacht ... >>


Echtpaar zonder kinderen

Mijn zus (is ernstig ziek) wil na haar overlijden aan haar broers en z... >>


Erfenis Nederlands kleinkind

Situatie is als volgt : Belgische vader die jarenlang in Nederland woo... >>


Rekeningen verzorgingshuis 19 maanden na overlijden vader

Mijn vader is begin aug 2014 overleden (moeder was al eerder overleden... >>


Erfgenaam

wanneer ik trouw in gemeenschap van goederen. Ben ik dan aansprakelij... >>


Afstand doen van kosten

Als mijn vader me nu machtig voor zijn geldzaken moet ik dan na overli... >>


Kindsdeel

Mijn moeder 13 jaar geleden overleden,daarna heeft mijn stiefvader ee... >>


Oud en geen erven

Hallo, Ik ben mantelzorger voor mijn tante en oom. Oom is dement en... >>


Overlijden broer in Amerika

Geachte heer, Mijn broer is in Amerika overleden. Hij was daar 4,5 Ja... >>


Stichting Grafzorg Nederland in testament

Is dit voldoende om de rechten van rechthebbende na overlijden over te... >>


Kindsdeel en overige

Vraag nummer: 45200 Mijn vraag is het volgende: mijn vader is overl... >>


Inzage boedelregister

Mijn vraag is het volgende: mijn vader is overleden in 1990. Er was g... >>


Vrijgave som testament 2

ik was gehuwd, met contract scheiding van goederen, met een man met 1 ... >>


Vrijgave toegewezen som testament

ik was gehuwd met een gescheiden man met 1 minderjarig kind. we waren... >>


Verwerpen erfenis broer

Dhr. Van der Putten. Mijn vrouw heeft geen ouders meer, alle bij haar ... >>


Nota ontruiming

Ik heb mijn moeder 5 maanden verzorgd mijn 2 zussen wilde niets doen. ... >>


Tijdskalender afhandeling erfenis

Bestaat er een wettelijke tijdskalender om uit onverdeeldheid te gerak... >>


Wie krijgt erfenis?

Vraag: Mijn tante is onlangs overleden. In haar testament staat dat ha... >>


Geen erfgenamen, de auto van overledene staat elders, wat gebeurt hier

Mijn oom is overleden, en zijn auto staat nog bij mij op de oprit. weg... >>


Notariskosten bij uitvoering testament

Wie controleert of de notaris niet zichzelf te veel uitbetaalt?... >>


Alle kinderen gelijk bedelen

Mijn man heeft een dochter uit een eerder huwelijk en samen hebben we ... >>


Recht op erfenis broers/zus

Ben ongehuwd, nooit gehuwd geweest. Heb geen testament! Ouders over... >>


Overlijden ex-partner en minderjarige kind erfgenaam

Mijn ex partner is onlangs overleden (was geen geregistreerd partnersc... >>


Kindsdeel verrekening met ex-echtgenoot

Van 1987 tot 2002 ben ik getrouwd geweest. In 2000 is mijn vader overl... >>


Ruzie over verblijf inboedel

Moeder is een half jaar geleden overleden. Mag ik, één van de kinder... >>


Allossing vordering n.a.v. erfenis

Echtgenote 4 jaar geleden overleden. Er was een langstlevende testamen... >>


Vraag over erfen

Goedemiddag, 18 jaar had ik geen contact met mijn moeder, 30 September... >>


Beneficiaire aanvaarding

Stiefmoeder overlijdt nadat Vader jaren eerder is overleden. De kinder... >>


Afstand erfenis

Mijn vader is overleden, ik woon in het buitenland. hoe kan,moet ik ... >>


Verdeling honorarium executeur testamentair

Er zijn drie erfgenamen waarvan één bij testament is benoemd tot exe... >>


Rekening geplunderd van demente moeder

Mijn zwager vrijgezel heeft altijd thuis gewoond heeft de boerderij va... >>


Verjaring van kindsdeel

Mijn partner en haar 3 zusters zijn door tante en oom buiten alles geh... >>


Voorschot op erfenis

Mijn vader is vorig jaar overleden. Hij heeft een testament opgesteld ... >>


Recht moeder op erfenis van mijn opa bij het overlijden van mijn vader

Hallo, Mijn vader is ernstig ziek en komt waarschijnlijk eerder te ... >>


Erfrecht pas 2017 afgerond

Hoelang kan het duren met belasting zaken te regelen voor dat een erfe... >>


Overlijden dochter die geecht is

na scheiding van 24 jaar geleden kom k er achter dat mijn ge echte doc... >>


Erfenis uit Duitsland

Ik ben zelf Nederlands en heb van mijn overleden moeder die duitse was... >>


Hoe opzeggen en/of rekening?

Mijn moeder is in oktober overleden. Ze hadden samen 2 en/ of rekening... >>


Erfenis / erfrecht (lees dit eerst!)

In deze adviesrubriek worden regelmatig vragen gesteld over erfenissen... >>


Wat van erfenis gaat naar belasting?

als ik als enig kind 80000 zou erven ik heb zelf 3 dochers wat gaat ... >>


Legitieme portie

Goedemorgen, Ik heb een (voor mij) ingewikkelde vraag. Mijn vader ... >>


Geld afhalen voor het overlijden

Mijn jongste zus heeft vlak voor het overlijden van mijn vader 30.000 ... >>


Executeur testamentair

als een andere familie lid de executeur testamentair is (dus een zus) ... >>


Erfenis verwerpen (en uitvaart)

Als kinderen de erfenis verwerpen, wie zorgt er dan voor de uitvaart?... >>


Afhandeling nalatenschap (en goede doel zonder testament)

Mijn oudoom is overleden, er zijn geen andere familie leden dan kinder... >>


En of rekening

ik beheer samen met mijn vader de rekening van mijn vader met een en o... >>


Als mijn vader die mij erkent heeft maar met een andere vrouw is getro

Ik heb een vraag. Als mijn vader die mij vroeger erkent heeft toen ik... >>


Verwerpen erfenis uit Duitsland

een nachlastgericht in Kölbinge , Duitsland belt mij en vraagt om 8 e... >>


Welk kind is erfgenaam?

Hoe komen we er achter welke kinderen erfgenaam zijn .Er zijn namelijk... >>


Verwerpen erfenis na regelen uitvaart

Mijn beide ouders zijn overleden. Mijn vader in 2007 en mijn moeder af... >>


Verklaring van toedeling

Mijn man is in januari 2000 overleden. Ik bleef achter met 2 heel jong... >>


Stiefzoon overleden, wie regelt de afhandeling?

De zoon van mijn vrouw woonde in een ggz instelling en is overleden. W... >>


Niet erkend door biologische Spaanse vader

Na 50 jaar mijn spaanse vader gevonden, hij is getrouwd en is dement w... >>


Erven niet erkend kind van partner

Mijn man en ik hebben samen geen kinderen. Wel heeft mijn man een kin... >>


Moet ik de schuld bij wehkamp betalen?

mijn moeder is op 20-3-2014 overleden en nu heeft ze een schuld bij we... >>


Termijn afhandeling erfenis

MIJN OUDERS ZIJN OVERLEDEN MET EEN TESTAMENT LANGSTLEVENDE MIJN OUDST... >>


Kosten afstandsverklaring erfenis

als je met meerder familieleden afstandverklaring tekend voor een erfe... >>


Testament checken

Mijn schoonvader heeft een testament op laten maken maar wij kunnen ni... >>


Mogelijke fraude door 'erfgenamen'

Onlangs ontving ik enkele persoonlijke bezittingen van een zeer belang... >>


Belasting over erfenis

Als achternicht hoeveel belasting moet je dan betalen op de erfenis?... >>


Schulden

mijn ouders zijn overleden en er komt geen schot in de zaak van de er... >>


Verdeling erfenis ongetrouwde zus (met voorbeeld)

Mijn ongetrouwde zus is overleden. Delen nu de kinderen van een 4 jaar... >>


Reiskostenvergoeding executeur

Hallo, Wat is de kilometervergoeding voor verreden kilometers tbv inb... >>


Onterven van moeder; hoe doe ik dat?

ik wil weten hoe ik als mijn moeder dood gaat dat ik niet alle lasten ... >>


Erf recht na overlijden dochter

Geachte heer Ik heb al veel jaren [20] geen kontakt meer met mijn ... >>


Uitsluitingsclausule

kan aan een bestaand testament een aanhangsel worden toegevoegd om dez... >>


Opvragen kopie bankafschriften van overleden ouders

Hoe kom ik in bezit van kopie bankafschriften van mijn overleden ouder... >>


Anti schoonzoon clausule

Wat kost het om een anti schoondochter clausule te maken? Wij zijn vor... >>


Erfenis en verwerpen, wanneer en hoe?

Geachte M. Ik zit met een vraag. Mijn zus is vorig jaar overleden. ... >>


Testament alleenstaande

Ik wil graag een testament laten opstellen. Ik heb geen geregistreer... >>


Testementair

G.m. Mijn vraag.mag ik afwijken testement.?familie is het er niet mee ... >>


Herroepen benoeming executeur

Ik ben door mijn tante benoemd tot executeur in haar testament. Gezien... >>


Overlijden en gemeenschap van goederen

goedemiddag wij zij gehuwd in gemeensschap van goederen er is een koo... >>


Bedrijfsovername na overlijden

Mijn overleden vader heeft ons een vrijwel failliet bedrijf nagelaten.... >>


Legitieme deel van uitvaartpolis

Ik ben enige erfgenaam van mijn overleden broer en hij had 1 kind,die ... >>


Afstand doen van erfenis

Wij hebben een appartement met daarop een hypotheek.Er is een langstle... >>


Kinderen van overleden broer erfgenaam?

erven kinderen van overleden broer wanneer vrijgezellen broer overlijd... >>


Waar hebben kinderen van een gescheiden vader recht op?

De echtgenoot (mijn oom) van mijn tante is kort geleden overleden. Sam... >>


Samengaan onherroepelijke volmacht / curator

Ik heb een onherroepelijke volmacht, waarin opgenomen dat deze niet ko... >>


Belasting kindsdeel

goedeavond, mijn oom is 10-01-2013 gestorven en laat vrouw en twee kin... >>


Aanmaning/schulden na overlijden

Mijn vraag gaat over de schulden van een overleden persoon. Mijn v... >>


Erven van onroerend goed

kan een moeder van vier kinderen,grootmoeder van zes kleinkinderen, ha... >>


Hartelijk dank voor uw snelle antwoord

Hartelijk dank voor uw snelle antwoord. Mvg Johan de Re... >>


Mogelijke erfenis na overlijden

Beste heer van der Putten, Mijn neef is eind september overleden. In ... >>


Kosten notaris

wat mag een notaris vragen per uur om de erfrecht te verdelen gr joha... >>


Kosten van notaris

hallo wat mag een notaris per uur vragen,om testament te verdelen,en h... >>


Controle notaris

betreft: alleenstaande. Notaris is testamentair executeur. Deze allee... >>


Vrijstelling van erfbelasting

wy wonen al 36 jaar met ons moeder samen heb ik dan ook recht op vryst... >>


Leeg halen huis na mijn overlijden

Heb een codicil. Heb maar een kind, maar geen contact.Wil hij mijn cre... >>


Percentages

Hoeveel betaalt een,etnisch over een erfenis van 65.851,- euro... >>


En/of rekening bij overlijden

Ik heb met mijn moeder een en/of rekening. Zij is onlangs overleden. ... >>


Afstand van erfenis en schuld

als mijn vader overlijd . wil ik niet zijn kosten . wat moet ik doen... >>


Erfenis kleinkinderen verwerpen

mijn oma (moeder van mijn vader) ligt op sterven aangezien dat mijn om... >>


Informeren overige erfgenamen bij openen testament

is de notaris die het testament onder beheer heeft verplicht om alle e... >>


Wat is kindsdeel?

hoelang duurt het als erfgenaam voor bericht van testament... >>


Recht van erven

mijn moeder is resent overleden, zij had een partner, maar dit staat n... >>


Erfenis

Geachte heer, mevrouw, Mijn schoonvader is op 4 februari overleden... >>


En of rekening en belasting

Ik heb al jaren een en of rekening met mijn moeder.Ik ben enig kind. A... >>


Verantwoordelijkheid van broers of zussen

Kan men verantwoordelijk gesteld worden voor broer of zus, die weigert... >>


Hoe lang administratie bewaren?

Geachte heer van der Putten, Mijn vraag is simpel: ik wil graag wet... >>


Kan iemand bij leven al zijn spullen wegschenken?

Kan iemand bij leven alles wegschenken? Mijn broer bevind zich in de l... >>


Kan iemand bij leven al zijn spullen wegschenken?

Kan iemand bij leven alles wegschenken? Mijn broer bevind zich in de l... >>


Getekend voor crematiekosten wel verzekerd maar niet zeker of erfenis

Goedenavond, Mijn moeder is overleden en nu kom ik erachter dat zij... >>


Kan iemand bij leven alles wegschenken?

Kan iemand bij leven alles wegschenken? Mijn broer bevind zich in de l... >>


Onze spullen niet willen geven

Mijn moeder was overleden toen ik 9 was .Mijn zus heeft toen voogdij o... >>


Onrechtmatig toeeigenen van goederen / spullen na overlijden

Moeders is vorig jaar in december overleden. Zij had een vriend waarme... >>


Erfenis

Mijn stiefvader heeft na het overlijden van mijn moeder nog voor de ce... >>


Volmacht

Mijn moeder is 91 jaar, haar gezondheid gaat achteruit. Ik heb 2 broer... >>


Voorschot erfenis verrekenen?

Ik heb van mijn overleden schoonvader 20 jaar geleden een voorschot ge... >>


Uitvoeren testament na 4 jaar

mijn vader is 4 jaar geleden overleden woonde met zijn stiefzus en hee... >>


Inboedel verdelen zonder testament of ergenamen

Een goede vriend is onlangs overleden. Hij is geboren in Portugal, is ... >>


Partner van overleden vader strooit met geld

kunnen mijn broer en ik haar tegoeden bevriezen in verband met het nog... >>


Uit testament blijken onbekende kinderen

Mijn schoonvader is overleden en heeft 7 kinderen. Van 2 kinderen wist... >>


Moet een grafsteen uit de ervenis betaald worden

Geachte heer mevrouw, Moet mijn vader het er mee eens zijn dat er nog... >>


Wat gebeurt er met mijn koophuis na mijn overlijden...

ik ben een (gescheiden) moeder van 3 minderjarige kids. Wat gebeurt er... >>


Broer overleden, wie betaalt de lening schuld

mijn broer is overleden heeft een schuld/lening bij de bank, wie moet ... >>


Erfenis en/of rekening

geachte heer mevrouw, mijn vrouw heeft een en of rekening(Rabo bank) ... >>


Erfenis achternicht

Mijn moeder heeft ivm een geld-erfenis van een achternicht, papieren o... >>


Dood en schuldsanering

Ik ga volgende week dood maar zit nu bij schuldsanering bac arnhem wat... >>


Erfenis acte

Omdat we gaan scheiden en er verdeeld moet worden, heb ik de erfenisa... >>


Akte van erfrecht

Vraagje?? Hoelang is het juridische geoorloofd om de akte van erfrecht... >>


Erfenis Duitsland

Wachten op erfenis van overleden oom in Duitsland. Alle papieren in o... >>


Welke papieren zijn nodig voor verwerping nalatenschap

Zijn er naast de overlijdensakte, machtiging en legitimatiebewijs nog ... >>


Naheffing belasting na overlijden

geachte heer, vorig jaar is mijn moeder overleden en dit jaar heeft m... >>


Afstandsverklaring erfenis

Mijn Broer is overleden. Hij heeft twee zonen in Canada. Wij willen af... >>


Regelen financien overleden zuster

mijn zuster is op 3 september overleden, zij laat hooguit waarschijnli... >>


Geen testament en toch geen erfenis gekregen

Mijn schoonvader is in 2000 overleden en mijn zwager heeft ons toen ve... >>


Plichten bij schuld ouder

Geachte heer, onlangs zijn mijn broer en ik wees geworden. Mijn moe... >>


Plunderen en/of rekening door kind

Geachte heer, mevrouw, Mijn zus heeft de bankrekening van mijn vader... >>


Schuld claimen bij erven van schuldenaar

L.S. Iemand die zojuist is overleden had bij mij een forse schuld. A... >>


Schenken naar en/of rekening

Geachte heer, Mijn moeder wil aan elk van de vier kinderen 5000 eur... >>


Afstand doen van erfenis

Ik heb de nalatenschap van mijn moeder benificiair aanvaard. Dien ik, ... >>


Mag een executeur boedel schenken?

Ik ben executeur van de nalatenschap van mijn vader. We zijn achtergek... >>


Nalatenschap en rechten kinderen

Een familielid is overleden, korte tijd na haar partner. Er was geen s... >>


Wettelijke eisen oproep schuldeisers?

Een executeur is wettelijk verplicht om (onbekende) schuldeisers openl... >>


Volgordelijkheid van schuldeisers

Welke volgordelijkheid stelt de wet voor het (door executeurs/ afwikke... >>


Testament

Mijn tante is 2 weken geleden overleden was weduwe en had geen kindere... >>


Kosten ontruiming woning bij overlijden

Bij overlijden van mijn schoonmoeder is de woning ontruimd. Delen van ... >>


Nalatenschap

Geachte heer van der Putten, Mijn zwager is 31 Mei j.l. overleden. Hi... >>


Aansprakelijkheid door uitvaartpolis

Aansprakelijkheid (aanvullende vraag op uw antwoord op vraag 25661) ... >>


Vraag over testament

Geachte lezer(es), Een vriendin heeft onlangs een testament op late... >>


Openen van een testament

mag een executeur die ook nog een legaat krijgt, voor het overlijden e... >>


Bankzaken en/of rekening?

Ik ben momenteel bezig met de erfbelasting van mijn man. Het is zo dat... >>


Erfrecht van voor 2003

De moeder van mijn vriend is overleden in 2001. Hij wil nou graag wete... >>


Frans erfrecht en afstand doen van erfenis

Mijn moeder is ruim een jaar geleden overleden en woonde toetertijd in... >>


Werkzaamheden voor begrafenis en daarna

Als testamentair-executeur behandelde ik alle belangen van mijn vrijge... >>


Regeling voor minderjarig kind

wat kan en mag een minderjarig kind bij overlijden van vader.het geld ... >>


2 executeurs-testamentair

Kun je ook 2 testementair executeurs aanwijzen?... >>


Erfrecht juridisch kind met andere achternaam

een kind is geboren en erkent door de niet biologische vader tijdens h... >>


Vruchtgebruik gelden minderjarige

Ik ben gescheiden en alleen zodat mijn kinderen erfgenaam worden indie... >>


Afstandsverklaring erfenis

de moeder van me vriend is overleden maar heeft nog een schuld,kan hij... >>


Wie betaalt ontruiming van het huurhuis

Geachte dame/heer, Vorige week is mijn schoonvader overleden. Hij he... >>


Aansprakelijkheid (begrafenis regelen maar niet aansprakelijk zijn voo

Als iemand overlijd (we zijn wettelijke erfgenaam), wil ik wel de begr... >>


Bankafschriften

Mijn vader is enige tijd geleden overleden.Nu hebben we vastgesteld da... >>


Mij moeder waar ik 10 jaar niet meer ging

ik ga al 10 jaar niet meer naar mij moeder.en broers een broer van mij... >>


Erfenis schoonmoeder

man vermoord zijn vrouw, kan deze man erven van zijn schoonmoeder... >>


En/of rekening bij 1 overgebleven ouder

Mijn vader is onlangs overleden en was gescheiden van mijn vader. Echt... >>


Erfenis tijd

Beste Kan u mij zeggen of er een bepaalde tijd dient te zijn tussen d... >>


Betekent nagelaten een gift?

l.s. Mijn ouders hebben in hun testament aan mij hun stacaravan nagel... >>


Prioriteit kosten uitvaart uit nalatenschap met schulden

Situatie is als volgt. Schoonvader is overleden. Begrafenis heeft pl... >>


Begraveniskosten

beste op 19maart 2011 komt mijn vader te oveleden aan longkan... >>


Rekeningen na overlijden

Geachte mr W.G.H.M. van der Putten. De erfenis is verdeeld en alles... >>


Recht op een deel

Ik ben de oudste zoon van drie kinderen, er zijn nog 2 zusjes. Er is o... >>


Verkoop nalatenschap zonder toestemming

Mijn moeder is recentelijk overleden, ik ben zelf woonachtig in de USA... >>


Beneficiaire aanvaarding: hulp bij verkoop woning

Wij als beneficiaire aanvaarders van een erfenis hebben de hypotheekve... >>


Belastingschuld stiefzoon

mijn stiefzoon heeft bij de belasting een schuld lopen, hij staat nu i... >>


Teruggave belasting mogelijk na akte van verwerping?

De nabestaanden 1e en 2e graad hebben ivm een schuld een akte van verw... >>


Afstand doen van erfrechten

Mijn vrouw haar ouders zijn in 2004 en 2005 overleden. Nu wil mijn vr... >>


Afwikkeling testament

Volgens het testament van mijn moeder worden de partners uitgesloten v... >>


Traineren afhandeling erfenis tegen te gaan?

Mijn zus vertrouwd me niet bij de afhandeling erfenis, kan ze de boel ... >>


Erfenis tante

De tante van mijn vrouw is in 2004 overleden. Zij had geen man en kind... >>


En/of rekening na overlijden nog toegankelijk?

blijft bij overlijden van de partner de en/of rekening beschikbaar voo... >>


Schulden

mijn moeder is onlangs overleden haar lichaam is ter besch van med wet... >>


Rekening voor nabestaande 2

Hallo, de gemeente heeft geen contact gezocht met mijn vader, mijn ... >>


Rekening voor nabestaande

Mijn oma is onlangs overleden waar wij niets van wisten. Zij schijnt 1... >>


Uit erfenis verkregen appartement

Goedemorgen , Op 10 december 2010 is onze vader overleden. Mij vad... >>


Kosten niet gerelateerd aan uitvaart

Geachte dame/heer, Onlangs is mijn moeder overleden. Zij leefde van... >>


Schuld na overlijden beide ouders

Mijn ouders laten een schuld van 45000 achter deze moet betaald worden... >>


Auto

Wat dient er te gebeuren met de auto van de overledene? Het enige wat ... >>


Afstand van erfenis

Geachte dames,heren Kan ik telefoniscg contact met u opnemen aangez... >>


wehkamp na overlijden

moeten de kinderen wehkamp betalen na overlijden moeder?... >>


Betaling van een begrafenis (en afstand doen van erfenis)

ik lees net in een vraag dat je de uitvaart kosen en het aanvaarden va... >>


Wie regelt begravenis (vader overleden zonder kennisgeving)

hoorde onlangs dat mijn vader ruim 1 maand geleden overleden en begrav... >>


Afstand doen van (internationale) erfenis

Geachte mevrouw / heer, Het is mij bekend dat je als volwassene afts... >>


Mag bank nota's uitvaart tegenhouden ?

Afgelopen jaar is een vriendin van mij overleden en zij had mij gevraa... >>


Overlijden broer

Wanneer mijn alleenstaande, kinderloze broer komt te overlijden en hij... >>


woning

Geachte heer van der Putten, is men verpilcht om de ouderlijke woning... >>


Kinderen en kleinkinderen verwerpen erfenis (toch aansprakelijk voor u

Hallo, Ik heb samen met mijn broers besloten de erfenis te verwerpen ... >>


erfrechtverklaring

laatste ouder overleden, testament bepaalt dat alleen eigen kinderen e... >>


Openen testament

De zus van mijn vader is overleden. Zij had geen partner en geen kinde... >>


Adres informatiecentrum Rechtspraak

Mag ik vragen waar ik het Informatiecentrum Rechtspraak kan vinden? ... >>


Verplichtingen tav huurhuis

Kan een minderjarige kind als enige erfgenaam aansprakelijk worden ges... >>


Wat is formeel afstand doen van erfenis?

Is formeel afstand doen via de notaris? Of anders? Wij weten van een ... >>


Inzage verplicht?

Mijn opa is al 18 jaar overleden en mijn oma nu 4 weken geleden. Zij ... >>


INZAGE EN/OF REKENING

iK HEB MET MIJN OOM EEN EN/OF REKENING. nU IS HIJ HELAAS OVERLEDEN. oV... >>


overlijden van vader

mijn vader is op 18 mei 2010 overleden nou was mijn vraag? hij heeft e... >>


Kosten lijkbezorging

Geachte; in 2008 overleed mijn oudste broer. hij was gescheiden, had... >>


Beneficiaire aanvaarding

Geachte heer/mevrouw, Wat u antwoord/ advies op de onderstaande sit... >>


Schuld verrekenen met erfenis?

Mijn vader is overleden en wij erven een erfenis die vrijwel geheel ui... >>


Kind eerder huwelijk, ouder kind allang overleden

Ik kom er, ook na veel lezen, niet uit: mijn moeder heeft drie kinder... >>


Testamentair executeur

Bij het overlijden van mijn schoonmoeder is een samenlevingscontract m... >>


legaat tegen verrekening erfdeel

Mijn vader is net overleden en heeft een testament opgesteld. Ik snap ... >>


Overlijden van executeur testamentair

wanneer executeur test. overlijdt wie neemt dan zijn rechten en plicht... >>


aanspraak op kindsdeel

Mijn moeder is in febr. jl overleden. In een nachtkastje vonden we ee... >>


Verwerpen erfenis buitenland

Mijn broer is overleden. Hij woonde ruim 20 jaar in Duitsland. Omdat e... >>


erfenis

1 broer houdt de afwikkeling tegen kan dit?... >>


onenigheid erfgenamen

na het overlijden van mijn vader hebben mijn 2 broers zonder mij daari... >>


Overleden vader

Ik heb al 12 jaar geen contact meer met me vader hoorde gisteren dat h... >>


Resitutie verz.premie voor?

ziektekostenverzekering. Is de restitutie van de jaarpremie ziektekos... >>


Betalen alle (stief)kinderen?

mijn vraag,degene die komt te overlijden is mijn zwager. Hij heeft 3 ... >>


Handelingsonbekwaam verklaren na overlijden?

Geachte heer Van der Putten, Kan iemand na zijn overlijden handelin... >>


inzage bankrekening?

Hallo, Mijn vader is de oudste van de familie (van 3) zijn ouders z... >>


kind had en/of rekening met laatste ouder

Hallo, De laatste ouder sterft. Nu blijkt dat zijn bankrekening een... >>


volmacht verklaring

mijn vader heeft voor zijn overlijden een volmacht verklaring gegeven ... >>


En/of rekening

mag ik deze rekening na het overlijden van mijn moeder het geld verdel... >>


Verklaring van erfrecht

1 van de erfgenamen wil niet tekenen, wat nu... >>


Betaling rekeningen

Welke rekeningen mogen betaald worden van de betaalrekening die alleen... >>


En/of rekening

ik heb een en of rekening, met een oom, ik heb begrepen dat ik naoverl... >>


Na overlijden betalingen doen

Als er bij een en/of rekening de eigenaar van de rekening is overleden... >>


erven van

mijn moeder wil ons een bedrag geven omdat mijn vader onlangs is overl... >>


Kinsdeel na overlijden

Geachte heer van der Putten, Mijn moeder is 11 jaar geleden overled... >>


afstand doen van boedel

Beste Notaris, Mijn schoonmoeder is overleden. We willen geen recht... >>


Overlijden moeder en inwonende zoon

mijn moeder woont in haar eigendom met mijn broer wat gebeurt er indie... >>


Kosten notaris

Geachte mevrouw/mijnheer, De verklaring van erfrecht zijn deze koste... >>


samenwonend

situatie: samenwonend beide een testament, geen samenlevingscontract.... >>


onterving

mijn moeder heeft mij onterft toen het deel van mij ervernis op was ma... >>


legalisering handtekeningen

Geachte notaris, Voor het aanvaarden van een nalatenschap dienen ha... >>


Geld in Duitsland

Mijnheer, Mijn schoonvader is overleden en heeft geld in Emmerich o... >>


uitvaart kosten na nalatenschap verworpen

mijn vader is overleden heeft veel schulden dus ik en mijn broer en ... >>


Boedelverdeling

Geachte heer/mevrouw, Mijn vader was 1 jaar woonachtig in Nederland... >>


Mijn broer heeft alles toegeeigend

Mijn moeder is vorig jaar januari om het leven gekomen bij een brand i... >>


nalatenschap

Mijn moeder is overleden en ik mocht van mijn broers geen afschijdt ne... >>


plaatsvervulling

Ik ben samen met een neef X erfgenaam van mijn grootmoeder middels pla... >>


Overleden vader

verleden jaar is mijn vader overleden . Wij kregen dat pas dit jaat te... >>


Belasting betalen over spaargeld moeder

Ik heb een en/of rekening met mijn moeder, moet ik, wanneer zij komt t... >>


Wie heeft recht op de sieraden?

Geachte, afgelopen donderdag hebben we mijn oma begraven en u begr... >>


Kosten leeghalen en schoonmaken woning

De kosten van het leeg halen en schoonmaken woning van de erflater kom... >>


Na verwerping heb ik die auto nog daar staan

hallo mijn moeder is vorig jaar overleden februari 2009 ik en mijn bro... >>


wie is opdrachtgever

Mijn moeder weigert me persoonlijk inzage te geven in bescheiden voor ... >>


Wie zijn de nabestaanden?

Mijn oom is overleden,hij heeft geen partner en geen kinderen,er zijn ... >>


verkoop voor overlijden

mijn vader verkocht zijn woning een jaar voor zijn overlijden aan een ... >>


verwerping voor minderjarigen van toepassing?

Geachte Mr Van der Putten, mijn oom is overleden. hij laat meer sch... >>


verjaring erfrecht buitenechtelijk kind

is er sprake van verjaring van het erfrecht buitenechtelijk kind?... >>


huurwet na overlijden alleenstaande huurder

Goedendag, Ik heb het volgende probleem: mijn vader is 18 dec. j.l. ... >>


Foutieve successie-aanslag

als de fiscus 2 afzonderlijke legatarissen, welke geen geregistreerde ... >>


geblokkeerde rekening overleden vader

Mijn vader is 10 jr geleden overleden en er is een geldbedrag op de ba... >>


hoe verder als alle erfen niet bekend zijn

Geachte L.S, IN 2007 is mijn oom overleden hij was alleenstaand,nu l... >>


niet tekenen van verklaring van erfrecht

Onze broer is geestelijk ziek en laat niemand binnen en wil de verklar... >>


Zeggenschap over minderjarig kind bij overlijden

Al hoop ik dat het niet gebeurt, ik sta wel eens stil bij wat er gebeu... >>


Kan me oma voogd worden over mijn

geachte heer,mevrouw, Toen ik 4 dagen was woonde ik al bij mijn oma... >>


Verhalen kosten uitvaart

Beste, Mijn zus is in augustus van dit jaar overleden. Ik ben toen... >>


Erfenis en kosten begravenis

Bij alleenstaande kinderlose broer zonder bezittingen geen enkele nala... >>


mag dit

vader overleden zus stuurt naar 12 dagen aangetekende brief. heeft zic... >>


uitbetaling legitimarissen

De erfgenamen van mijn moeder, geven aan pas na anderhalf jaar na het ... >>


KL.KINDEREN ONTERFEN

DOOR JAREN LANG GEEN CONTACT MET KL.KINDEREN,WIL ME MOEDER DIE KL.KIND... >>


gemeenschappelijke spaarrekening

Ik heb een vraag: Mijn overleden tante en ik hebben samen een gemeensc... >>


inboedel

Hallo Mijnheer/Mevrouw, Mijn vader is vorig jaar september overlede... >>


Begravenis moeder/Schulden

Mijn moeder is sinds kort alleenstaand. Ze zit in de schuldsanering we... >>


recht op inzicht?

De broer, van onze overleden vriend, krijgt geen duidelijk inzicht van... >>


Vergoeding voor nabestaande die alles moet regelen

Onlangs is mijn moeder overleden. Het huis moet worden leeggeruimd en ... >>


vergoeding reiskosten

wat is de km. prijs voor de vergoeding van reiskosten, gemaakt i.v.m.... >>


Vererving van een graf.. successie?

Onlangs is mijn schoonmoder overleden. Zij liet onder anderen de recht... >>


Voor of na overlijden afstand doen

mijn/onse ouders hebben een groot bedrag aan schuld staan.stel zij ove... >>


erven

mij oma is vorige week overleden en ik weet dat er geld is mijn vade... >>


schulden overledene

Wat gebeurd er als een overledene nog schulden heeft, huur, ziekenfond... >>


kosten begrafenis

wat als die kosten hoger liggen als de begrafenis?... >>


erfgenamen

wanneer ik kom te sterven erven mijn kinderen maar wie moet de begrafe... >>


Executeurkosten

Ik ben de executeur van de erfenis van mijn peettante.Zij heeft aangeg... >>


Opeisen kindsdeel

Onlangs is vader overleden. Hij woonde samen (langer dan 5 jaar maar g... >>


succesierechten

moet er op tak 21successierechten betaalt worden... >>


afstand erven

mijn schoonmoeder is overleden er zijn 4 kinderen maar 2 kinderen will... >>


Declareren van kosten leeg maken huis

Het huurhuis van mijn tante moet ontruimd, na haar overlijden. haar m... >>


onenigheid

direkt na overlijden langstlevende is er zeer slecht contact onderling... >>


Onterven middels en/of rekeningen 2

Geachte mr. van der Putten, Hartelijk dank voor uw snelle reactie (... >>


Notaris en boedelbeschrijving

Geachte heer, mijn vader is hertrouwd op huwelijkse voorwaarden (buite... >>


Sieraden bij codicil

De sieraden van tante zijn via een codicil aan haar zuster ( mijn moed... >>


Onterven middels en/of rekeningen

Geachte lezer, Zojuist het antwoord van mr W.G.H.M. van der Putten ... >>


Afhandelen gevolgen overlijden vriend van moeder

Wij hebben uitvaart van vriend moeder geregeld,mogen wij ook afmelden ... >>


Scheiding van goederen; wie betaalt begrafenis als partner nog leeft

Geachte, mijn moeder en stiefvader hebben een huwelijkscontract met sc... >>


tegenhouden verkoop ouderlijk huis

Mijn ouders zijn onlangs overleden en nu willen wij het ouderlijk huis... >>


erfrecht niet erkent kind

Hallo, Mijn vader en moeder zijn niet getrouwt, mijn vader heeft mij ... >>


beniciar aanvaarden

klop het als ik de erfenis benicar aanvaard dat ik dan alleen de spul... >>


aanvulling gegevens zojuist gestelde vraag

Ik heb zojuist een vraag gesteld mbt de nalatenschap van mijn moeder d... >>


Vader dood, geen verzekering verwerping nalatenschap

Mijn vader is overleden, ik heb 12 jaar lang geen contact gehad. Hij h... >>


erven van tante

wat mag mijn man belasting vrij erven van zijn overleden tante?... >>


kosten grafsteen uit erfenis

De nalatenschap van oma is geregeld door een notaris, rest ons te teke... >>


Erven biologische kinderen

Ik heb al veel informatie kunnen vinden van erfrecht voor biologische ... >>


bij een ongeval

de zwager van mijn overleden schoonzus (geen erfgenaam) rijd in haar a... >>


rechten mede-erfgenaam

Mijn vader is kortgeleden opgenomen in een psychiatrisch verzorgingste... >>


erfrecht buitenechtelijke kinderen

Ik ben kind uit het tweede huwelijk van mijn vader. Uit zijn eerste hu... >>


Twijfel aan Notaris

Kan een Notaris bij ernstige twijfels van erfgenaam(en) van een erfeni... >>


Verklaring erfrecht

ik heb meerdere bankrekeningen. Is 1 verklaring voldoende voor gezame... >>


kosten overlijden

Mijn moeder is overleden 1april 2009.Heb 3 rekeningen betaald totaal 2... >>


verdeling sieraden

wij zijn met drie personen1 man en 2 vrouwen moeder heeft briefje opge... >>


Uitgaven zonder verantwoording

Mijn moeder is overleden en bij de afwikkeling bij de notaris bleek, d... >>


kosten in rekening brengen , alles regelen na overlijden moeder

mijn (onze) moeder is vorige maand overleden. mijn zus (ik heb verder... >>


gehandicapte broer is overleden maart 2009

Hoelang kan het duren voor wij een oproep krijgen voor de erfenis??... >>


erfgenamen

als bij een kinderloos echtpaar de ene overlijd en de overgeblevene is... >>


Machtiging naar overlijden moeder

Halloikheb een machtiging van mijn moeder voor de geldzaken regel alle... >>


Afstandsverklaring erfgenaam

Mijn nichtje heeft sinds 4 jaar geen contact meer met de familie, m.u.... >>


schulden

Mijn zwager komt te overlijden en zijn kinderen hebben wettelijk afsta... >>


schulden ouders

Mijn moeder is overleden ben ik aansprakelijk voor haar schulden?... >>


Geld op een rekening

Als mijn vader komt te overlijden, kan ik dan over zijn bankrekening b... >>


Belastingschuld bij overlijden

Mijn overleden broer had een aanzienlijke schuld aan inkomstenbelastin... >>


leeg gehaalde bankrekening

Na het overlijden van mijn moeder, bleek haar bankrekening door mijn b... >>


borg staan voor kinderen

Hallo, Mijn man heeft uit een vorig huwelijk een dochter, waar hij bo... >>


Leeggehaalde bankrekening

Na het overlijden van mijn moeder, bleek haar bankrekening door mijn b... >>


erfenis

Hoelang blijft erfenis geldig in Nederland ,ik woon in Australie en mi... >>


erfgenaam

Ben erfgenaam van tante. Nu wli ik geen erfgenaam meer zijn, tante le... >>


opgebouwde schuld overleden man

Ik krijg een deurwaarde aan de deur met de medeleeling dat mijn overle... >>


Voogdij

ik heb een zus van 35 jaar met syndroom van down. ze woont bij mijn mo... >>


auto

hallo, mijn schoonzus wil de auto hebben die mijn schoonmoeder gaat... >>


Auto verkopen na overlijden

Hoe zit het met de verkoop van de auto na overlijden van mijn vader en... >>


waarde appartement voor successie

3 neven hebben gezamenlijk appartement georven.Willen dit pas over 5 j... >>


Broer wijgert uitbetalen legitime portie

Hallo De notaris heeft de berekening bekend gemaakt wat betreft het d... >>


Beneficiare aanvaarding

geachte heer. graag wil ik van uw weten wat de tijd is voor het afhan... >>


Termijn van schuld inlossing

Mijn tante heeft in het verleden van mijn grootouders geld geleend. Nu... >>


Huurwoning in oude staat na overlijden

Indien ik onterft ben, ben ik dan nog verantwoordelijk voor oplevering... >>


Als ik geen erfgenaam wilt zijn

Ik heb een zus die ik helemaal niet ken. Ook niets van haar weet. En... >>


Is lenen van ouders het zelfde als een voorschot op de erfenis?

Mijn broer wil van mijn ouders een bepaalde som geld lenen. Zij hebben... >>


erfrecht nonkel

ik heb nonkel ongehuwd geen kinderen broers en zusters gestorven wat g... >>


waar in boek 4 BW

Vraag: huurhuis overledene Welke rechtsregel maakt kinderen verantwoo... >>


huurhuis overledene

Welke rechtsregel maakt kinderen verantwoordelijk voor aanpassingen aa... >>


Verplichtingen huurhuis overledene

Kunnen kinderen aansprakelijk worden gesteld voor aanpassingen aan de ... >>


melding onterfde

mij oma is onlangs overleden en mijn moeder is de executeur en de broe... >>


Administratie termijn bewaren

Er is een nalatenschap. Nu eist een van de erfgenamen inzage in de hel... >>


Oom overlijdt, nicht de enige familie

Mijn oom gaat zeer waarschijnlijk binnen 28 uur overlijden. ZIjn ex-... >>


Bankrekening overleden ouders

Hoe kom ik achter de bankrekeningen van mijn overleden ouders ?... >>


Begrafenis kosten algemeen

Weledelgestrenge heer/mevrouw, Graag breng ik hierbij het volgende on... >>


Rechtszaak i.v.m. erfenisrechten

myn oudst halfzus wilt een rechtzaak starten als ons moeder komt te ov... >>


Afstand nalatenschap

Reeds 19 jaar is mijn zwager door mijn moeder gemachtigd de financiele... >>


Geen uitvaart verzekering

hoi ik heb die probleem nu ook help wat moet ik doen want ik ... >>


Erfdeel

Ik heb aan de notaris een nota gevraagd, voor de afwikkeling van de na... >>


Verhalen ook mogelijk als ik afstand heb gedaan?

Als ik officeel afstand heb gedaan van de erfenis. Kan de gemeente dan... >>


Kan ik nog inzage krijgen van de bankverrichtingen?

Beste, Mijn zus was enige volmachtdrager van de gelden van mijn vader... >>


Erfenis

halfbroer is overleden. Blijft een halfzuster en een halfbroer (versch... >>


Wie mag het regelen??

mijn vader is overleden ik heb niet zo'n goed contact met mijn broer... >>


Erven van het condoleance register en kaarten

Ik als oudste van 3 zusters zou graag in het bezit komen van het condo... >>


codicils

Hoeveel codicils kan er op een naam gesteld worden ? Een met een arti... >>


Rente hypothecaire lening van overleden schoonvader afrekbaar?

Geachte heer, mevrouw, Ik vroeg mij af of de rente van een hypothecai... >>


in welke situaties heb ik recht als kleinkind

mijn oma is overleden en ik heb gehoord van paar familie leden dat ik ... >>


Verjaring van erfrecht

Tot wanneer mag iemand beroep doen op zijn/haar erfenis? Wanneer ver... >>


financieen

Mijn moeder wordt er niet beter op en ik ben enig kind ,nu heeft zij m... >>


Geld

Hallo Mijn moeder is een aantal maanden geleden overleden, En nu kr... >>


erfgenaam via testament

-heb ik het recht bij de bekendmaking v.d inhoud v/h testament ALLE br... >>


Schuld betalingen

hoi mijn vader is in april 2008 overleden. ik heb mijn vader nooit e... >>


Erfgenaam aansprakelijk stellen kosten begravenis

Ik was de opdrachtgever van de begravenis van mijn vriendin. In het te... >>


Erven van oom

mijn oom is nu twee maand geleden overleden,kan ik erven, en hoelang k... >>


Brief na zelfmoord

Een vriend heeft zelfmoord geplegd en in een brief zijn erfenis aan ie... >>


erfenis moeder

moeder reeds 1 maand overleden wij komen met 3kinderen niet thuis en ... >>


Begrafenis en afstand erfenis

mijn vader is één week geleden overleden maar heb afstand gehouden v... >>


Hoe maak ik een afstandsverklaring erfenis?

mijn vader is alcoholist. Ik wil een afstandsverklaring maken aangezie... >>


Verantwoordelijkheid nalatenschap

Voorbeeld binnen mijn schoonfamilie. Alleenstaande oom is overleden... >>


nalatenschap

Als een ouder 40 jaar geleden is overleden en er is geen testament kun... >>


opschortende voorwaarde

Als je een huis en grond onder opschortende voorwaarde overgedragen he... >>


notaris kosten

hallo hier met mj.jansen mijn vraag is of de gemaakte kosten bij de no... >>


overlijden broer

mijn broer is 04-02 09 overleden hij heeft geen verzekering maar er is... >>


erven en schulden

Van de week is onze broer en zwager overleden. ons achter latend met s... >>


Erfenis kinderen

ik ben in 1981 gescheiden van mijn man, de vader van onze 3 kinderen. ... >>


mondelinge afspraken bij leven

mijn vader is helaas overleden, bij leven heeft hij afspraken gemaakt ... >>


onkosten

Geachte heer/mevrouw, Twee jaar geleden overleed mijn vader plotselin... >>


Preferente facturen

De nalatenschap is betrokken in een rechtzaak waar de wederpartij besl... >>


verklaring van erfrecht

Bij ons komt het regelmatig voor dat de erfgenaam bij de Rabobank geen... >>


Langstwonend bij overlijden

mijn 2 broers wonen nog bij mijn ouders in , en zorgen super voor mijn... >>


beneficiaire aanvaarding door (externe) bewindvoerder

Goedendag. Na het overlijden van onze moeder en het regelen van de erf... >>


inzicht in financiele gegevens

Mijn tante is in october 2008 overleden. Zij was zwaar geestelijk geha... >>


Erfrecht schoonouders

kan ik als mijn man overleden is erven van mijn schoonouders.Ik heb ee... >>


Huurvergoeding terug betalen

Mijn schoonvader is in december 2007 overleden Hij woonde alleen in e... >>


erfrecht koop woning

Ik vroeg mij af wat er betaald moet worden aan de belastingdienst al e... >>


toegang tot bankrekening door bewindvoerder

Ik ontdekte dat bewindvoerder die overledene bij leven had (en die nie... >>


Verdeling sieraden

Hebben mijn broers en aangetrouwde recht op de sieraden of alleen ik (... >>


Bankrekening bij erfenis

Is de executeur testamentair verplicht om het geld dat uit een erfenis... >>


Verdeling en/of rekening

Geachte mevrouw, meneer, Na het overlijden van mijn vader in 2003 h... >>


Verdelen sieraden

Wie mag er bij het verdelen van de sieraden eerst kiezen? Mijn zus de ... >>


Afwikkeling beneficair aaanvaarde boedel

Kunt u mij vertellen hoe een beneficiar aanvaarde boedel afgewikkeld m... >>


Wat te betalen bij erfenis uit Duitsland

Mijn moeder heeft een erfenis ontvangen van een familielid (een zus va... >>


Executeur. Taken?

wat zijn de taken van een executeur? wat zijn de vergoedingen?... >>


Kosten maken akte erfrecht

Zijn de notariskosten voor het maken van een akte van erfenis fiscaal ... >>


Akte van erfrecht

Zijn de notariskosten m.b.t. akte van erfrecht (i.v.m. eigen huis) fis... >>


Erfrecht

Hallo, Mijn ex-man is overleden. Wij hebben samen een minderjarige... >>


verjaring erfrecht

LS Mijn vrouw is een kind uit een eerder huwlijk, we komen erachter,... >>


Wettelijke erfgenaam?

Wie is de wettelijke erfgenaam van goederen en schulden en dergelijke ... >>


erfenis en hypotheekschuld

Mijn moeder heeft een vraag: Ze bezit een woning , die ca. €500.000 ... >>


erfrecht oom

ik heb een vraag, mijn oom is onlangs overleden , mijn neefje heeft... >>


Overboeken bankrekeningen erven

Overledene was alleen nog over. Effectenportefeuille en spaar/betaalre... >>


verdeling van trouwringen

Geachte heer Van der Putten Mijn grootmoeder is 2 weken geleden kom... >>


afhandeling nalatenschap

goedemiddag , op 12 feb 2004 is een ( oud ) oom in onze familie overl... >>


kosten uitvaart; verwerpen erfrecht

me broer is overleden hij heeft geen uitvaart verzekering ik had geen ... >>


Waarde woning

Voor de aangifte successierechten willen we de waarde van de woning na... >>


Overlijdensakte

Mijne heren, Mijn schoonvader is kortgeleden overleden - mijn schoonz... >>


Saldo nalatenschap zuiver?

Geachte heer W, v d Putten. Niet aftrekbare betalingen na overlijden, ... >>


Kopie Overlijdensakte

Mijne heren, Mijn schoonvader is j.l. overleden - mijn schoonzus is d... >>


verzoek tot inzage boedelregister

Geachte, Ik heb een vraag. Ik woon zelf in België, maar men vrien... >>


Erfenis in de Oekraine

Kan ik hier wat informatie te krijgen over erfenissen in de Oekraine?... >>


erven

wij zijn met 8 kinderen de huizen staan te koop en er kan 1 huis verko... >>


Verwerping erfenis 13 jr geleden nu toch kosten?

Geachte dame/heer, In 1995 is onze vader overleden. Wij waren desti... >>


nabestaandenpensioen

LS Als mijn kinderen de erfenis verwerpen of benificair aanvaarden h... >>


Nabestaanden onvindbaar?

Mijn grootouders zijn in 2005 overleden in een periode van 4 maanden. ... >>


verkoop erfdeel weigeren

Mag mijn zuster weigeren haar erfdeel (50%) te verkopen? Het is niet d... >>


recht op een deel?

Mijn moeder is pas overleden en ze had samen met mijn vader een overli... >>


Positie aangetrouwden

Wat is bij nalateschap verdeling/afhandeling, juridisch gezien de /jur... >>


Erfrecht

wat is het verschil tussen verklaring van erfrecht en verklaring van e... >>


VAN ERFENIS AF ZIEN

als ik samen met mijn vrouw van erfrecht afziet bij mijn schoonmoeder... >>


Onkosten na overlijden

Mijn moeder is op 5 mei 2008 overleden. De erfenis wordt onder de 6 ki... >>


Erfrecht buitenechtelijke kinderen verjaring?

Geachte heer, mevrouw. Graag zou ik informatie willen hebben over h... >>


Eigendom/vruchtgebruik

Ouders bouwen huis op grond van vader voor hun trouw, geen huwelijksco... >>


Erfenis

wij zij achter gekomen dat de notaris niet heeft gedaan wat hij moest ... >>


Schulden uit overlijden zoon

geachte mensen. 16 juli overleed mijn zoon, mijn jongste dochter had ... >>


Kunnen we na crematie nog beneciare aanvaarde

mijn schoonmoeder is onlangs overleden en nu een paar dagen geleden ge... >>


Verduistering van gelden die in de erfenis toe behoren

verduistering van gelden. Mijn vader is heeft iets meer dan € 19000,-... >>


Verwanten verwerpen

hallo onlangs is mijn vader overleden en laat veel schulden na volgen... >>


f-biljet bij verwerping erfenis

Geachte, Mijn vraag is als volgt; Mijn schoonmoeder is in 2007 ov... >>


Afstand doen van erfrecht ivm schulden

Mijn zus is 24 maart 2008 overleden en er blijken nu schulden te zijn.... >>


Onwettig kind

een man vrijgezel komt te overlijden, een zoon van een broer van hem v... >>


Verwerping

Goedemorgen, Wordt het betalen van de begrafenis ook gezien als de ... >>


Schulden moeder

Goedemorgen, Mijn moeder is een weduwe van 75 jaar. Nu heb ik gehoord... >>


Wetsartikel betreffende inzage recht van een erfgenaam

Vraag: Wetsartikel erfgenamen Ik ben op zoek naar het wetsartitel waa... >>


Verkoop huis

wij hebben het huis van mijn moeder 4 jaar geleden gekocht alles is ve... >>


Zijn de schulden van mijn vader voor mijn rekening als hij overlijdt?

Mijn vader beschikt over forse schulden, mijn zus en ik hebben meerder... >>


Benicair aanvaarden kan nog afwijzen?

Op 27 februari is mijn vader overleden. Samen met mijn zussen hebben w... >>


Na 25 jaar moederdeel opvragen

geachte meneer mevrouw 25 jaar geleden is moeder van kinderen van mij... >>


Testamentair executeur blijft in gebreke

In jan 2007 is de vader van mijn partner overleden. De jongste zoon en... >>


Moet ik dit nu betalen (huursubsidie en zorgtoeslag vader)

mijn vader en moeder zijn 38 jaar geleden gescheiden mijn moeder is 5 ... >>


Uitschrijving als erfgename

Geachte, Wat moet ik doen als ik geen erfgename wil zijn, maar hi... >>


Verdeling kosten Verklaring van erfrecht

L.S., De kosten van een verklaring van erfrecht zijn opgelopen door... >>


Successierecht

mijn man is verledenjaar overleden en nu moet ik successierechten voor... >>


Erven auto opa

Geachte, Voordat mijn opa overleed had hij een nissan gekocht en mi... >>


Reactie op vraag 10494; afstand doen

Mijn vader is ook onlangs overleden. Ook hij had een lening bij comfor... >>


Afstand doen

mijn moeder is in januarie overleden. wij zijn met z 'n achten. nu b... >>


Inzien van rekeningen en dergelijke

mijn vraag luid ik ben erfgenamen tevens nog 2 erfgenamen. ze weiger... >>


Schulden oom

oom is overleden, er is een uitvaartverzekering van €7000 de kosten z... >>


Aansprakelijk voor schulden moeder

Ik ben enig kind. Mijn moeder leeft nog. Er is geen testament. Zij hee... >>


Afstand erfenis

Als er geen testament is, kan ik dan als kind bij voorbaat (voor het o... >>


Weggegeven spullen weer terug in de nalatenschap?

Goedenavond, Ik heb voor u de volgende vraag. Ruim 2 jaar geleden is ... >>


Inzage (financiële) nalatenschap

Geachte mevrouw/meneer, Ik wil graag Uw advies betreffende inzage ... >>


Hoe kan ik een erfenis achterhalen

Mijn oom is 28 jaar geleden in nederland overleden? Nu wilt zijn enige... >>


Tot welke graad bij weigeren erfenis

Ik zou graag willen weten tot welke graad ze gaan bij het weigeren van... >>


Komt erfdeel mij toe

mijn vader is getrouwd,met een jongere vrouw.ik ben enigst kind en sam... >>


2e keer erven uit langstlevenden testament

Vraag: 2e keer erven uit langstlevenden testament Wij zijn met 3 kind... >>


Gedraging als zijnde erfgenaam

ondergetekende heeft op morele gronden en ontbreken van rest van de ki... >>


Preferentie belastingdienst bij boedelverdeling

Kunt u mij informeren of bij een beneficaire aanvaarding de belastingd... >>


Minderjarige kinderen aansprakelijk voor uitvaart? Wie wel?

Hallo, Ik ben een aantal jaren geleden gescheiden en heb twee kinde... >>


Opsporen schuldeisers

Mijn vader is onlangs overleden en ik ben erfgenaam. Ik weet niet of ... >>


Wie mag alles regelen?

Mijn vader is 29 december overleden, en alles wat er geregeld moest wo... >>


Verantwoordelijk voor schulden van vader?

Ben ik verantwoordelijk voor de schulden van mijn vader, als hij komt ... >>


Kosten overleden persoon in Duitsland

Geachte meneer/mevrouw, In Duitsland is de broer van mijn oma overl... >>


Mondelinge toezegging verkoop land

mijn vader is komen te overlijden en had een stuk grond, ik, de jongst... >>


Wijziging testament na overlijden

Een tijdje terug is mijn schoonvader overleden. Het testament is opgem... >>


Op zoek naar erfgenaam

Moet ik zelf op zoek gaan naar mijn zuster. Wij zijn erfgenaam maar i... >>


Rekeningen van een overledene

hallo mijn broer is pas plotseling overleden, en nu krijgt mijn moeder... >>


Aanstelling bewindvoerder voor demente vader

Vorig jaar is mijn moeder overleden. Vader bleef achter in hun huis. D... >>


Kosten executeur niet-notarieel

kosten niet-notarieel... >>


Recht op erfenis door ex-vrouw

Goedemorgen, Mijn zwager ligt in echtscheiding na 30 jaar huwelijk. A... >>


Als het erfgeld is op gemaakt door de gemachtige om de begrafenis van

Mijn ouste zus heeft het geld van mijn vader op gemaakt om de begrafen... >>


Wie informeert en regelt tav erfgenamen?

De zus van mijn moeder is na weken thuis dood aangetroffen. Er zijn no... >>


Kosten in rekening brengen door executeur

mag een executeur (broer) km vergoeding vragen zonder overleg voor reg... >>


Kan de vrouw die met mijn juist overleden vader samenwoonde maar niet

1) Kan de vrouw die met mijn juist overleden vader samenwoonde, maar n... >>


Kosten crematie en verwerpen van erfrecht

Wanneer de kinderen van de overledenen het erfrecht verwerpen omdat er... >>


Successierechten over verkoop huis

LS Moet je als kind van je overleden moeder successierechten betalen ... >>


Verwerpen nalatenschap en aansprakelijkheid nabestaanden voor uitvaart

Ik wilde u de volgende vraag stellen: Als de nabestaanden de nalatensc... >>


Schulden erven

Mijn vader is onlangs overleden. Hij had schulden en daarom willen mij... >>


Alimentatie bij overlijden expartner

Mijn ex-partner is overleden. Hij krijgt nog drie maanden salaris door... >>


Erfenis en wwb-uitkering

hoe is het geregeld dat als ik een erfenis krijg met mijn wwb-uitkerin... >>


Successierechten

waarde woning ca.300.000euro,hypotheek55000euro, spaargeld 90000 euro ... >>


Sluiten bankrekening

mijn tante overleed vorig jaar haar man is al lang geleden overleden e... >>


Erfenis oma

De oma van mijn man is overleden. Nu blijkt zij geen bloedverwantschap... >>


Schulden vader en begrafenis

L.S. Als ik voor het overlijden aan geef geen erfenis te aanvaarden en... >>


Verwerpen erfenis; wie geeft opdracht begrafenis?

Geachte mevrouw, mijnheer, Bij deze wil ik u het volgende vragen: ... >>


Huurachterstand overleden moeder

Geachte heer Ik kreeg vandaag 30-8 een brief van de gemeente weert da... >>


Nalatenschap en uitvaartnota

Mijn broer is dec.2005 overleden. Mijn broer had een minderjarige doch... >>


Erfrecht als executeur m.b.t. innen van geld (postbank)

Sinds korte tijd is mijn zus overleden. Des tijds heeft zij mij aangew... >>


Hoe ver reikt het erfgenaam zijn?

Heb ik als erfgenaam het recht om bijvoorbeeld bij huisarts en burgerl... >>


Beneficiar of verwerpen

Hallo, Over het beneficiar aanvaarden de volgende vraag: - Is dit ... >>


Overschrijven eigendom

Geachte heer/mevrouw, mijn vader is 10 mei 2006 overleden. Nu is hi... >>


Weigeren erfenis

de erven van mijn overleden partner hebben de erfenis geweigerd,offici... >>


Erfenis en WAO

Als iemand een WAO uitkering heeft en krijgt een erfenis toegekend van... >>


Kosten begraven en verwerpen erfenis

Kan ik na het geven van een opdracht tot begraven de erfenis van mijn ... >>


verwerpen van erfenis

Geachte, eerst en vooral bedankt voor het antwoord op mijn vorige vra... >>


Hond blijft achter

Mijn zuster laat een hond achter en enig geld, zonder testament. Kan h... >>


Kosten begrafenis moeder

Mijn moeder van 83 jaar woont samen met mijn ongetrouwde broer (leefti... >>


Hoe wordt bij samenwonen zonder samenlevingscontract de nalatenschap b

Mijn moeder en stiefvader woonden samen. Het laatste jaar is deze verp... >>


Erfrecht??? nalatigheid ???

na overlijden moeder heeft M die gemachtigd was nog geen instantie ing... >>


Papiertje notaris? (Hoe kom ik aan bankrekening moeder?)

Mijn schoonmoeder beweerd als zij overlijd dat mijn vrouw als enigste ... >>


successie rechten

Mijn ouders hebben een beetje gespaard,nou zijn ze namelijk bang als z... >>


Afstand nemen van erfrechten (en kosten uitvaart ouders)

mijn vader is verleden jaar juli overleden hier waren kosten aan verb... >>


Executeur en betalen voor persoonlijk advies

In verband met de afwikkeling van nalatenschap van mijn partner is een... >>


Wat moet er allemaal geregeld worden

Mijn vader is overleden, en mijn moeder leeft nog. Ze hebben geen tes... >>


Erfrecht kinderen

Ik heb net op het internet wat opzoek werk verricht maar ik geraak er ... >>


wat te doen bij overlijden van een ouder naar instanties

wat moet ik als kind doen richting instanties en wat gaat automatisch?... >>


Opdracht aan begrafenisondernemer (bij beneficiar aanvaarden of verwer

Bij beneficiair aanvaarden dan wel verwerpen, wie moet dan opdracht ge... >>


kwijting/decharge

Als men kwijting cq decharge verleend heeft aan een executeur kan men ... >>


Begrafeniskosten samen met erfenis weigeren

Hallo, Mijn schoonvader is plots gestorven. Toen we het nieuws kre... >>


Testament laten openen

Mijn man en ik hadden een z.g langstlevende testament. Mijn man is 8 ... >>


Verjaringstermijn verworpen erfenis

Geachte meneer, mevrouw, In 1993 heeft onze hele familie (1e en 2e ... >>


Kosten begrafenis moeder (ik ben geen erfgenaam)

mij moeder is overleden en mij vader leeft niet meer . als ik mijn erf... >>


Als alle kinderen t eens zijn?

hallo, ik heb een vraag, op 8 juli jongsleden is mijn moeder overlede... >>


Volmacht

In het recente verleden hebben erfenissen in de familie voor ruzies en... >>


Testament

Ik heb bij een tante eenlening lopen van 1 ton. Nu hoorde ik bij de ba... >>


Zoon uit eerder huwelijk

Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Mijn echtgenoot heeft nog een k... >>


Wie moet de schuld betalen

Ik heb bij mijn leven een geldlening gedaan bij een vriend,als waarbor... >>


Weigeren begrafeniskosten schoonmoeder te betalen

Wij verwerpen de erfenis van mijn schoonmoeder. Wij geven geen opdrach... >>


Taakomschrijving executeur-testamentair

Ik heb op internet gezocht, maar geen taakomschrijving executeur-testa... >>


Testamentair Exec.

Is het mogelijk om de aangestelde T.Executeur te weigeren als deze bui... >>


Executeur-testamentair

een familielid is aangesteld als executeur-testamentair van inmiddels ... >>


Rechten toegang ouderlijk huis

Na het recente overlijden van mijn moeder is mijn vader kort daarna op... >>


samenwonen met vader

sinds enige maanden wonen mijn vader, 77 en ik, 57 samen. Omdat wij on... >>


Vergoeding Executeur Testamentair

Kunt u mij laten weten hoeveel de vergoeding voor een Executeur testam... >>


Schulden overledene

mijn moeder en stiefvader waren onder huwelijkse voorwaarden getrouwd.... >>


Erven van oude oom

Mijn oom is nooit getrouwd geweest en heeft geen kinderen en is nu 78 ... >>


Schuld niet accepteren

hallo mijn vraag is mijn vader is overleden met ontzettend veel schuld... >>


Rechten notaris

mijn vraag is, mag de notaris bij een beneficiare aanvaarding bankafs... >>


Verklaring erfrecht aftrekbaar?

Zijn de notariele kosten van een verklaring van erfrecht aftrekbaar al... >>


Volmacht?

Mijn vader is in juli 2004 overleden. Wij hadden al jaren geen contact... >>


Schenking terug betalen

moeder overleden in 1993 en vader overleden in dec. 2004.Er waren 4 ki... >>


Onkostenvergoeding

M, Na het overlijden van mijn vader kwam alles wat geregeld moest w... >>


Recht op levensverzekering/pensioen

Geachte heer, Mijn vader is terminaal en zal er binnen 6 maanden ni... >>


Proceskosten

Kunnen de kosten van een reeds begonnen procedure tijdens het leven va... >>


Ongelijke verdeling van boedel van de ouders

Als bij een familie met 2 kinderen de ouders beslsissen om hun eigendo... >>


Bankrekeningen blokkeren

Mijn schoonmoeder is onlangs overleden. De inwonende zwager weigert m... >>


Begrafeniskosten ooms/tantes

ik heb een vraag over de verdeling van de erfeniskosten indien er slec... >>


Afhandeling successierecht

Geachte adviseur Mijn vader is in maart 2003 overleden. Voor het af... >>


Verwerping, kosten uitvaart o.g.v. wet op lijkbezorging

Vraag: Verwerping en kosten uitvaart wij hebben voor ons hele gezin (... >>


Machtiging op rekening

Wat is in NL gebruikelijk bij en/of rekeningen waar beide partners op ... >>


Belasting erfdeel

de zuster van mijn overleden vader heeft een erfenis voor haar broers ... >>


Wie heeft het voor het zeggen?

onze moeder is onlangs overleden, wij waren met 5 kinderen. daar is er... >>


Verwerping van erfrecht

Onze alleenstaande broer is recentelijk overleden in erbarmelijke omst... >>


Nalatenschap aan dieren

Vandaag lazen mijn collega's en ik een bericht in de krant over een da... >>


Is dit mogelijk?

De vader van een vriendin van mij, die gescheiden was, is overleden in... >>


Toeziend voogd

Waar dient een toezicht voogd (bij overlijden van beide ouders en bij ... >>


Wel testament

Mijn overleden man heeft in de huwelijkse voorwaarden beschreven bij o... >>


Rechten voor kind bij overlijden vader

Juni 2003 is vader overleden. Hebben zijn overlijden uit krant mogen v... >>


Moet mijn schoonmoeder een "spaarregeling" accepteren die mijn schoonv

Mijn schoonvader is in 2001 ingegaan op zo'n beleggingsspaarplan ( Doe... >>


Anti-schoonzoon/dochter clausule

Mijn grootvader heeft in 1977 een testament laten maken, volgens mijn ... >>


Uitkering van een polis

Mijn ex-zwager is recent overleden en ik stel deze vraag namens zijn a... >>


Erfrecht

ik heb een vraag aan u mijn moeder is in 2003 overleden er was wel spa... >>


Successierechten vraag 4283

mijn vraag zou beantwoord zijn onder nr 4283. Dit is niet het geval. D... >>


Erfenisrecht?

Geachte,mijn vader is 2 jr. geleden overleden,net voordat hij stierf,k... >>


Verdeling

na overlijden van beide ouders is in de nalatenschap een auto van 12.0... >>


Leeghalen huurhuis verrekenen erfgenamen?

Ik heb een vraagje, mijn vriend en ik hebben het huis na het overlijde... >>


Hoe nu verder??

een vriendin van mij komt met tranen in haar ogen bij mij. HOE NU VERD... >>


Akte van verwerping

hoe gaat dat precies in zijn werk, en kunnen enkel de kinderen dat doe... >>


Beperkte boedelvolmacht en verkoop huis

Mijn moeder is eind 1997 overleden. Als kinderen hebben wij daarna een... >>


Testament zonder handtekening

Mijn tante is 6-4-2004 overleden, testament was door de notaris opgest... >>


Schulden broer

als je broer schulden maakt kun je daar voor aansprakelijk gesteld wor... >>


Aanspraak broer erfenis

Moeder is in 1997 overleden. Er zijn 2 kinderen. Tussen moeder en oud... >>


Vaststellen erfrechten

Geachte heer/mevrouw, Mijn echtgenoot is in februari 2004 overleden... >>


Verkoop huis

mijn vader is kortelings overleden en mijn moeder verkoopt het huis en... >>


Vruchtgebruik of erfrecht

mijn vrouw haar vader is overleden toen ze 11 jaar was er is toen een ... >>


Dubbel erven

Mijn oom, de broer van mijn vader is getrouwd met de zus van mijn moed... >>


Hoe te handelen bij mogelijk bedrog

4 jaar geleden is onze vader overleden, tijdens de afhandeling van de ... >>


Inzage afwikkeling en financiele toestand

Een broer van mij was gemachtigd om zaken te regelen, van onze vrijgez... >>


Uitvoering geven aan codicil zonder juiste gegevens

Weledelgeleerde Heer mr. W.G.H.M. v/d Putten, Mijn moeder is, zonde... >>


Schulden ongehuwde partner en erfenis

Graag zou ik willen weten of men de schulden dient af te betalen na he... >>


Schulden na overlijden partner

Een kennis van ons haar man is overleden. Deze had een obcessie voor p... >>


Wat kan ik allemaal in een testament zetten

Goede dag Ik wil vragen wat er allemaal in een testament gezet moet ... >>


Schulden van mijn broer

mijn vraag is de volgende,mijn broer is overleden 21december 2003,en l... >>


Nalatenschap

Geachte. Bij deze wilde ik u vraag stellen en wel de volgende. Mijn m... >>


Aanhangsel bij testament?

Wij wonen 10 jaar samen (met samenl.contract) Wij hebben beiden een z... >>


Erfenis na een tweede huwelijk in het buitenland

Mijn vader is Nederlander, woonachtig in België, hertrouwd met een Br... >>


Moeder's testament

Op 28 november 2003 is mijn moeder overleden. Ik ben haar enige dochte... >>


Waar blijft geld van mijn vader na overlijden van mijzelf

ik ben moeder van 2 kinderen en gehuwd. helaas heb ik een ongeneeslijk... >>


Afstand erfenis grootouder

De vader van mijn ex-man is overleden (weduwnaar) en door een te verwa... >>


Onterfen

kun je je kinderen onterfen?... >>


Juridische preferentie begrafeniskosten

Zijn begrafeniskosten in de onverdeelde boedel juridisch preferent en ... >>


Onterven kind

bij het overlijden van mijn moeder heeft zij alles op mijn naam gezet ... >>


Fictieve erfrecht

De schulden van mijn overleden broer zijn groter dan het saldo op z'n ... >>


Volmachtverlening

Sinds 1999 ben ik gevolmachtigde van mijn schoonmoeder omdat haar man ... >>


Verrekening

Mijn moeder stelde in 1996 een testament op. Ze verdeelde haar vermog... >>


Inboedel

Na het overlijden van mijn alleenstaande moeder is de inboedel middels... >>


Executeur testamentair's plichten

In 2002 is mijn moeder overleden en voor die tijd had zij een executeu... >>


Is het verwittigen van overlijden van alle erfgenamen in de eerste lij

Geachte heer Van der Putten, Is het verwittigen bij overlijden van ... >>


Overwachte kosten

We hebben bij de begrafenis van mijn vader een geldbedrag van zijn rek... >>


Erfrecht

Toen ik 3 jaar was zijn mijn ouders uit elkaar gegaan en later geschei... >>


Is het afgewikkeld zoals het hoort?

Een oude ongtrouwde, kinderloze vriendin (92) laat mijn ouders (80) pe... >>


Hoe lang mag de procedure rondom een erfenis duren?

Als bijna een jaar wachten we op uitsluitsel van de notaris m.b.t. de ... >>


Erfenis

Als bijvoorbeeld mijn vrouw overlijd, waar heb ik dan allemaal recht o... >>


Erfenis

Mijn moeder wil haar erfenis verdelen over 2 levende kinderen en het d... >>


Mogelijkheden erfenis

Als mijn ouders overlijden, wat is dan wettelijk voorgeschreven inzake... >>


Vordering onterecht betaalde uitkering

Geachte mevrouw/meneer, Mijn moeder is overleden en heeft over de m... >>


Beneficair aanvaarden

Mijn moeder is enige weken geleden overleden. Mijn broer heeft de laa... >>


Recht op erfenis bij scheiding?

Mijn vrouw en ik liggen op dit moment in scheiding. We zijn in gemeen... >>


Afstand doen

goede avond ik heb een vraagje over afstand doen van een erfenis mij... >>


Overeenkomst tot verdeling

Ik had u een vraag gesteld over een overeenkomst tot verdeling, of de ... >>


Hokken, samenwonen of huwelijk??

Mijn vriend en ik hebben samen en huis gekocht en daarbij hebben wij e... >>


Kind beschermen voor zichzelf

In antwoord op mijn vorige vraag gaf het volgende aan: "Geachte heer/m... >>


Overlijden na scheiding

Twee gescheiden mensen hebben een minderjarig kind. De ouder die NIET ... >>


Bepaling waarden erfdelen

Bedankt voor Uw antwoord op eerder gestelde vraag met bovengenoemde ti... >>


Verzorgingscontract

Als er via de notaris een verzorgingscontract is opgesteld tussen oude... >>


Erfrecht: onterfven echtgenote

Indien ik in gemeenschap van goederen ben gehuwd, kan mijn echtgenote ... >>


Beloning executeur testamentair

Mijn vrouw is vorig jaar juli overleden, in haar testament ben ik aang... >>


Successierechten en boete

Mijn ouders zijn vorig jaar overleden. Wij zijn met 4 kinderen die he... >>


Afhandeling restantinboedel

In redelijke harmonie is de boedel na overlijden van moeder onder de e... >>


Vordering op vermogen

Geachte heer, mevrouw, Mijn vader woont alleen thuis, mijn moeder v... >>


Erft "stief'-kleinkind of niet ??

oma hertrouwd, deze man (stief opa) komt te overlijden, een aantal jaa... >>


Info executeur testamentair

L.S. Is ergens een geschrift te verkrijgen waarin rechten en plicht... >>


Erfenis uit buitenland

mijn vader is israeli en net overleden. 1)is er belastingen gebonden ... >>


Naamsverandering

Een kind is uit een huwelijk geboren en de ouders scheiden. Na de echt... >>


Onterfen achternaam

ik zou graag wat informatie van jullie willen ontvangen over het volge... >>


Schenkingsrecht

Geacht mevrouw,meneer, Hoeveel euro mag mijn moeder belastingvrij a... >>


Kosten en legaat testamentair executeur

Ik ben aangesteld als executeur testamentair en krijg daarvoor een vas... >>


Eigendom administratie

Is de administratie die een executeur testamentair voert voor de afwik... >>


Schuld aan ouders of schoonouders bij nalatenschap

Mijn gehuwde zus wil 15.000,00 euro lenen van mijn ouders als voorsc... >>


Moet ik benefiar aanvaarden

Anderhalf jaar geleden hebben mijn ouders met mij, op basis van leugen... >>


Erfenis samenwonende man

Man laat bij overlijden 4/6 deel na aan vriendin waarmee hij samenwoon... >>


Executeur testamentair via wilsbesch. of notaris

Geachte heer W G H M van der Putten, Onlangs stelde iemand mij een ... >>


OPGAVE HELE ADMINISTRATIE

GEACHTE, EeN VAN DE ERGENAME, WIL VAN EXECUTEUR DE GEHELE ADMINI... >>


Hoe nalatenschap verdelen?

Ik heb een vraagje; A en B zijn gehuwd in gemeenschap van goederen ... >>


Erfrecht bij familienaam verandering

Mijn moeder (87 jaar) komt uit een gezin van dertien kinderen. Nu is e... >>


Erfrecht

Mijn vader is een tijd geleden gescheiden van mijn moeder dat is allem... >>


Erfrecht australie

Goedemiddag, Mijn opa zijn broer is pas overleden hij woonde in Aust... >>


Kunnen kleinkinderen legitieme deel opeisen

Mijnheer/mevrouw, Mijn overleden vader heeft mij onterft, nu wil ik... >>


Schulden overledene

Mijn schoonmoeder is onlangs overleden en heeft schulden nagelaten, ka... >>


Erfenis ouders

Vader is begin dit jaar overleden. Hij woonde alleen in een woning naa... >>


Erfenis

Mijn vader is 19-11-2003 overleden. Hij had een vriendin hij heeft een... >>


Beneficair erfrecht

Geachte heer/mevrouw, Graag zou ik willen weten aan welke verplicht... >>


Huursubsidie

Wat gebeurt er met de huursubsidie als je een erfenis krijgt?... >>


Verklaring van erfrecht en overschrijven graf

DOOR EEN ONBENULLIGHEID MIJNERZIJDS HEB IK IK UW RETOURMAIL AL VERWIJD... >>


Verkoop voor overlijden

Een gezin van vijf kinderen pls twee levende ouders hebben ruzie. De ... >>


Hoe lang zoeken naar erven?

Geachte heer Van der Putten, In 1992 is de hele familie van ons aan... >>


Verwijderen naam

Hartelijk dank voor uw antwoord op onze vraag. Ik vind het prima als a... >>


Schoonkind recht op erfenis na overlijden eigen kind

Mijn schoonouders hebben de wens de erfenis te verdelen over hun 3 kin... >>


Erfgenaam, maar bezittingen ingenomen door iemand anders vlak voor ove

Wat kan ik als erfgenaam doen aan het volgende: De broer van de overl... >>


Erfenis onroerend goed

Het dossier van mijn ouders is nog ligt nog in onverdeeldheid bij de n... >>


Nalatenschap

Mijn oom zijn vrouw is recent overleden, ze hebben geen kinderen en wa... >>


Welke rechten/plichten

Mijn vader is pas overleden en ik heb totaal geen inzicht op zijn giro... >>


Erfenis bij scheiding

Beste dames en heren, Mijn opa is pas overleden, in zijn testament st... >>


Nalatenschap aan 1 neef

Daar ik zelf geen kinderen heb wil ik mijn hele vermogen nalaten aan e... >>


Erfenis voor mijn vrouw zo groot mogelijk

Als ik een testament wil opmaken wat moet ik allemaal vermelden? zo da... >>


Terugbetalingsverplichting veel uitbetaalde huursubsidie?

Mijn schoonouders hebben een rekening gekregen van te veel uitbetaald... >>


Erfrecht pleegkind

Heeft een pleegkind ook recht op een deel van de nalatenschap?... >>


Belasting erfenis

Ik heb van mijn vader 14000 geerfd ben ik hier belasting over versch... >>


Verwerpen maar gaat door op kinderen?

wij willen een erfenis verwerpen,wij hebben geen moeder meer en geen k... >>


De erfgenaam woont in het buitenland

Ik ben Nederlands staatsburger maar woonachtig in Denemarken en ik heb... >>


Erfenis (getrouwd zonder huwelijkscontract)

Een koppel is getrouwd zonder huwelijkscontract, ze hebben 2 kinderen ... >>


Mondelinge afspraak over onterfde zoon

Als een moeder op haar ziektebed een mondelinge afspraak maakt met haa... >>


Bankrekening

mijn moeder is overleden en nu staat er geld op de bank ze heeft wel e... >>


Volmachtgever

Voor de erfenis van mijn moeder wil de notaris dat ik een volmacht tek... >>


Schenken van hypotheekrente

Vrij recent heb ik een hypothecaire lening van mijn moeder verkregen. ... >>


Verdeling sieraden

Geachte heer van der Putten, Ik heb de volgende vraag. Het gaat om... >>


Nalatenschap

Op 3 maart dit jaar is mijn vader overleden en op 29 mei mijn moeder. ... >>


Recht op verblijf in huis van moeder

Geachte heer Mijn man heeft recht op 1/3 (samen met zijn broer en z... >>


Verkoop huis na dood vader

mijn vader is dood van vorig jaar augustus en nu heeft zij het huis ve... >>


Tweede huwelijk schoonmoeder

binnenkort gaat mijn schoonmoeder van 61 jaar trouwen in gemeenschap v... >>


Opeisen oude erfenis

Mijn vader overleed in december 2001. Volgens het toenmalig erfrecht ... >>


Erfenis kinderen

Ik ben gescheiden, en heb van mijn eigen huis afstnd gedaan. Ik heb t... >>


Huurhuis (Moeten de erven een huis in oude staat terug brengen?)

Geachte heer/mevrouw, Mijn vader is onlangs overleden. Hij heeft ee... >>


Erfenis; afstand doen

Mijn grootmoeder is onlangs overleden. Had 6 kinderen. Mijn moeder p... >>


(Alsnog) aangifte doen

Mijn vriendin haar man is overleden zonder testament en kapitaal en ve... >>


Nog voor overlijden al afstand doen?

Om zeker te zijn dat ik niet voor de schulden wil opdraaien van mijn ... >>


Legaat met bijstandsuitkering

Geacht panel, Mijn moeder heeft een bijstands uitkering voor een al... >>


Gezamelijke rekening en LAT-relatie

de vrouw waar mijn vader een lat relatie mee had is komen te overlijde... >>


Malafide e.t.

Mijn broer, aangesteld per testament na overlijden ouders, is reeds 2 ... >>


Erfrecht nicht/neef

Indien 4 kinderen uit een gezin, waarvan 1 kind is overleden, heeft d... >>


Legitieme portie

Alsvast bedankt voor uw reactie, ik heb alleen nog 1 vraag. Is het... >>


Groenfonds na overlijden op andere naam zetten

Na het overlijden van mijn vader ben ik via de verklaring van erfrecht... >>


Bijstandsuitkering en erfenis

Wat gebeurt er als een bijstandsgerechtigde in aanmerking komt voor ee... >>


Schulden echtgenoot (niet door erfrecht maar door huwelijk)

geachte heer......... als ik afstand doe van erfrecht... is het dan z... >>


Erven en belastingen

ik heb ergens gelezen dat een partner van de overledene (niet getrouwd... >>


Afstandsverklaring stamrecht

Ik ben in 1999 gescheiden van mijn ex man nu krijg ik van hem het ver... >>


En/of rekening en andere rekeningen

Hallo, Vorig jaar is mijn oma overleden, mijn opa leefde niet meer.... >>


Ben ik verplicht de schulden te betalen?

geachte heer, ik ben pas op het sterfbed van mijn vriend getrouwd , o... >>


Erven van stiefvader

Mijn ma (weduwe) hertrouwde met mijn stiefvader (weduwnaar) en zijn 25... >>


Artikel 3:179 BW en de asbus

Artikel 3:179 BW aan dat indien verdeling van een goed wordt gevorderd... >>


Vijf erfgenamen en wie is rechthebbende?

De rechthebbende is overleden en er zijn 5 erfgenamen. Wie is dan de r... >>


Erfenis van buurman

De buurman van mijn ouders is terminaal ziek. In zijn testament is vas... >>


Aansprakelijkheid schulden overledene

Mijn moeder zal binnenkort door euthanasie komen te overlijden. Zij he... >>


Vervallen erfenis?

Mijn vraag is wat gebeurt er met een erfenis die al 5 jaar loopt maar ... >>


Schulden overdraagbaar op kleinkinderen

Geachte heer /mevrouw Indien ik kom te overlijden zijn mijn schulde... >>


Wat behoort tot de inboedel?

IK heb van mijn tante volgens het testament de inboedel georven, waarb... >>


Erfenis kleinkinderen

Mijn oma is 2 weken geleden overleden. Dit was de moeder van mijn vade... >>


Erft de stieffamilie?

Ik ben een buitenechtelijk kind. Mijn moeder is indertijd gehuwd met e... >>


Schulden overleden broer, nonkel, etc.

Is het zo, dat familie ( tot de vierde graad ?), moet instaan voor het... >>


Voor overlijden gezamenlijk kopen door kinderen van 2e huis ouders

Graag zou ik informatie ontvangen t.a.v. de juridische en fiscale aspe... >>


Niet willen tekenen voor aanvaarding

Na het overlijden van mijn vader weigert mijn broer te tekenen voor aa... >>


Erven met collectieve schuldregeling

mijn man en ik zijn reeds 1,5 jaar uit elkaar,we hebben een eigen huis... >>


Vruchtgebruik

Mijn vader is overleden en was getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Er... >>


Erfenis kinderen na overlijden vader en afschrijving erfenis

mijn man is overleden op 17 augustus 2001. omdat hij veel schulden had... >>


Erfenis uit 2000

IS HET MOGELIJK DAT ALS JE VADER STERFT MOEDER LEEFT NOG DAT DE DOCHT... >>


Afstand doen

Geachte heer, Mijn broer is 3 jaar geleden overleden, hij had heel ... >>


Volmachtiging

Geachte Dhr, in begin 2003 is mijn oma overleden en zijn daar rede... >>


Rechten adoptie-vader t.a.v. natuurlijke moeder in erfeniskwestie mind

Ik ben moeder van een zoon van 12. Zijn natuurlijke vader overleed ti... >>


Nalatenschap

er is een erfenis van mijn moeder, maar ik vertrouw de gene niet die h... >>


Aanwijzen executeur testamentair

L.S, Zoals het zich laat aanzien overlijdt mijn schoonzus, weduwe van... >>


Notariële vraag: Volmacht inzake erfenis

Goedendag, Graag zou ik inzicht hebben in het onderstaande. Indien ... >>


Erfrecht van mijn kinderen (t.a.v. hun oma, na overlijden vader)

Geachte Heer/mevrouw, Mijn echtgenoot is op 30 januari 2001 overled... >>


Testamentair Executeur

Geachte Heer van der Putten, Mijn schoonvader is onlangs overleden en... >>


Ex van zus weigert te tekenen voor verkoop huis

Geachte heer, Mijn beide ouders zijn kortgeleden beide overleden. ... >>


Kosten verwerpen erfenis

Wat zijn de kosten voor het verwerpen van een erfenis via de notaris.... >>


Kind verdeling tegenhouden

Als 1 van de erfgenamen is gemachtigd, en weigert te tekenen, hoelang ... >>


Afstand erfrecht

Bestaat de mogelijkheid om een ouder die enorm veel schulden maakt en ... >>


Opmaken eindrekening

Beste heer/mevrouw, Mijn zus is executeur testamentair. Zij heeft d... >>


Langstlevende echtgenote en vruchtgebruik

In het testament van mijn vader is onder meer geregeld dat de langstle... >>


Huis erven en verkopen

Mijn moeder is overleden en nu zijn mijn zus en ik bezig het huis te v... >>


Nut en kosten verklaring van erfrecht

Is een verklaring van erfrecht nodig indien er een echtgenote (gemeens... >>


Erfrecht na een jaar

Mijn oma overleed vorig jaar op 14 juli 2002. Mijn oma heeft twee k... >>


Huurkosten

mijn vader is overleden op 17 07 2002 zijn woning was leeg op26 07 200... >>


Vervalsing handtekening

Geachte mijnheer Van der Putten, Na het overlijden van mijn echtgen... >>


Benoemen van een voogt terwijl je ex echtgenoot nog leeft

Tue, 10 Jun 2003 10:07 Mijn kinderen willen niet door hun vader ver... >>


Kan ik zelf mijn halfbroer opsporen - of moet dit via een notaris?

Wed, 4 Jun 2003 19:14 Mijn moeder is onlangs overleden (vader al 35... >>


Opdraaien voor schulden ouders

Tue, 3 Jun 2003 13:53 Moet een kind mee opdraaien voor schulden van... >>


Wijzigen bankrekening

Man en vrouw hebben een bankrekening op gezamelijke naam. Na overlijd... >>


Overlijden geestelijk gehandicapte oom

Fri, 23 May 2003 13:09 Mijn oom (een broer van mijn overleden vader... >>


Familie zoek

Wed, 21 May 2003 20:12 Geachte heer van der Putten, Mijn lieve oom... >>


Wehkamp

Mon, 19 May 2003 18:22 Mijn schoonmoeder had een schuld van 800 eur... >>


Hoe lang blijft een erfenis staan?

Sun, 18 May 2003 13:12 Hoe lang blijft een erfenis staan, dus indie... >>


Eigendom goederen (en stiefdochter)

Tue, 13 May 2003 19:54 Moeder is onlangs overleden. Er waren mondel... >>


Blokkeringen van rekeningen in het buitenland

Mon, 12 May 2003 20:15 Hoe kan ik rekeningen bij banken en wisselag... >>


Bankrekening moeder (hoe komen wij aan het geld?)

Mon, 12 May 2003 08:56 Onze moeder is enige weken geleden overleden... >>


Ik wil een andere T.E.

Sat, 10 May 2003 22:40 Geachte heer vd Putten, Een familielid he... >>


Van notaris veranderen

Sat, 10 May 2003 12:38 Samen met zijn zus is mijn man erfgenaam van... >>


Erfenis aan kleinkinderen

Thu, 8 May 2003 08:36 Geachte heer van der Putten, Mijn opa is v... >>


Contract na overlijden toch nog geldig

Wed, 7 May 2003 15:29 Geachte Heer, Als executeur van de nalatensc... >>


Hoe erfenis krijgen

Tue, 6 May 2003 22:21 Moeder overleden 2000. Moeder was toen hertro... >>


Koopwoning van de familie

Sun, 4 May 2003 20:31 Mijn overleden opa en oma haar ouders hebben ... >>


Lening en mondelinge afspraak

Sat, 3 May 2003 10:54 Als executeur van het testament van mijn tant... >>


Onderneming en ook mijn huisinboedel delen?

Thu, 1 May 2003 19:24 Mijn man is overleden in 2002 en had een voor... >>


En/of rekening en verklaring van erfrecht

Thu, 1 May 2003 14:23 Geachte mevrouw/mijnheer, In februari is mij... >>


Afstand van de erfenis

Tue, 29 Apr 2003 22:21 Als ik dus bij overlijden afstand teken van ... >>


Erfenis verdelen als er alleen spullen zijn

Mon, 28 Apr 2003 13:05: Hoe word een erfenis verdeeld als er alleen... >>


Nalatenschap verdelen wel/geen gemeenschap goederen

Sat, 26 Apr 2003 18:52 Hoe wordt een nalatenschap verdeeld als de e... >>


Successierecht vermijden

Sat, 26 Apr 2003 17:19 kun je je eigen huis tijdens je leven tegen ... >>


Erfenis en verzorginghuis, enz.

Sat, 26 Apr 2003 16:56 Als de achtergebleven echtgeno(o)t(e), die d... >>


Partner ongehuwd; bedragen aan familie betalen?

Sat, 26 Apr 2003 16:41 Kun je bij testament regelen dat je partner ... >>


Successierechten; erfenis tante

Wed, 23 Apr 2003 09:52 hoeveel bedragen de successierechten van een... >>


Beneficiair aanvaarden

Tue, 22 Apr 2003 09:43 Ik wil graag weten hoe ik een een erfenis be... >>


Nagaan van bankrekeningen en levensverzekering?

Fri, 18 Apr 2003 16:06 Mijn vader is in september 2001 overleden er... >>


Tot welke graad werkt de erfenis door

Mon, 14 Apr 2003 14:22 3 weken geleden is de schoonzuster van mijn ... >>


Giften vóór overlijden

Sat, 12 Apr 2003 09:58 Vanaf welk moment heb ik als erfgenaam recht... >>


Kosten grafsteen en uitvaart (ex-vrouw, wettelijk vertegenwoordiger va

Sat, 12 Apr 2003 07:06 Geachte heer, Mijn broer is in november 2... >>


Erfenis bij coma

Thu, 10 Apr 2003 12:04 Wat gebeurt er als iemand - met een flink ve... >>


Legitiem deel opeisen

Tue, 8 Apr 2003 21:50 Geachte heer van der Putten, Mijn moeder i... >>


Erfenis en bijstandsuitkering

Tue, 8 Apr 2003 16:23 Een vriendin van mij heeft een erfenis van ha... >>


Vervalt een schuld/lening bij overlijden?

Thu, 3 Apr 2003 21:43 Ik ben executeur van het testament van mijn p... >>


Successierechten; waar vind ik tabel?

Thu, 3 Apr 2003 14:15 Waar kan ik een tabel vinden met te betalen %... >>


Zus wil huis niet verkopen noch mij uitkopen

Wed, 2 Apr 2003 11:36 L.S, Een aantal jaren geleden hebben mijn zu... >>


Hoelang uitbetaling?

Mon, 31 Mar 2003 15:36 hoelang mag het duren voordat een erfenis do... >>


25 jaar na overlijden vader nog rechten?

Sat, 29 Mar 2003 22:29 Kan ik als dochter van mijn vader nog rechte... >>


Deblokkeren van rekening

Sat, 29 Mar 2003 21:10 Mijn moeder is onlangs overleden. Slechts ee... >>


Vrijstelling inbreng

Fri, 28 Mar 2003 19:44 Geachte Heer vd Putten In het testament v... >>


Uitvaartkosten alleen voor alle erfgenamen samen (deels niet) aftrekba

Wed, 26 Mar 2003 14:33 In het antwoord op de eerste vraag over fis... >>


Nalatenschap

Mon, 17 Mar 2003 14:01 Wat moet er allemaal geregeld worden om tot ... >>


Nalatenschap en belastingschuld door vruchtgebruik

Thu, 13 Mar 2003 18:40 Toen mijn vader stierf kreeg zijn vriendin v... >>


Recht van een minderjarige bij erfenis

Wed, 12 Mar 2003 16:14 Ik ben moeder van een 16 jarige dochter. Zij... >>


Aangifte belastingen en uitkering

Tue, 11 Mar 2003 09:36 Geachte Heer, Mijn partner, met wie ik ze... >>


Niet aanvaarden nalatenschap en kosten uitvaart ouders

Mon, 10 Mar 2003 10:48 Geachte heer v/d Putten, Mijn vader is ... >>


Erfenis woning met meerdere gegadigden

Sun, 9 Mar 2003 18:37 De tante van mijn vader is overleden en nu zi... >>


Alles direct verdelen tussen kinderen?

Sat, 08 Mar 2003 13:51 Mijn zwager woont nog bij zijn moeder in. Al... >>


Hoe kunnen kinderen bij de bankrekening?

Fri, 07 Mar 2003 11:29 Vader is 19-2-1999 overleden en moeder 10-2-... >>


Erfenis (wij horen niets over de afwikkeling)

Tue, 04 Mar 2003 16:07 Mijn vader is op 31 december 2002 overleden.... >>


Notaris nodig als er geen testament is?

Sun, 2 Mar 2003 16:21 Indien er geen testament is opgemaakt is er d... >>


Afkoop vruchtgebruik?

Tue, 25 Feb 2003 14:07 Wat is een redelijke verdeelsleutel voor het... >>


Naamsverandering (nog steeds erfgenaam en aansprakelijk voor schulden?

Mon, 24 Feb 2003 10:28 Geachte heer v.d. Putten, Ik heb aan u in... >>


Schulden uit zaak

Fri, 21 Feb 2003 01:53 Geachte persoon, Ik heb schulden over geho... >>


Voogdij kinderen

Tue, 18 Feb 2003 14:04 mijn man is onlangs overleden. ik heb 2 kind... >>


Advies over verdeling inboedel in harmonie

Tue, 18 Feb 2003 09:43 Zie titel; mogelijk zijn er artikelen/ boeke... >>


Achternaam kind

Tue, 18 Feb 2003 06:40 mijn ex-vriend waar ik een zoontje van heb i... >>


Erfrecht, verkoop huis minderjarige?

Mon, 17 Feb 2003 15:14 Een minderjarige wil zijn huis, geërfd van ... >>


Uitkering na overlijden

Mon, 17 Feb 2003 11:16 Geachte heer/mevrouw, mijn vraag is dermate... >>


Gescheiden tussen tafel & bed, niet natuurlijke dood hoe verder met sc

Sat, 15 Feb 2003 07:28 stel dat ik kom te overlijden door eigen toe... >>


Het huis van mijn ouders? (3 kinderen willen verkopen, 1 niet)

Thu, 13 Feb 2003 17:21 geachte heer, ik heb 3 zussen en samen zijn... >>


Nog een vraag (vervolg van vraag 2383)

Thu, 13 Feb 2003 14:50 1) Ik heb van de duurdere aankopen geen bonn... >>


Erfenis (gescheiden houden van spullen moeder-kinderen)

Thu, 13 Feb 2003 08:37 Ons "gezin" bestaat uit mijn moeder, mijn zu... >>


Asbestemming en erfrecht

Tue, 11 Feb 2003 08:28 Geachte heer van der Putten, Vader is ove... >>


Inboedel verdelen

Fri, 7 Feb 2003 14:03 Wij hebben een inboedel te verdelen Er zijn ... >>


Erfenis weigeren met bijstandsuitkering

Fri, 7 Feb 2003 12:58 Mag je een erfenis weigeren als je zelf een ... >>


Broer overleden met schulden

Thu, 6 Feb 2003 07:43 Onze broer is overleden en heeft nog schulden... >>


Nalaten schulden

Fri, 31 Jan 2003 16:15 Geachte heer/mevrouw, Mijn moeder is nu e... >>


Zoek een advokaat voor erfrecht

Fri, 31 Jan 2003 09:25 Kunt u mij een adres geven in de buurt van s... >>


Erfrecht

Thu, 30 Jan 2003 20:16 Mijn zoon (13) heeft 5 half-broers en zussen... >>


Afwijzing erfenis

Wed, 29 Jan 2003 20:01 Geachte heer van der Putten, Ben je bij a... >>


Schulden na overlijden?

Wed, 29 Jan 2003 11:53 Geachte heer van der Putten, Mijn wetteli... >>


Erfenis / erfrecht (lees dit eerst!)

In deze adviesrubriek worden regelmatig vragen gesteld over erfenissen... >>


Inwonend kind versus erfenis ouderlijke woning

Tue, 28 Jan 2003 22:24 De langstlevende moeder van mijn partner is ... >>


Wat gebeurt er met een kind dat geëmigreerd is naar Amerika?

Tue, 28 Jan 2003 19:10 Wat gebeurt er wanneer de moeder komt te ste... >>


Erven en bankzaken (en/of-rekening)

Mon, 27 Jan 2003 16:05 De titel komt misschien niet helemaal overee... >>


Uitleg brief notaris

Sun, 26 Jan 2003 16:03 Onlangs kregen we i.v.m. het afwikkelen van ... >>


Erfrecht / erfenis en krediet 2

Sat, 25 Jan 2003 20:51 mr. W. G. H. M. van der Putten; hartelijk da... >>


Erfrecht / erfenis (en krediet)

Fri, 24 Jan 2003 14:57 Ik ben een alleenstaande vrouw van 54 jaar; ... >>


Erfenis van wettige vader?

Thu, 23 Jan 2003 22:35 Geachte heer, Mijn broer en ik (rond 35/4... >>


Verwerpen

Tue, 21 Jan 2003 14:22 Gaat verwerpen van een testament door tot de... >>


Niet aanvaarden erfenis; toch uitvaart ouders betalen?

Sat, 18 Jan 2003 17:28 Mijnheer, Als men als kind de nalatenscha... >>


Na hoeveel tijd horen wij over de inhoud van het testament?

Geachte heer van der Putten, Mijn vader is 3 weken geleden overlede... >>


Wanneer aanvaard je een erfenis

Tue, 14 Jan 2003 15:23 Mijn vriend pleegde zelfmoord. Hij had geen ... >>


Mijn vriend wil dat alles voor mij is (maar dat kan zo niet)

Sun, 12 Jan 2003 18:08 LS., Sinds 23 jaar heb ik een lat-relatie... >>


Zus heeft alle contact verbroken

Sat, 11 Jan 2003 15:36 Mijn vader overleed in 1998. Van dan af hee... >>


Fictieve lening

Fri, 10 Jan 2003 22:39 mijn man was indertijd voor zijn bedrijf een... >>


Aanpak verdeling nalatenschap huis en inboedel

Fri, 10 Jan 2003 08:20 Mijn vader is zopas overleden, dus binnenkor... >>


Erfrecht uit huwelijk op huwelijkse voorwaarden

Tue, 7 Jan 2003 12:10 Moeder is na overlijden eerste echtgenoot opn... >>


En/of rekening met vriendin; geeft dit problemen?

Tue, 7 Jan 2003 08:52 Ik woon samen met m'n vriendin, en hebben sam... >>


Erfrecht voor niet-biologisch wettig kind

Tue, 7 Jan 2003 07:33 Als je biologisch volgens DNA-testen niet zij... >>


Vraagje (inzage in zaken van doodzieke vader)

Mon, 6 Jan 2003 18:28 Ik hoop dat u hier ook een antwoord op kunt g... >>


Geldigheid huwelijkscontract (en gevolgen nalatenschap)

Thu, 2 Jan 2003 22:07 Mijn reeds overleden vader was getrouwd met e... >>


Erfrecht (gevolgen wijzigen testament t.g.v. zoon)

Wed, 1 Jan 2003 20:44 Mijn man en ik wonen sinds drie jaar niet mee... >>


Verklaring van erfrecht; nodig, wenselijk?

Mon, 30 Dec 2002 22:08 Mijn vraag aan u is of het opstellen van een... >>


Erfmoeilijkheden (verkoop zaak overleden man)

Sun, 29 Dec 2002 22:50 Ik ben getrouwd, maar ben geen Nederlandse; ... >>


Kosten uitvaart tante

Mon, 23 Dec 2002 13:41 Geachte heer, mevrouw, De gezondheid van... >>


Keuze tussen geld of goed

Sat, 21 Dec 2002 21:45 Stel, uit een erfenis van beide overleden ou... >>


Successierechten erfenis tante

Fri, 20 Dec 2002 18:55 Hoeveel successierechten moeten er over een ... >>


Erfenis: huis direct verkopen of pas over een paar jaar?

Fri, 20 Dec 2002 18:52 Ik ben erfgenaam van een tante, met een eige... >>


Erfrecht (nicht doet erfkwestie af met simpel telefoontje)

Thu, 19 Dec 2002 17:00 Geachte lezer, Ik stel deze vraag voor mi... >>


Bespoediging van een erfenis (en aansprakelijkheid ET)

Thu, 19 Dec 2002 09:07 Geachte heer/mevrouw, Welke acties kan ee... >>


Nazorg bij geen contact (moeder met schulden)

Wed, 18 Dec 2002 15:04 Na wat zoeken kwam ik uit op uw pagina en tr... >>


Weigeren nalatenschap (te lage uitkering legaat)

Wed, 18 Dec 2002 02:55 ca. 2 jaar geleden overleed een goede vriend... >>


Formele regeling nalatenschap tbv kinderen

Mon, 16 Dec 2002 22:27 Geachte heer, Als vervolg op een eerder d... >>


Spaarloon

Mon, 16 Dec 2002 21:38 Mijn schoonvader had een spaarloonregeling. ... >>


Gemaakte onkosten notaris te hoog

Wed, 4 Dec 2002 01:11 Geachte heer Van der Putten, In oktober 19... >>


Successierechten (en tarieven 2002)

Mon, 2 Dec 2002 19:39 Geachte Mr van der Putten, Onlangs 12 okto... >>


Hoe ben ik zeker dat mijn laatste wilsbeschikking nageleefd wordt?

Sat, 7 Dec 2002 00:26 Hoe ben ik zeker dat mijn laatste wilsbeschi... >>


Declaratie's bij de notaris

Wed Jun 12 13:59:08 2002 Zus erft ½ van haar broer. De andere bro... >>


Alle gegevens opvragen (over overlijden vader)

Fri Apr 19 11:54:03 2002 Mijn vader is overleden. Dit hoorde ik na... >>


Een en/of Rekening; helft van het kind?

Wed Mar 20 21:32:30 2002 Hallo Als iemand komt te overlijden en... >>


Heb ik recht op inzage? (in papieren nalatenschap moeder)

Fri May 19 13:00:00 2002 Geachte Mr. W.G.H.M. van der Putten, Wo... >>


Verkopen ouderlijk huis (nog bij leven)

Mon May 27 21:08:02 2002 Vader is vergeetachtig en woont na overli... >>


Kosten uitvaart (en erven die niet willen meebetalen)

Sun Apr 28 10:45:49 2002 Hallo, Mijn vader is eind 2001 overled... >>


Schulden bij overlijden

Wed Jul 3 09:07:53 2002 Als ouders zijn gescheiden en 1 komt te ov... >>


Verklaring van erfrecht; kosten; fouten?

Sat Jan 26 23:18:06 2002 1) Hoeveel mag een notaris vragen voor he... >>


Overlijden broer (en openen testament)

Sun May 5 14:52:37 2002 Mijn broer is recent overleden en heeft (da... >>


Nieuwe partner en vruchtgebruik huis

Sun Jun 30 22:08:50 2002 Mijn vader is enige jaren geleden komen t... >>


Kosten grafsteen (mag vriendin (niet-erfgenaam) die uit de nalatenscha

Mon, 2 Dec 2002 12:47 Geachte heer, Mijn broer is onlangs over... >>


Familie draait op voor kosten uitvaart partner?

Sat Feb 23 20:50:10 2002 Mijn partner is overleden, maar wij hadde... >>


Invordering begraafkosten (erfgenamen verwerpen de nalatenschap)

Tue Feb 5 10:13:51 2002 Geachte heer, In augustus jl. heeft via ... >>


Onenigheid kosten rouwkaarten en advertentie's

Mon Mar 4 20:49:20 2002 Na het overlijden van mijn moeder is er on... >>


Levensverzekering (accepteren of niet?)

Thu Jun 13 20:45:45 2002 de vader van mijn kind is net overleden h... >>


Overlijden na faillisement; hoe zit 't met de erfenis

Tue Jun 25 11:11:45 2002 Mijn vader is ongeveer 15 jaar geleden bi... >>


Waar hebben kinderen recht op? (na overlijden gescheiden vader)

Sat Jan 26 23:14:04 2002 Geachte heer v.d. Putten, Mijn partner i... >>


Erfrecht van toepassing op as van vader na crematie?

Fri Feb 1 14:15:46 2002 Geachte heer, Na de crematie van mijn v... >>


Afname DNA-materiaal (om bloedverwantschap te bewijzen en te erven)

Wed Apr 10 21:02:10 2002 Casus: Man, 51 komt door verkeersongeval... >>


Eigen woning; tenaamstelling kadaster wijzigen

Wed, 27 Nov 2002 21:28 Ik las in de "Gids na een overlijden" dat he... >>


Wilsverklaring van mijn Oma; hoe kan dat zonder notaris?

Wed, 27 Nov 2002 09:57 Mijn vraag is of je ook een testament/wilsve... >>


Erfenis zonder testament

Tue, 26 Nov 2002 20:27 Ik stel deze vraag namens mijn moeder en haa... >>


Langstlevende verklaring 2

Nu er geen testament is na het overlijden van mijn vrouw, bestaat er d... >>


Kosten van afwikkelen erfenis

Tue, 26 Nov 2002 00:41 Geachte Heer, mijn vraag is deze, ik ben e... >>


Langstlevende verklaring

Tue, 26 Nov 2002 00:20 Hoe kom ik aan een langslevende verklaring; ... >>


Onenigheid over executeur-testamentair

Sat Jan 12 14:56:25 2002 Wat gebeurt er als de erfengenamen geen e... >>


Erfrecht; schulden van moeder

Tue Jan 9 01:45:33 2001 Beste HR, MW Mijn moeder is uit haar ou... >>


Broer wil persé huis hebben

Sun, 24 Nov 2002 22:45 Mijn schoonvader zijn moeder is sind een paa... >>


Verklaring van erfrecht nog wel nodig als er al een testament is?

Sun, 24 Nov 2002 13:20 Mijn vrouw heeft een (langstlevende) testame... >>


Executeur; wat wordt er verwacht?

Sat, 23 Nov 2002 11:26 Wat wordt er precies verwacht van iemand die... >>


Nalatenschap eerst zien vóór aanvaarden/verwerpen

Fri, 22 Nov 2002 18:46 Ik kreeg een brief van notaris met de vraag ... >>


Verwerping van erfenis

Wed Sep 26 12:36:45 2001 Is het mogelijk om een erfenis te verwerp... >>


Onduidelijkheid nalatenschap

Thu, 21 Nov 2002 18:43 Ik stel de vraag namens mijn vader. Zijn oud... >>


Erven van schuld

Mon, 18 Nov 2002 19:45 Mijn ouders raken in de schulden door verkee... >>


Erfenis van tante (verzorgend familielid valt buiten de boot)

Mon Oct 22 14:51:02 2001 De "moeder" van mijn vriendin is nog niet... >>


De en/of rekening bij overlijden (nut en onnut hiervan)

Fri Nov 9 22:06:57 2001 Mijn vrouw en haar moeder (vader reeds lan... >>


Problemen afhandelen nalatenschap; vermoeden verduistering

Fri, 15 Nov 2002 14:24 Bij de afhandeling van de nalatenschap van m... >>


Rouw (over beschadigde familieverhoudingen) bij de afwikkeling van een

Sun Dec 3 14:40:43 2000 Bij de afwikkeling van een erfenis spelen ... >>


Voorbeeld boedelverdeling

Tue Jul 31 13:57:45 2001 Mijn moeder is overleden. Er blijven 7 k... >>


Inboedelverdeling nog vóórdat er een verklaring van erfrecht is

Wed, 13 Nov 2002 01:42 Mijn moeder is overleden. De verklaring van ... >>


Buitenlandse huwelijkse voorwaarden (vervolg op vraag 1805 inboedelver

Tue, 12 Nov 2002 11:50 Allereerst wil ik u bedanken voor het beantw... >>


Hoeveel erfrecht heeft mijn neef

Wed, 6 Nov 2002 13:33 Beste mr. Van der Putten, Mijn vader is on... >>


Komen tot een eerlijke boedelverdeling?

Wed, 6 Nov 2002 10:04 Mijn vader is een paar maanden geleden overle... >>


Geen erfenis voor onze ouders

Tue, 5 Nov 2002 22:26 Wij zijn getrouwd in gemeenschap van goederen... >>


En/of rekening

Tue, 5 Nov 2002 14:06 Mijn schoonvader leeft niet meer. I.v.m. het... >>


Erfrecht niet erkende kinderen

Mon, 4 Nov 2002 21:58 Dank voor deze site. Mijn jongere broer is on... >>


3 maand vervolg betaling na overlijden?

Mon Sep 10 12:53:51 2001 Een citaat uit boek "Uitvaartkosten" B... >>


Na ruim 1 jaar na overlijden geen beschikking over de erfenis (onwilli

Mon Aug 6 12:32:26 2001 als 1 van de 6 kinderen blijft weigeren do... >>


Schoonmoeder verduistert erfenis...

Tue Jun 27 11:28:34 2000 LS Mijn schoonvader is eind vorig over... >>


Executeur ja of nee?

Fri, 1 Nov 2002 10:51 Ik ben in het testament van mijn moeder aange... >>


Recht minderjarigen op erfenis

Sun Aug 5 22:45:02 2001 Met mijn vrouw twijfelen we over het opste... >>


Akte van erfrecht en verkoop onroerend goed

Wed, 30 Oct 2002 18:13 Mijn vader is ongeveer 3 jaar geleden overle... >>


Bankzaken/erfrecht (broer geeft geen inzage rekeningen)

Mon, 28 Oct 2002 15:42 Mijn vader is onlangs overleden, en er bleek... >>


Zijn wij als nichten verplicht om grafkosten te betalen?

Sun, 27 Oct 2002 15:48 Zijn wij als nichten verplicht om grafkosten... >>


Nalatenschap, ook van vader die in 1991 overleed

Mijn vader is 2x getrouwd geweest, uit beide huwelijken kwamen 2 kinde... >>


Ongehuwde tante

Tue, 22 Oct 2002 11:07 Ik heb een ongehuwde tante. (90 jaar). Ze is... >>


Maakt de as deel uit van de boedel?

Mon, 21 Oct 2002 18:49 Geachte heer, Mijn vader is een half ja... >>


Uitkopen broer

Wed, 16 Oct 2002 21:48 Mijn moeder is onlangs overleden en heeft mi... >>


Alle kinderen krijgen even veel?

Sun, 13 Oct 2002 00:03 Vol aandacht vraag 1311 gelezen. Mijn partne... >>


Succesierecht voor vriend vermijden

Tue, 8 Oct 2002 10:27 Ik wil een vriend van mij mijn complete bezit... >>


Wat gebeurt er met de erfenis als je als ongeregistreerde partners sam

Mon, 7 Oct 2002 21:41 Mijn vriend en ik wonen samen en hebben een k... >>


Erfdeel (voor kind uit eerder huwelijk)

Mon, 7 Oct 2002 14:23 In december 2001 is mijn schoonvader overlede... >>


Pensioen

Fri Mar 3 15:42:59 2000 Een man overlijdt. De man was gedurende 27... >>


Liefdesbrieven retour

Sat Dec 16 01:34:07 2000 Geachte heer, Hoe vat ik zo een lang v... >>


(Kosten afwikkelen nalatenschap van) overledene zonder nabestaanden

Tue Apr 20 19:41:15 1999 Een voormalig buurman voor wie ik de laat... >>


Rechten van buitenlandse echtgenote op erfenis en pensioen

Thu, 12 Sep 2002 13:30 Mijn vader is ongeveer 1 jaar geleden getrou... >>


Handelt de notaris juist?

Mijn overleden zwager heeft een testament op de langstlevende nagelate... >>


Fraude erfenis

Wed Aug 1 12:58:58 2001 een familielid heeft een grote som geld ni... >>


Boedelbewaarplicht verhuurder

Fri Apr 5 11:44:36 2002 De erfenis is verworpen. Mogen de nabestaa... >>


Vervolg Volmacht en blokkering rekening moeder

Geachte Mr. Van Der Putten. Eerst wil ik u vriendelijk bedanken voor... >>


Volmacht en blokkeren rekening moeder

Sun Jan 24 14:22:48 1999 Geachte mr. Van Der Putten. Mijn schoonmo... >>


Erfrecht en niet-geregistreerd partnerschap (bijzondere bijstand en ve

Wed Apr 18 15:32:03 2001 In verband met de ontwikkeling van uitvoe... >>


Verklaring van erfrecht en kosten

Geachte dames en heren, Op uw website uitvaart.nl staat over de ver... >>


Overlijden na faillisement

Tue Jun 25 11:11:45 2002 Mijn vader is ongeveer 15 jaar geleden bi... >>


Voorrecht van boedelbeschrijving

IK heb de "erfenis" van mijn broer aanvaard onder voorrecht van boedel... >>


Opeisen legitieme portie

Onlangs vernam ik dat mijn vader al 2 jaar geleden is overleden. Mij... >>


Is een verklaring van erfrecht altijd nodig ?

Is een verklaring van erfrecht ook nodig als er geen erfenis is? Mijn ... >>


Één van de kinderen wil niet tekenen

Mijn vraag is de volgende. Ik ben 5 jaar bewindvoerder van mijn ouder... >>


Successierecht voor neven/nichten?

overleden tante laat bescheiden middelen na, ca Euro 75.000. Erfgename... >>


Erfrecht algemeen

In deze adviesrubriek worden regelmatig vragen gesteld over testamente... >>


Overlijdensuitkering

Is de werkgever verplicht gedurenden twee maanden na overlijden van ee... >>


Erfrecht en niet-geregistreerd partnerschap

Wed Apr 18 15:32:03 2001 Geachte heer Van der Putten, In verban... >>


Twee executeurs testamentair

Na het overlijden van mijn tante zijn er twee executeurs testamentair ... >>


Kan ik aanspraak maken op dat geld? (erfenis minderjarige)

Mon Apr 23 21:03:16 2001 Mijn vraag is als volgt. mijn moeder is 6... >>


Voorbeeld boedelverdeling

Mijn moeder is overleden. Er blijven 7 kinderen als erfgenamen achter... >>


Fraude erfenis

een familielid heeft een grote som geld niet vermeld in de nalatenscha... >>


Recht minderjarigen op erfenis

Met mijn vrouw twijfelen we over het opstellen van een langstlevende-t... >>


Inwonend of samenwonend

Wat is het verschil (wat voor rechten heeft men) als iemand inwonend i... >>


3 maand vervolg betaling na overlijden?

Mijn echtgenote is onlangs overleden (19-08-2001)en had een uitkering ... >>


Zelf afhandelen van de nalatenschap

Mon Dec 3 21:16:27 2001 Ik ben 1 van 3 kinderen van een moeder die... >>


Hoe lang kan een broer een erfenis tegenhouden en kun je daar iets teg

Wed Dec 12 23:44:32 2001 Beste, Kunt u mij een andwoordt geven op... >>


Waar hebben kinderen recht op

Geachte heer v.Putten Mijn partner is gescheiden en mag zijn kinderen... >>


Verklaring van erfrecht

1) Hoeveel mag een notaris vragen voor het afgeven van een verklaring ... >>


Vragen rechten nalatenschap

Fri Mar 1 19:47:50 2002 Geachte heer van der Putten, Er zijn no... >>


Erfenis zonder testament

Mijn vader is in begin maart overleden, mijn ouders hebben geen testam... >>


Weigeren nalatenschap

Sun Mar 24 21:36:28 2002 Van een 53-j. overledene man (2 kind. 21 e... >>


Successierecht verschuldigd bij erfenis van buitenlandse vriend

Geachte heer v.d. Putten Een goede Engelse vriend van mij, woonachtig... >>


Schuldeisers van overledene

De erfenis is verworpen. Mogen de nabestaanden de schuldeisers in kenn... >>


Controle juistheid afhandeling 'testamentair executeur'

Wie zorgt ervoor dat de afhandeling van de T.E. correct verloopt? Krij... >>


Verkopen ouderlijk huis

Vader is vergeetachtig en woont na overlijden van ons moeder in een zo... >>


Erfrecht en toekomstige kosten graf

Een vrouw heeft bij leven vastgelegd dat het restant van de gelden die... >>


Case verdeling erfenis

Fri Mar 3 16:02:51 2000 Van een gezin bestaande uit vader moeder e... >>


Hoe kunnen minderjarige kinderen omgaan met een erfenis?

Mon May 22 22:17:45 2000 Ik ben 28 jaar en help enkele minderjarig... >>


Waar moet je aan denken betreffende allerlei af te wikkelen zaken

Ik denk dat er een checklist is waar je allemaal aan moet denken als e... >>


Schulden

Beste HR, MW Mijn moeder is uit haar ouderlijke macht ontzet. Nu i... >>


Naar notaris als iemand is overleden?
Reportage door: BDK Media
Meer reportages
Moet iedereen een testament opmaken?
Reportage door: uitvaart
Meer reportages

Stel zelf een vraag:


*Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd. Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >