Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Testamentair executeur


10 mei 2010

Vraag nummer: 7558  (oude nummer: 15726)

Bij het overlijden van mijn schoonmoeder is een samenlevingscontract met haar huidige partner aanwezig en een "contract" waarin mijn man als testamentair executeur is aangewezen.
Ik weet dat hij dit kan weigeren, (er zijn waarschijnlijk schulden) de huidige partner wil de huurwoning op zeer korte termijn verlaten. Er is nog een schilderij dat uit een erfenis komt van mijn schoonmoeder dat niet beschreven staat.Er is ook een auto in de boedel waarvan wij vermoeden dat die op naam van mijn schoonmoeder staat. Als mijn man het executeruschap weigert wat zijn dan nog de rechten van de andere 5 (half)zussen en mijn man?
Wel biologische kinderen van mijn schoonmoeder.
We willen met de partner van mijn schoonmoeder alles netjes regelen

Antwoord:

Uw vraag ligt op het terrein van het erfrecht.
De juridische adviesrubriek behandelt geen erfrecht, vragen over testamenten, belastingverevening na overlijden, successierechten of problemen rond de nalatenschap e.d.
Deze rubriek is er alleen voor juridische vragen over begraven en cremeren. Zie de toelichting bij deze rubriek.

Zie vraag Erfrecht in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u dan wel terecht kunt, zoals de rubriek Notarieel advies.

Natuurlijk kunt u ook kijken of u het antwoord op uw vraag vindt op de site van de beroepsorganisatie van de notarissen (www.notaris.nl).

Als u een bepaalde vraag uitgebreider wilt bespreken, kunt u uw vraag ook telefonisch voorleggen aan de Notaristelefoon: 0900 - 346 93 93 (EUR 0,80 per minuut). De deskundige medewerkers (notarissen, kandidaat-notarissen en oud-notarissen) zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur.

TIP:
Zie ook de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen.
Zoals de vraag: wat mag een executeur wel of niet doen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE