Declaratie's bij de notaris


30 november 2002

Vraag nummer: 1819  (oude nummer: 2188)

Wed Jun 12 13:59:08 2002

Zus erft ½ van haar broer. De andere broer is al overleden en liet 3 kinderen achter, die allen 1/6 deel erven. Zoon van zus heeft diverse kosten moeten maken om de zaken van overleden broer in orde te maken. De nalatenschap is in behandeling bij een notaris. Kunt u zeggen welke kosten bij de notaris gedeclareerd kunnen worden door de zoon, voordat de erfenis verdeeld wordt? Denkend aan reiskosten, vrije dagen opgenomen, sierurn aangeschaft etc.

Antwoord:

Wed Jun 12 23:05:49 2002

Geachte heer of mevrouw,

Deze rubriek is niet bestemd voor vragen over het notariaat of rond erfenissen en de afhandeling van nalatenschappen. Dat is een vak apart.
Als u wilt weten welke kosten verrekenbaar zijn met de nalatenschap, en in welke mate, kunt u dat de notaris vragen.
Overigens ligt het voor de hand dat wanneer iemand kosten gaat maken, die hij graag verrekend wil zien, van tevoren overlegt of vraagt wat verrekenbaar is. Dat voorkomt onaangename verrassingen achteraf, zowel voor de ene als voor de andere partij.
Het zal ook verschil maken of iemand in de hoedanigheid van executeur-testamentair kosten maakt, of 'zomaar' een familielid die uit eigener beweging wat dingen gaat regelen.

mr W.G.H.M. van der Putten

12 juni 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn