Wie regelt begravenis (vader overleden zonder kennisgeving)


5 januari 2011

Vraag nummer: 7808  (oude nummer: 16315)

hoorde onlangs dat mijn vader ruim 1 maand geleden overleden en begraven is. nu heb ik nog 1 broer en zus,wettelijke erfgename dus. Zijn vriendin, ze woonden niet samen en hadden geen geregistreerd partnerschap heeft onze vader zonder ons in te lichten begraven. ook nooit iets van een notaris gehoord. kan dat zomaar...

mvg
XX

Antwoord:

Geachte heer,

Dat dat zomaar kan, blijkt wel.

Er is geen wettelijke verplichting om nabestaanden in te lichten als iemand is overleden. Al was het maar omdat niet duidelijk is op wie die verplichting zou moeten rusten en wie dan geïnformeerd moet worden. Het criterium 'erfgenamen informeren' bijvoorbeeld is niet direct uitvoerbaar, omdat niet bekend is wie erfgenamen zijn. Ja, de kinderen, dat ligt voor de hand. Maar het kunnen ook anderen zijn; bijvoorbeeld op basis van een testament. Soms duurt een zoektocht naar erfgenamen maanden.

Er hoeft na een overlijden niet altijd een notaris te worden ingeschakeld. Notarissen komen niet zelf in actie, want weten ook niet wanneer iemand overleden is. Gemeenten sturen geen lijsten van overledenen rond en weten ook niet met welke notaris in binnen- of buitenland een overledene wellicht contact had.
De familie moet daarom altijd zelf een notaris informeren.
Als er geen testament is, is er geen reden om een notaris te informeren, tenzij men diens hulp wenst bij het afhandelen van de nalatenschap.

Dat het overlijden en de begrafenis van uw vader buiten u en andere kinderen om heeft kunnen plaatsvinden, is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van uw vader. Hij wist of kon weten dat de verhouding tussen zijn vriendin en zijn kinderen blijkbaar niet hartelijk was. Hij had in een testament vast kunnen leggen dat u in het geval van overlijden gewaarschuwd had moeten worden en de uitvaart had moeten regelen. Maar hij heeft dat voor zover bekend niet geregeld. Dan kan dit dus het gevolg zijn.

U en uw broer en zus zijn wettelijke erfgenamen van uw vader en kunnen zijn nalatenschap afhandelen, lijkt mij. Ik weet natuurlijk niet of er een nalatenschap is die de moeite waard is.
Ik adviseer u om contact op te nemen met een notaris en met hem of haar te bespreken wat in uw situatie de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.