Erfenis verdelen als er alleen spullen zijn


28 april 2003

Vraag nummer: 2203  (oude nummer: 2620)

Mon, 28 Apr 2003 13:05:

Hoe word een erfenis verdeeld als er alleen maar ‘spullen’ zijn, dus al dan niet antiek meubilair, sieraden, schilderijen, enzovoort?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat is een kwestie die de erfgenamen onderling kunnen bespreken.

Op de vergelijkbare vraag 1609 hoe wordt besloten wie welk erfstuk krijgt, heb ik gezegd hoe dat kan: 1) óf in goed overleg of 2) met meer of heel veel meer ruzie. Er is geen vaste regel voor. Vaak spreekt men een bepaalde procedure af, zoals dat men eerst alle spullen taxeert en dan om de beurt mag kiezen, of dat men een soort veiling houdt en de hoogste bieder het stuk krijgt. De 'opbrengst' gaat dan in de nalatenschap en wordt verdeeld onder de erfgenamen.
Een objectieve werkwijze is altijd van belang, ongeacht de waarde van de spullen. Er zijn talloze families waar nu nog bloedvetes heersen over het verkrijgen van 'waardeloze' spullen zoals wat theelepeltjes of een oude schemerlamp. Spreek eerst een werkwijze af, waar iedereen zich in kan vinden.

Zie diverse voorbeelden van mogelijke manieren van verdeling die ik al eerder in deze rubriek heb behandeld, o.a. vraag 2301 en vraag 1884 Voorbeeld boedelverdeling.

mr W.G.H.M. van der Putten

28 april 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE