Vragen van beheerders van een niet-gemeentelijke begraafplaats

Hieronder vindt u de laatst gestelde vragen.

Ruiming graf conflict moeder zoon

Geachte mr. Van der Putten. Als beheerder van een begraafplaats kreeg ... >>


Crematie na afloop grafrechten (bij ruiming)

als graven worden geruimd op een kerkhof komen die in een gezamenlijk ... >>


Eigenaarschap kerkhof

Geachte heer Van der Putten, Sinds enige jaren ben ik beheerder van... >>


Toestemming voor ruiming graf en asbus

Geachte heer van der Putten, Wij hebben een vraag m.b.t. een voorva... >>


Eeuwigdurende grafrechten (afdwingen door rechthebbende; wetsgeschiede

Geachte heer Van der Putten, Het graf is ingegaan in 1928, en de r... >>


Natuurbegraafplaats aanleggen (bij bestaande kerkelijke begraafplaats)

Geachte meneer van der Putten, Kunt u mij vertellen wat de regels z... >>


Grafrecht verlengen of het graf voor altijd sluiten?

Geachte heer Van der Putten, Het grafrecht op een particulier graf i... >>


Moet/ mag een grafakte van een algemeen graf ondertekend worden door d

Geachte heer Van der Putten, Wanneer er een begrafenis plaatsvindt ... >>


Wie is rechthebbende? (2 namen op grafkaart)

Beste Mr. Van der Putten. Als beheerder van ons kerkhof ben ik in h... >>


Jaar wachten met monument verwijderen?

Geachte heer van der Putten, Ik ben beheerder van een kerkhof en heb ... >>


Natuurbegraafplaats; eisen aan materialen

Goedemiddag. Wij hebben op onze begraafplaats een natuurlijk begraven ... >>


Vragen van beheerders van een niet-gemeentelijke begraafplaats; nieuwe

Sinds vandaag 28 november 2019 zijn er nieuwe adviesrubrieken: - Vra... >>


Graf schudden en regeling in reglement

Geachte heer Van der Putten, Hierbij een probleem waar ik geen weg/ra... >>


Administreren verstrooien as

Geachte heer van der Putten, Wanneer er as wordt verstrooid op een ... >>


Nieuw reglement 2

Hr. van der Putten Op welke wijze moeten wij bekend maken dat wij een... >>


Nieuw reglement 1

Hr. van der Putten Indien we het reglement wijzigen, worden alle graf... >>


Vast leggen wie in graven begraven mag worden

Geachte heer, Wij zijn als kerkrentmeesters bezich met het updaten ... >>


Moeten we het Verlof tot begraving bewaren?

Hoe lang moet het formulier "Verlof tot begraving" bewaard worden? ... >>


Model-bepalingen inzake grafmonumenten voor beheersreglement/verordeni

In de antwoorden op enkele vragen inzake het eigendom van grafmonument... >>


Reglement RK begraafplaats (publicatieplicht)

Wed Aug 9 14:54:32 2000 Geachte mr. van der Putten, Ik las zoju... >>


Stel zelf een vraag:


Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn