Verklaring van erfrecht


2 februari 2002

Vraag nummer: 659  (oude nummer: 570)

1) Hoeveel mag een notaris vragen voor het afgeven van een verklaring van erfrecht?
2) Wat moet ik doen als er fouten in de verklaring staan, die in dit geval niet wezenlijk zijn voor de strekking?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,
Ik denk niet dat er vaste tarieven voor het afgeven van een verklaring van erfrecht zijn. Maar ik ben niet notarieel geschoold. Kijkt u zelf eens op de site www.notaris.nl.Mij lijkt dat de kosten van het afgeven van een verklaring van erfrecht afhangen van de hoeveelheid werk die een notaris er aan heeft om de personen te achterhalen. Bij de ene erfenis kan het gaan om 1 persoon (dan is de notaris snel klaar), bij de andere om ruim 100 (bijvoorbeeld (achter)kleinkinderen van de (inmiddels overleden) broers of zussen of neven en nichten van een alleenstaande). Het kan soms vreselijk ingewikkeld zijn. Mensen kunnen soms voor minder dan een 1.000e deel erfgenaam zijn.
Als er fouten in de verklaring van erfrecht staan, zou ik, als ik u was, de notaris daarover aanschrijven en hem op die fouten attenderen en hem vragen of het nodig is dat de verklaring wordt gecorrigeerd. Zo ja, dan wordt het opgelost. Zo nee, dan hebt u met zijn antwoord toch de zekerheid dat, mochten er door die fouten ooit problemen door ontstaan, u daar de notaris voor aansprakelijk kunt stellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn