Nagaan van bankrekeningen en levensverzekering?


18 april 2003

Vraag nummer: 2179  (oude nummer: 2588)

Fri, 18 Apr 2003 16:06

Mijn vader is in september 2001 overleden er is geen testament gemaakt maar de notaris heeft ons bevestigd dat zijn weduwe (2e vrouw) en zijn 2 kinderen enige erfgenamen zijn.
Nu is het zo dat de 2e vrouw er alles aan doet om het erfdeel zo klein mogelijk te maken; aanmaningen opgeven die reeds betaald zijn, de helft van de dagwaarde van de auto opgeven, fictieve rekeningen/kosten etc etc.
Is er een mogelijkheid voor de kinderen om zelfstandig, ALLE bankrekeningen te achterhalen? Ze heeft maar 1 bankrekening ingediend maar wij weten dat er zeker 1 rekening in Duitsland is, maar voor de rest is het gissen. Ook staat er een vermoeden dat er een levensverzekering kan zijn, hiervoor ook een mogelijkheid om die te achterhalen?
We hebben geen idee bij welke instantie of instelling we moeten zijn voor die zaken.
Volgende week hebben we samen met haar een afspraak bij de notaris en daarom willen wij ook graag weten of dit strafbaar is wat ze doet: verduisteren van erfdeel??
Alvast bedankt voor uw antwoord!!

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er is bij mijn weten geen mogelijkheid om in 1 keer alle bankrekeningen te achterhalen. Er zijn bij mijn weten geen instanties die zoiets centraal administreren, behalve de Belastingdienst.
Wat zou u kunnen doen? U zou een briefje kunnen sturen naar de Belastingdienst, zeggen dat u kind/erfgenaam bent van uw vader en vragen of men een opgave kan doen van de bij haar bekende bankrekeningen van uw vader op het moment van zijn overlijden. Het is ook in het belang van de Belastingdienst dat u een compleet beeld hebt van alles, in verband met de opgave successierechten. Ik weet niet of men aan dergelijke verzoeken tegemoet komt, maar het is het proberen waard.
Voorts zou ik alle banken in de woonplaats van uw vader aanschrijven met dezelfde vraag. Als hij bankrekeningen had, is dat waarschijnlijk gewoon in zijn woonplaats.
Bij alle brieven zou ik een copie van de Verklaring van erfrecht meesturen, als bewijs van de rechtmatigheid van uw vraag.

Bij levensverzekeringen geldt denk ik hetzelfde, dat er geen centrale administratie is. Maar je weet nooit. Ik zou in uw geval eens informatie daarover inwinnen bij de Pensioen- en Verzekeringskamer te Apeldoorn. Adres- en andere gegevens zijn te vinden via de site www.pvk.nl.

En wellicht heeft de notaristelefoon (zie vraag 2345) nog tips.
Per slot is dit in eerste instantie een probleem waar notarissen vaker mee te maken hebben, los van de vraag of één erfgenaam meewerkt of niet.

Ik merk nog op dat het bestaan van een levensverzekering mijns inziens niet automatisch betekent dat de uitkering in de boedel valt. Als 1 persoon als de begunstigde is aangewezen, is dat mijns inziens de begunstigde, los van het erfrecht. Maar ik durf dat niet met zekerheid te zeggen. Mij staat vaag bij dat er ook wel andere regels gelden, zoals dat er successierechten verschuldigd kunnen zijn. Maar die regels ken ik niet precies. Per slot is deze rubriek gericht op problemen en vragen rond begraven en cremeren en niet op erfrecht en alles er om heen (zie vraag 2345). U zou ook eens kunnen kijken op de site www.nabestaandenservice.nl of 026-4421899 kunnen bellen. Achter deze site en het telefoonnummer staat een financieel adviesbureau in Arnhem, dat waarschijnlijk een beter inzicht in dit soort zaken heeft.

Het verduisteren van (een deel van) de nalatenschap is inderdaad strafbaar. Maar dan moet het wel om duidelijke en ernstige zaken gaan. Bijvoorbeeld discussie over de dagwaarde van de auto is niet direct strafbaar; dan kunnen we half Nederland wel opsluiten. Als iemand per ongeluk een bankrekening vergeet, hoeft hij of zij ook niet direct een aantal dagen in de cel. Maar wel als iemand bewust flinke bedragen achterhoudt of rekeningen heeft leeggehaald. Het probleem is natuurlijk het kunnen aantonen van dit alles. Want als u naar de politie stapt en zegt dat er iets verduistert wordt, moet u wel met een sterker verhaal dan alleen vermoedens komen. Het helpt dan als u zelf 'rechercheert' en, zoals ik boven schreef, bankrekeningen opspoort die de 2e echtgenote niet heeft aangemeld. En dan geen bankrekeningen waar 13,76 op stond, maar waar 13.760,- op stond op het moment van overlijden. Bij het vervolgen van strafbare feiten kijkt de officier van justitie ook naar de omvang van de strafbare handeling. En dan gaat hij op kosten van de belastingbetaler geen werk maken van het verduisteren van 13,76. Misschien ook nog niet van 13.760,-, maar waarschijnlijk wel van 137.600,-. Waar die grenzen liggen weet ik niet. Iedere officier van justitie heeft er een eigen vrijheid in, om te zien wat kansrijk is, ook afhankelijk van het bewijs. Als het bewijs spijkerhard is zal de ene officier ook bij 5.000,- in actie willen komen, maar een ander niet bij een vaag bewijs voor 50.000,-.

mr W.G.H.M. van der Putten

21 april 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE