Erfenis (wij horen niets over de afwikkeling)


4 maart 2003

Vraag nummer: 2044  (oude nummer: 2432)

Tue, 04 Mar 2003 16:07

Mijn vader is op 31 december 2002 overleden. Tot nu toe hebben mijn twee broers en ik helemaal niets gehoord over de afwikkeling van de erfenis. Er blijkt geen testament te zijn. Mijn vader is hertrouwd (niet in gemeenschap goederen). Met zijn tweede vrouw heeft hij geen kinderen. Door omstandigheden hebben wij geen contact meer met zijn tweede vrouw. Hadden wij al op de hoogte moeten worden gesteld? En welke stappen raadt u ons aan om te ondernemen?
Met vriendelijke groeten, Martijn

Antwoord:

Geachte heer,

Zie vraag 2317 Na hoeveel tijd horen wij over de inhoud van het testament? en vraag 2318 in de sub-rubriek Erfrecht.

Waarom verwacht u dat anderen actie ondernemen? Als erfgenaam bent u zelf (!!!!) de eerst aangewezene om actie te ondernemen.

Uw broers en u zijn erfgenamen van uw vader, maar zijn 2e echtgenote waarschijnlijk ook (dat staat los van het wel of niet in gemeenschap gehuwd zijn). Er valt niet aan te ontkomen om met de 2e echtgenote, als mede-erfgenaam, contact te hebben en afspraken te maken. Dus bel haar gewoon eens op of schrijf een zakelijk doch vriendelijk briefje om een afspraak te maken.

Als dat contact rechtstreeks moeilijk of niet mogelijk is, kunt u e.e.a. zoveel mogelijk via een notaris laten lopen, of via andere familieleden of vrienden van uw vader.

mr W.G.H.M. van der Putten

4 maart 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE