Vraag over testament


12 september 2011

Vraag nummer: 25987

Geachte lezer(es),

Een vriendin heeft onlangs een testament op laten maken. Daarin staat "benoem ik tot mijn enige erfgenamen tezamen en voor gelijke delen a en b." Daarna staat er "Voor het geval de hiervoor gemaakte erfstelling zonder effect is, benoem ik c."
Mijn vraag als a is overleden, erft b dan alles of erven de erfgenamen van a of erft c?
Ze kreeg een kopie van het testament thuisgestuurd zonder haar handtekening eronder, terwijl ze wel heeft getekend. Is dat normaal?
En tot slot: De handtekening van de notaris bestaat slechts uit twee strepen door elkaar. Is dat wel rechtsgeldig?

Hartelijk dank!

Antwoord:

Uw vraag ligt op het terrein van het erfrecht.
De juridische adviesrubriek behandelt geen erfrecht, vragen over testamenten e.d.
Deze rubriek is er alleen voor juridische vragen over begraven en cremeren. Zie de toelichting bij deze rubriek.

Zie de vraag ‘Erfenis / erfrecht (lees dit eerst!)’ in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u dan wel terecht kunt, zoals de adviesrubriek Notarieel advies / erfrecht.

Natuurlijk kunt u ook kijken of u het antwoord op uw vraag vindt op de site van de beroepsorganisatie van de notarissen (www.notaris.nl).

Als u een bepaalde vraag uitgebreider wilt bespreken, kunt u uw vraag ook telefonisch voorleggen aan de Notaristelefoon: 0900 - 346 93 93 (€ 0,80 per minuut). De deskundige medewerkers (notarissen, kandidaat-notarissen en oud-notarissen) zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur.

TIP:
Zie voor vragen over het erfrecht ook de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > Notariële vragen
Zoals: Naar de notaris als iemand is overleden?


Of: Moet iedereen een testament maken?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn