Hoe te handelen bij mogelijk bedrog


2 april 2004

Vraag nummer: 3037  (oude nummer: 4187)

4 jaar geleden is onze vader overleden, tijdens de afhandeling van de nalatenschap mochten wij van zijn toenmalige (2e )vrouw waarmee hij op huwelijkse voorwaarden was getrouwt niet alle papieren in zien, in dit huwelijk was er alleen een gemeenschap van meubelen, volgens het testament wel de totale nalatenschap naar haar gegaan en hebben wij i.v.m. overbedeling een vordering op haar gekregen welke d.m.v. van een particuliere hypotheek is zeker gesteld verder gelden de meeste gebruikelijke regels omtrent de opeisbaarheid hiervan, door de problemen bij de afhandeling en de onbeantwoorden vragen en de verhouding tussen ons en haar hebben we ( schriftelijk ) aan de notaris kenbaar gemaakt dat we haar niet vertrouwde en dat voordat we met de verdeling akkoord zouden gaan we een verklaring van haar wilde omtrent de juistheid en volledigheid van alle administratieve gegevens welke ze had verstrekt zodat mocht er toch nog iets worden ondekt dat er geen twijfel kon bestaan of dat e.e.a. bewust of onbewust was niet was opgegeven, deze verklaring hebben we inderdaad gehad.

Nu bijna 4 jaar later heb ik ondekt dat mijn vader
ten tijde van zijn overlijden een gedeelte van een registergoed belast met vruchtgebruik ( uit een vroegere erfenis ) in bezit had, onverklaarbaar is dat dit niet bij afhandeling van zijn nalatenschap kenbaar is gemaakt er heeft hierover dus ook geen verdeling plaats gevonden, het register goed staat nu wel op haar naam.

Is er opzet of niet, wat wel vast staat dat we niet willen dat zij op enige manier betrokken is of aanspraak kan maken op dit eigendom of dat ze bij het vrijkomen hiervan een probleem kan vormen voor de andere.

Antwoord:

De juridische adviesrubriek behandelt geen erfrecht, problemen met afhandeling van de nalatenschap, e.d.; zie de toelichting bij deze rubriek.
Zie vraag 2345 in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor tips waar u dan wel terecht kunt.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >