Rechten van buitenlandse echtgenote op erfenis en pensioen


12 september 2002

Vraag nummer: 1072  (oude nummer: 1407)

Thu, 12 Sep 2002 13:30

Mijn vader is ongeveer 1 jaar geleden getrouwd met een buitenlandse vrouw. Dit staat ook geregistreerd bij de gemeente. Er zijn geen huwelijksevoorwaarden. En zij bezit nog geen Nederlandse nationaliteit.
Onlangs is mijn vader overleden. Als zijn enige dochter (uit zijn vorige huwelijk), sta ik er nu alleen voor omdat zijn vrouw in haar geboorteland is (al vanaf zijn ziektebed tot nu toe, 2 weken na overlijden). Of zij nog naar Nederland wilt terugkeren is nog onzeker.
Ik zou graag willen weten wat voor rechten zijn vrouw nu heeft. Heeft ze recht op de erfenis en de nabestaanden pensioen? Mag ze dit ook houden ondanks het feit dat zij geen Nederlandse nationaliteit heeft en niet langer in Nederland wilt blijven wonen? Hoe zit het met de belasting?
Tenslotte, is het mogelijk om een afstandsverklaring af te dwingen via een civiel rechtelijke procedure? Dit laatste ben ik aan het overwegen, omdat uit persoonlijke notities van mijn vader is gebleken dat zij een paar dagen voor het overlijden van plan was om uit het huwelijk te stappen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Mijns inziens is de echtgenote van uw vader partner ook erfgename met evenveel rechten als u. Simpel gezegd: de erfenis moet door 2 worden gedeeld. Als er geen huwelijkse voorwaarden zijn is de helft van het (gezamenlijke) vermogen van uw vader en zijn vrouw van zijn vrouw; de andere helft wordt gedeeld door de vrouw en u. U hebt dus recht op een kwart van het totale vermogen van beiden op het moment van overlijden.
Of iemand in het buitenland woont, maakt geen verschil. Welke nationaliteit iemand heeft doet denk ik ook niet ter zake.
Of deze vrouw pensioenrechten heeft, weet ik niet, want dat hangt af van de voorwaarden van de pensioenregeling. Als daar in staat dat een geregistreerd partner pensioen krijgt, zal dat in dit geval ook wel zo zijn.
Een erfgenaam zal in Nederland belasting (successierechten) moeten afdragen, neem ik aan.
Ik zie geen mogelijkheid om iemand te dwingen om van een erfenis af te zien. Dan had uw vader, als hij niet gewild had dat zijn partner zou kunnen erven, maar direct een testament moeten opmaken. Maar nog los van de erfenis is de helft van het totale vermogen van de echtgenote.

mr W.G.H.M. van der Putten

12 september 2002

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn