Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vragen van uitvaartondernemers

Hieronder vindt u de laatst gestelde vragen.

Kostenterugvordering wensgesprek

Goedemiddag, wij hebben geregeld wensgesprekken met families waarin we... >>


Verantwoordelijkheid registratienummer

Wie draagt verantwoording voor het aanbrengen van het juiste registrat... >>


BHV-er in crematorium

Casus: er wordt iemand onwel in aula crematorium. Als uitvaartleid... >>


Wie is verantwoordelijk voor kosten herbegraven

Vorige week heeft er een uitvaart plaatsgevonden waarbij de overledene... >>


Immateriële schadevergoeding mogelijk?

Goedendag meneer Van der Putten, Ik kan 1,2,3 niet vinden of deze v... >>


Onze verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en plichten bij een opbar

Als een familie wil dat hun dierbare na de condoleance in een zalencen... >>


Afgifte ondertekening en afgifte reglement

Geacht hr. Van der Putten, Ik heb de volgende vraag; Bij de sticht... >>


Origineel verlof begraven/cremeren van papier

goedemiddag, sinds de mogelijkheid van digitale aangifte overlijden g... >>


Schuldsanering en opdrachtgever uitvaart

Goedemorgen Mr Willem van der Putten, Mag iemand die in de schuldsa... >>


Aansprakelijkheid begraafplaats voor onveilige situatie bij graf

Goedemiddag meneer Van der Putten, 2 weken geleden had ik in een be... >>


Online crematie reserveren bij DELA

Beste mr. Van der Putten, Ik stuur deze e-mail namens mijzelf en m... >>


Vragen over koelruimte en plechtigheid op afstand

Beste Ik ben tijdje geleden gestart met cursus begrafenisonderneme... >>


Aankoop auto en BTW

Als een Begravenisondernemer een zakelijke auto aanschaft voor een wer... >>


Hoe zit uitstel uitvaart op zaterdag?

Telt de zaterdag als dat de dag is na de wettelijke termijn, dan als ... >>


Verschil kostenbegroting, daadwerkelijke kosten

Op de kostenbegroting stond vermeld dat in de 20 jaar grafrechten (van... >>


Rechthebbende van de as (opdrachtgever overleden en openstaande rekeni

Geachte de heer van der Putten, Graag uw advies over het volgende. In... >>


Familie oneens met factuur

Goedemiddag, hoe voorkom je een geschil in de betaling van de factuur?... >>


Richtlijnen rouwvervoer m.b.t. corona overledene

Geachte mr. Van der Putten, Graag win ik uw advies in over het volg... >>


Begroting opstellen

Hoe stel je een reëel begrotingsplan/financieringsplan, investerings-... >>


Eerst akkoord en dan...

Mijn klanten zijn ontevreden over hun eerste uitvaartleider, daarom bi... >>


Familie verwerpt de erfenis; wie gaat betalen

Goedemorgen Heer Van der Putten, Een moeder wordt thuis gevonden; z... >>


Opgraving; toestemming officier van justitie?

Geachte heer van der Putten, Ik zou een opgraving moeten regelen van ... >>


Moet ik wel/geen akte van overlijden aan zoon geven?

Geachte heer Van der Putten, Een zoon vraagt om een akte van overli... >>


Waar aangifte van overlijden?

Ik verzorg de technische crematie van iemand die is overleden in Spanj... >>


Aansprakelijkheid uitvaartbegeleider met eigen bedrijf bij overtreden

Goedemiddag, Ik heb een corona-vraag: Wanneer bv een eigenaar van ... >>


Handtekening crematie aanvraagformulier

Geachte heer van der Putten, ik heb een vraag. Is het mogelijk dat d... >>


Nieuwe A-verklaring per 1-1-2020?

Geachte Mr. van der Putten, per 1-1-2020 zijn er blijkbaar nieuwe A-ve... >>


Overledene niet binnen 3 uur in mortuarium

beste Heer van der Putten ik ben uitvaartondernemer en heb een vraa... >>


Afscheidswinkel Rotterdam

Helaas als toeleverancier heb ik met deze man te maken gekregen en bet... >>


Bemoeienis mortuariumbeheerder met keuze uitvaartonderneming

Is het toegestaan dat een mortuarium beheerder (lees: uitvaartondernem... >>


Kosten nota begraafplaats (niet voor uitvaartverzorger)

Een vraag voor Mr. van Putten. Wij krijgen altijd de nota's van de b... >>


Aanvragen akte van overlijden bij euthanasie (welke papieren zijn nodi

Ik ben als uitvaartbegeleider bezig met de uitvaart van een mevrouw bi... >>


Rouwbrief; hoe benoem je een ex-vrouw?

Beste, Ik ben bezig met mijn opleiding als funerair medewerkster. Ik ... >>


Cursus juridische aspecten

Uw antwoord op [l58878]de vraag over de machtiging op het crematieform... >>


Mag uitvaartondernemer ook voor de opdrachtgever het LVC-formulier ond

Mag het LVC-formulier voor aanvraag crematie door de uitvaartonderneme... >>


Verkeersbevoegdheid dragers

Tijdens een een uitvaart regelen onze dragers van onze organisatie het... >>


Privacywet m.b.t. rouwkaart

Een bejaard echtpaar (niet lang meer te leven) heeft een aantal kinder... >>


Banner van uitvaartonderneming in crematorium of op begraafplaats

Geachte heer van der Putten, Mag je als uitvaartonderneming een ban... >>


Mondeling toestemming vingerafdruk

Dag meneer van Putten, Wij hebben een familie begeleid en de opdrac... >>


Verantwoording aanwezigheid "Radionucliden"

Wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor de aanwezigheid van radio... >>


Eis verzekeraars gespecificeerde eindnota

Geachte meneer van Putten, Steeds vaker kiezen families voor een klei... >>


Notariskantoor waarschuwt dat rekening misschien niet betaald kan word

Geachte heer van der Putten, Ik wil u graag om de volgende ‘kwest... >>


Storting bij uitvaartondernemer retour?

Ik ben benaderd door een familie, mevrouw heeft in 1995 geld (fl. 5000... >>


Duitser overleden in Nederland en wordt hier gecremeerd

Goede avond, Op zijn vakantieadres in Nederland is een duitse menee... >>


Niet correcte verklaring van overlijden

Beste mr. van der Putten, ik ben uitvaartverzorger en krijg regelmati... >>


Uitstel van begraven of cremeren; toestemming arts? 2

Geachte heer Van der Putten, hierbij wil ik reageren op uw antwoord... >>


Uitstel van begraven of cremeren; toestemming arts?

ik had laatst een discussie. ik heb een uitvaart verzorgd waarbij d... >>


Anatomische resten/delen 2

Ik heb nog een aanvullende vraag. Ik lees namelijk nerg... >>


Anatomische resten/delen 1

In navolging van uw heldere uitleg over het verschil van delen of rest... >>


Uitvaartcentrum te koop aangeboden

Hallo, Heeft u intresse M.vr.gr. Xxxxxx... >>


Verklaring geen bezwaar bij vinding

Geachte heer Vd Putten Kunt u mij antwoord geven of er een verklari... >>


Opgelicht door Jan Vos Uitvaartverzorging Assen

Geachte heer Van der Putten Vorig jaar heb ik een uitvaart uitbeste... >>


(Plaats van de) naam op rouwkaart

Beste heer van der Putten, Vraagje: Gescheiden ouders, dochter van... >>


Factuur uitvaart; wachten op notaris?

Een maand geleden, vrijdag op zaterdag, overleed plots Mevr. X, zij ha... >>


Betaling van leveranciers

Goedemiddag, ik ben benieuwd naar het volgende: Als beginnende uitv... >>


AVG-wet (privacywetgeving)

Goedemiddag, Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegeven... >>


A-verklaring op briefpapier uitvaartorganisatie

Beste meneer van der Putten, Mag een arts die een schouwing doet ee... >>


Verzwijging waar het lichaam is

Beste heer van der Putten, deze vraag had ik gisteren gesteld aan dhr... >>


Aansprakelijk voor consumpties?

Goede avond, Wij verzorgen als uitvaartondernemer ook de condoleance ... >>


Opvragen Uittreksel uit een overlijdensakte

Goedemorgen, Wij zijn benadert door iemand om van een uitvaart, welke... >>


Crematieformulier (wie moet dat tekenen?)

Geachte heer van der Putten, Ik vraag mij af of het crematieformul... >>


Aula gemeentelijke begraafplaats en exploitatievergunning

In een aula op de begraafplaats die over genomen wordt door ons is daa... >>


Afwijken van datum in verlof tot begraven / cremeren?

Geachte heer Van der Putten, Graag verneem ik in hoe verre er vrijh... >>


Termijn aangifte overlijden

ik vraag me af binnen hoeveel dagen aangifte van overlijden bij de gem... >>


Digitaal opdrachtformulier voor crematie

Geachte heer van der Putten, Huidige situatie: de uitvaartondernemer ... >>


ZZP'ers

Geachte heer Van der Putten, Ik ben eigenaar van ima afscheidszorg ... >>


Identificatie tijdens thuisopbaring

graag een antwoord op het volgende: mevrouw is thuis overleden en opg... >>


Het aannemen van een uitvaart ***

Gachte Mr.van der Putten, Sinds 6 maanden heb ik een uitvaartondern... >>


Verschillende wensen lijkbezorging, wie heeft de meeste rechten

Beste Mr van der Putten, Gelukkig liep het uiteindelijk goed af, ma... >>


Omzetten verlof tot begraven naar verlof tot cremeren ten opzichte van

Hallo, In Belgie dient, bij een crematie, een zogenaamde tweede sch... >>


Ontvangst nemen asbus (DELA eist legitimatie)

Geachte heer van der Putten, Ik wil graag een kwestie aan de orde ste... >>


Eigen inititatief wijzigen kosten van opdrachtgever m.b.t. kosten

Goedemiddag, Onlangs hebben wij de opdracht gekregen dankbetuiging... >>


Risico: dragen door familieleden

Wanneer een familie wil dragen en er valt iemand en loopt hierdoor let... >>


Vervoer overledene, met of zonder dokterspapieren

1: Mag ik een overledene verzorgen en/of vervoeren terwijl er geen dok... >>


Afleggen van een overledene door derden en BTW

Als wij als uitvaartverzorgers het afleggen en het kosten van de overl... >>


Nogmaals vergunningplicht opbaarkamers

Goede avond mr. Van der Putten. ik weet dat er meermaals een vraag ge... >>


BSN nodig voor de aangifte? 2

Geachte heer van der Putten, Allereerst dank voor [l48766]uw snelle... >>


Kosten graf (komen voor rekening van de uitvaartonderneming)

Geachte mijnheer van der Putten, Ik heb, als uitvaartondernemer, name... >>


BSN nodig voor de aangifte? (Naschrift: ja, bij digitale aangifte van

De Gemeente Roosendaal wil alleen een overlijdensakte opmaken en een v... >>


Verzekeringen, belastingen en vergunningen

Voor mijn ondernemersplan over de uitvaart ben ik opzoek naar de verze... >>


Zelfdoding (is uitvaartverzorger strafbaar?)

Geachte heer van der Putten, Wij hebben de aanvraag gekregen om een... >>


Weigering leveringskosten kist te betalen

Mag een consument (de opdrachtgever) achteraf de kosten van het levere... >>


Geschil rouwadvertentie

Geachte Mr. van der Putten, Deze dagen heeft mijn collega in mijn o... >>


Uitvaarverzorger verantwoordelijk voor informatie uitkering verzekeraa

Geachte heer Van der Putten, Tijdens het eerste gesprek met nabesta... >>


Koningsdag

U schrijft dat Koningsdag op 30 april wordt gevierd, dit is toch 27 ap... >>


Wettelijke tijd i.v.m. feestdagen

Hoe lang mag een stoffelijk overschot boven de grond staan als er fees... >>


Lijkschouw volgende ochtend

Geachte heer Van der Putten, Binnen welk tijdsbestek mag/moet ik e... >>


Heb ik een akte van erfrecht nodig voor uitkering van polis op rekenin

Overledene is niet getrouwd, geen geregistreerd partnerschap maar wel ... >>


Meegeven overlijdenspapieren aan ondernemer (of transporteur)

Beste Mijnheer vd Putten, Ik ben werkzaam in een hospice en in een ... >>


Rechtsgeldigheid algemene voorwaarden

Kunt u, als juridisch adviseur onze algemene voorwaarden controleren v... >>


Jurisprudentie over illegaal cremeren of begraven

Een terminale vriend vroeg mij als begrafenisondernemer: Is het mogeli... >>


Kosten vervoer en mortuarium bij zelfdoding

Goede middag heer, Er blijven misverstanden bestaan over de kosten va... >>


Onbetaalde rekening en schuldsanering (les: polis checken)

Geachte heer, Op xx maart is door wijlen Mevr. X, haar man en haar ... >>


Afgifte urn weigeren?

Ik heb de crematie verzorgd van een man. Hij heeft een (buitenlandse) ... >>


As uit Duitsland

door een duitse uitvaartonderneming ben ik gevraagd om as in ontvangst... >>


Leeftijdsgrens kistdragen

Mag een uitvaartvereniging voor de kistdragers een leeftijdsgrens stel... >>


Verzekeringsmaatschappij eist kopie identiteitsbewijs, mag dit? (met a

Geachte heer Van der Putten, Vanuit onze dienstverlening verzorgen ... >>


Uitvaartondernemer heeft eigendom graf

Wij hebben een paar jaar geleden in opdracht van Safi Verzekeringen ee... >>


Welke gemeente? Artikelen 20 en 21 van de Wet op de lijkbezorging

Geachte heer van der Putten, Graag wil ik u vragen om duidelijkheid... >>


Registratie formulier

Klopt het dat als het registratienummer vermeld wordt op een crematief... >>


Ruzie in de familie (en verstrekken gegevens factuur aan andere kinder

Geachte heer van der Putten, Ik ben als uitvaartleider ingeschakeld b... >>


Stichting derdengelden

Geachte mr. van der Putten, Kan ik als uitvaartondernemer een stich... >>


Weigeren aangifte van overlijden zonder opdrachtgever uitvaart

Er overlijdt een lid van de vereniging niet bekend wie de erfgenamen z... >>


Aansprakelijkheid verkeer regelen uitvaart

Ik heb een vraag m.b.t. de aansprakelijkheid bij het regelen van het v... >>


Verklaring van overlijden, arts komt pas de volgende ochtend?

Goedenavond, Ik denk waag een gok en stel toch maar de vraag waar ... >>


Verschillende belangen (uitvaartverzorger staat prive in testament)

ik ben beoogd bewindvoerder van een oudere dame, weet dat ze jaren gel... >>


BTW-plicht freelancer in de uitvaartzorg?

Geachte heer van Putten, Moet ik (19%)BTW rekenen op mijn uurtarief... >>


Registratienummer met pen op Verlof tot begraven

Ik lees net in 'Overig cremeren' het [l27541] stuk over het enkelbandj... >>


Problemen betaling rekening

Ik ben startend uitvaartondernemer en heb een vraag over de aansprakel... >>


Overeenkomst van ziekenhuis met uitvaartonderneming mbt ophalen / verz

Mogen ziekenhuizen contracten/ afspraken hebben met uitvaartondernemin... >>


Voorrecht betaling factuur bij schuldsanering

Indien rechthebbende na overlijden van echtgenoot in schuldsanering te... >>


Overlijden Franse medewerker; uitkering?

Kunt u aangeven waar een werkgever aan moet voldoen wanneer een frans... >>


Uitvaartondernemer wil kosten ritueelbegeleiding niet betalen

Geachte mr. Van der Putten, Ik werk als zelfstandig Ritueelbegeleid... >>


Wie krijgt nota begrafeniskosten?

Mw. X. is weduwe en heeft een nieuwe partner(gescheiden man) zij wonen... >>


Data 2011 geen uitstel nodig begraven / cremeren

In vraag [l7104]Termijn begraven en cremeren na wetswijziging in 2010[... >>


Uitvaart na 6e werkdag

Er staat in de wet dat de uitvaart op de 6e werkdag na het overlijden ... >>


BTW verhuur dragers?

als wij als uitvaartonderneming dragers van ons zelf aan derden (colle... >>


Uitstel nodig als uitvaart op zaterdag valt?

Geachte heer van der Putten bij deze een vraag over het verlof en e... >>


Overbrengen van overledene mét of zonder overlijdenspapieren

Geachte Mr. Van der Putten, Graag zou ik willen weten wat en waar er ... >>


Startersinformatie uitvaartonderneming

Goededag, Ik loop al een tijdje met het idee om ergens een uitvaart... >>


Opdrachtgever aansprakelijk voor restant kosten uitvaart na beneficiai

Geachte heer/mevrouw, Wij drijven een uitvaartonderneming. Nu hebbe... >>


Beslissingsbevoegdheid over lichaam overledene

Er is bij een familie strijd ontstaan over wie nu recht had om te besl... >>


Verzorgen uitvaart van niet-leden

Ik heb de volgende vraag. Mag een uitvaartvereniging uitvaarten ve... >>


Wie moet de WA-verzekering afsluiten?

Vier begrafenis verenigingen maken gebruik van dezelfde uitvoerder, ge... >>


Dubieuze debiteur; voorgeschoten kosten - nieuwe vraag

Als wij als uitvaartonderneming > alleen < de opdrachtgever van de uit... >>


Dubieuze debiteur; voorgeschoten kosten graf

In 2009 hebben wij een begrafenis verzorgd van een meneer. Begraven in... >>


Executeur gepasseerd?

Goedemiddag, Onlangs heb ik, in volle harmonie met de 3 achtergeblev... >>


Miscommunicatie over uitkering naturapolis?

Ik werd gebeld door een mortuariummedewerker met de vraag of ik de uit... >>


Wlb nieuwe term "particulier graf"; ondernemer aansprakelijk voor fout

Geachte heer Van der Putten, Tijdens de opvraag van de tarieven voo... >>


Kan in opdracht tekenen voor crematie valsheid in geschrifte zijn?

Een uitvaartondernemer heeft in opdracht getekend voor een uitvaart. N... >>


Toepassing termijn bij overlijden 24 december

Korte vraag Overleden 24 december of later. Wat telt voor de uiterste... >>


Maximaal uitstel begraven of cremeren?

Geachte heer van der Putten, Voor hoeveel dagen kan men maximaal ui... >>


Naturaverzekering (en uitvaart door andere uitvaartverzorger)

Geachte heer Van der Putten, Mag ik het volgende aan u voorleggen. I... >>


Termijn begraven en cremeren na wetswijziging in 2010

Geachte heer Van der Putten, Op de site uitvaartbranche.nl worden e... >>


Registratienummer als stikker op het verlof?

Mag het registratienummer met naam als stikker op het verlof worden ge... >>


Aantal dragers per uitvaart

Hoeveel dragers moeten er volgens de arbo aanwezig zijn per uitvaart ... >>


Lijkvinding

Geachte Heer vd Putten, er bestaat enig verwarring over de titel "Lij... >>


Tijd tussen overlijden en begraven of cremeren

Casus: Een vrouw overleed. De man bleef achter met zn twee honden. Bij... >>


Reactie vraag 13255

Volgens mij mag justitie het lichaam wel degelijk in beslag nemen als ... >>


In beslagname stoffelijk overschot; uitstel nodig?

Er is op de dag van de crematie een ovl door justitie in beslag genome... >>


Wat doe je met een rekening waarin je wordt verzocht voor iets te beta

Nadat er een overledene is gevonden in het water, heeft de politie in ... >>


Verklaring geen bezwaar bij uitstel

Kan een andere arts een verklaring van geen bezwaar (in geval van uits... >>


13 dagen regeling

Een familie heeft moeder op haar kamer laten opbaren tot de dag van de... >>


Controle aanwezigheid testament

Heeft de uitvaartleider bij het eerste contact (aannamegesprek) de pli... >>


Algemene leveringsvoorwaarden en/of beheersverordening

Zijn er zoiets al "alg. leveringsvoorwaarden" te koppelen aan een aann... >>


BTW

Hallo, Ik ben een kleine uitvaartondernemer, ik heb eigen kisten. K... >>


Mag er een naam van een uitvaartonderneming getoond worden onder aan e

Op een artsenverklaring van het ziekenhuis (die de zwangerschapsduur w... >>


Vergunning Afscheidshuis

Geachte heer/mevrouw, Ik ben bezig met een afscheidshuis en vraag ... >>


Problemen met betalen (erfgenamen nemen uitvaart over van opdrachtgeve

Geachte heer Van der Putten, Hierbij een vraag naar aanleiding van... >>


Zoon protesteert tegen regelen uitvaart zus

Mijn collega heeft vanochtend een uitvaart geregeld met de dochter van... >>


Wat zijn de consequenties als een uitvaarleider zelf het aannemingsfor

Het is opvallend dat een uitvaartleider vaak tekent voor de overeenkom... >>


Verklaring arbeidsrelatie

Dient een uitvaartondernemer (eenmanszaak) een verklaring arbeidsrelat... >>


Opdracht uitvaart 'onder beneficaire aanvaarding'

Onze vereniging heeft de uitvaart verzorgd van een dorpsgenoot. Een va... >>


Beschikbaarheid

In het uitvaart coa bestaat de B variant bij de salaris schalen. Als i... >>


Afwijzen nalatenschap na opdracht geven (opdrachtgever verantwoordelij

Als uitvaartondernemer heb ik een opdracht gekregen van de nabestaande... >>


SENA rechten

Onze uitvaartonderneming wordt aangeslagen voor SENA rechten in de cat... >>


Muziek opnemen

mag een crematorium medewerker muziek van een uitvaartdienst op cd opn... >>


Reactie op mw Been (item 10040; 5-dagen termijn)

Geachte mr. van der Putten, Toch wil ik via de juridische adviesrub... >>


Wijzigingsvoorstel Wlb (vraag 10038)

Uw antwoord op vraag 10038 bracht mij enigszins in verwarring: ik ben ... >>


Reactie op vraag 10038

De vijf-dagentermijn in de Wet op de lijkbezorging ondergaat wel een (... >>


Wordt 5-dagen termijn voor begraven of cremeren veranderd?

Het aantal van 5 dagen na overlijden zou veranderd worden in de WLB in... >>


Storting bij ander uitvaartbedrijf

Geachte meester van der Putten, Ik heb een vraag die ik in Uitvaart... >>


Art. 17 uitstel (en combinatie aangifte van overlijden)

Geachte heer van der Putten, Kunt u mij zeggen of deze tekst letter... >>


Begraven of cremeren op zondag of christelijke feestdag

Mijnheer Van der Putten, Onlangs heeft hier op zondagmiddag op de ... >>


Geldige tekst Wet op de lijkbezorging / lijkomhulselbesluit

Geachte heer Van der Putten, Wij hebben de volgende vraag: Op de... >>


Abn-amro

Mag een bank een levensverzekering afboeken op een hypotheek terwijl d... >>


8849 vervolg

Voor zover mij bekend staat het gemeentehuis van de gemeente Bergen (N... >>


Wat bepaalt de plaats van aangifte (bij gebouw in/over 2 gemeenten)?

Misschien is deze vraag al eens eerder gesteld, maar ik kon hem nbiet ... >>


Akte van erfrecht bij incasso uitvaartpolis

Als service aan onze relaties en om de "zekerheid" te hebben dat de no... >>


Wens overledene over betaling factuur geldig?

Beste meneer van der Putten, Is het volgen van de wens van de overl... >>


Juridische mogelijkheid personen te weigeren bij uitvaart

Geachte heer v.d.Putten Een uitvaartleidster vban ons kreeg op een ... >>


Aanvang uitvaartzorg (mag uitvaartverzorger pas beginnen nadat arts na

Is er een wettelijke bepaling dat een uitvaartverzorger pas met zijn w... >>


Wie moet kosten uitvaart dragen ?

We hebben een sobere uitvaart verzorgd na telefonisch verzoek van iema... >>


Inbeslagname stoffelijk overschot

Geachte heer Van der Putten, In de co-rubriek "Post-mortale zorg" l... >>


Waar overleden? (Tijdens vliegreis)

Er is iemand overleden in het vliegtuig, op weg naar Nederland. Die p... >>


Aangifte van overlijden (tijdstip overlijden noodzaak?)

Het komt regelmatig voor dat we op de aangifte van overlijden een tijd... >>


RVS verzekeringen en verklaring van erfrecht

Wij hebben een uitvaart verzorgd. Er zijn geen erfgenamen en geen test... >>


Opdrachtgever passeren bij betaling

In de afhandeling van een uitvaart loop ik tegen het volgende: opdrac... >>


Wetgeving beroepsgroep andere landen

Geachte mr.van der Putten, Een vraag over wetgeving in andere lande... >>


Enige aula voor opbaren

Mag een onderneming die als enigste is in een woonplaats een overleden... >>


Begrafenisonderneming bekend?

Ik wil een begrafenis onderneming opzetten. Heb ik daar diploma's voor... >>


Termijn van uitvaart (hoe telt de sterfdag mee?)

Onlangs had ik een discussie met iemand over het termijn tussen overli... >>


Preferente vordering?

Geachte heer Van der Putten, Ik heb 'n vraag aan u die uit twee delen... >>


Mag iedereen opdracht tot begraven of cremeren geven

Geachte Hr. v.d. Putten Is het aan een uitvaartondernemer om te ond... >>


Mag een zorginstelling een uitvaartverzorger aanbieden

In een protocol van een algemene zorginstelling is opgenomen dat bij o... >>


Bedankt (Overname uitvaartonderneming)

Geachte heer v.d. Putten, Hartelijk dank voor uw antwoord. Ook dat he... >>


Overname uitvaartonderneming

Kunt u mij helpen waar ik info kan krijgen voor een overname van een u... >>


Conflicten en ruzie (wel of niet inschakelen politie?)

Wat moet je doen als je een uitvaart aanneemt en de familie raakt in c... >>


Overbrengen van overledenen vanuit een verpleeghuis

Geachte heer Van der Putten, Graag wil ik u een vraag stellen m.b.t... >>


Geldigheid copie verlof en acte

Geachte heer van der Putten. Het komt wel soms voor dat we op de dag ... >>


Lijkvinding. Voor wie zijn de kosten?

ik had een vraag. Er is pas een lijkvinding geweest in de gemeente Hee... >>


Scheiding (wie regelt de uitvaart: grootouders of ex-vrouw)

Wij hebben een uitvaart geregeld van een jonge man van 37 jaar. Hij is... >>


1 van 4 kinderen zet handtekening uitvaart; ook alleen aansprakelijk v

Wanneer er 4 kinderen zijn en er slechts 1 een handtekening zet om opd... >>


Monuta weigert opbaren

Geachte heer, mevrouw Wij zijn een opbouwende uitvaartvereniging te D... >>


2 opdrachtgevers, 2 uitvaartcentra

Geachte heer van der Putten, Ik lees met belangstelling uw antwoord... >>


Wederom " Lijkvinding"

Gisteren is door ons de uitvaart geregeld van een man wiens naam en du... >>


Teksten gestolen van opleiding

Geachte Heer Van der Putten, Na het volgen van onze workshop: "de z... >>


Nieuwe rechthebbende graf moet tekenen voor begrafenis?

Geachte heer Van der Putten, Regelmatig loop ik (wij) tegen een ver... >>


Machtigen verzekering

Dag hr. vd Putten, ikheb gisteren een voorgesprek gehad met een oude ... >>


Vingerafdrukken; hoe hier mee omgaan?

Geachte heer van der Putten, Afgelopen week hebben wij bezoek gehad... >>


Vrijstelling bedrag bejaarden

De Rabobank had vroeger een Uitvaart Reserverings Rekening waarbij men... >>


Keuze begraafplaats (partner versus kinderen; welke rechten hebben de

Bij het regelen van een uitvaart is de familie het niet met elkaar een... >>


Interpretatie artikel 17 Wlb

Geachte heer, als uitvaartverzorger merk ik dat gemeenten art. 17 (bu... >>


Cremeren stoffelijke resten na ruiming

Ik heb het verzoek gekregen om stoffelijke resten, die uit een algemee... >>


Termijnstelling art. 17.1 (welke gemeente verantwoordelijk voor lijkbe

In artikel 17.1 van de wet op lijkbezorging wordt aangegeven dat de bu... >>


Gelijke behandeling opbaren rouwcentrum

In de gemeente waar ik woon is maar 1 uitvaartcentrum. Dit uitvaartcen... >>


Lijkbezorging door burgemeester buiten wettelijke termijn (welke burge

In de wet op de lijkbezorging staat beschreven dat indien er geen opdr... >>


Lijkvinding

In de cursus van Docendo: postmortale zorg tbv de politie wordt de vol... >>


Het bewaren van dossiers op andere locatie

Naar aanleiding dat de afdeling administratie van Westgaarde een ander... >>


Cremeren stoffelijke resten

Veel begraafplaats-beheerders zijn de mening toegedaan dat crematie va... >>


Welke gemeente moet opkomen voor lijkbezorging?

iemand overlijd in gem.A. arts constateerd overlijden maar kan geen v... >>


Uitstel uitvaart; medische reden?

Wat kan een medische reden zijn dat de arts niet accoord gaat met uits... >>


Verlof gemeente van begraven/cremeren

Meerdere keren zijn in deze rubriek vragen gesteld (door anderen en do... >>


Reprorecht

Geachte heer van der Putten, Als bestuur van de Bond van uitvaartver3... >>


Overheid (beheer aula)

IN HET JAAR 2003 HEB IK EEN BRIEF GESCREVEN NAAR DE GEMEENTE NIJERK I.... >>


Dienstverband uitvaartvereniging

Sinds 1997 verzorg ik uitvaarten voor uitvaartvereniging St. Barbara B... >>


Opdrachtgever terminaal; kan hij zelf opdrachtgever crematie zijn en a

Geachte Hr. v.d. Putten Is het juridisch mogelijk dat een persoon die... >>


Uitstel artikel 17; tekst verklaring

Geachte heer, Voor uitstel van het begraven/crematie als bedoeld in... >>


Wie is verantwoordelijk voor het laten zakken van de kist?

Steeds vaker vermelden gemeentelijke begraafplaatsen dat de uitvaarton... >>


Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders

wij zijn een uitvaartvereniging met een bestuur dat bestaat uit vrijw... >>


Arbeidsovereenkomst met uitvaartverzorgster

wij zijn een uitvaartvereniging die uitvaarten voor leden verzorgd zon... >>


Verwijderen pacemaker

Geachte Hr. v.d. Putten, Zoekende naar het antwoord op de vraag of me... >>


Verdelen uitvaartkosten onder de kinderen, verhaalsmogelijkheid

Geachte heer van der Putten, Stel: uit de nalatenschap kunnen de ui... >>


Aansprakelijkheid voor uitvaartkosten

Geachte heer Van der Putten, Ik was wat vragen aan het doorlopen op... >>


Verantwoordelijk opbaring aula

Ik heb een bedrijf als uitvaartondernemer en heb laatst een opbaring g... >>


Kosten uitvaart niet geheel betaald

Er is een uitvaart verzorgd, zonder overleg met familie over kosten of... >>


Opdrachtgever betaalt niet; andere kinderen trekken afspraak mee te be

Geachte Mr. Van der Putten, Ik ben momenteel bezig met een familiek... >>


Verlof begraven/cremeren ook faxen?

Geachte heer Van der Putten, Graag wil ik een vraag stellen, waar w... >>


Opbaren (in mortuarium vorige werkgever)

Ik heb de volgende vraag aan U: Ik ben 9 maanden als uitvaartlei... >>


Vervoer overledene door aangewezen partij

Mag een verzorgingshuis/ziekenhuis het vervoer en eventuele verzorging... >>


Concurrentiebeding

Nadat ik ruim twee jaar voor een werkgever gewerkt heb ontslaat deze m... >>


Diverse vragen 24 weken zwangerschap; aangifte, trouwboekje en in tuin

Fri, 23 May 2003 09:47 Geachte mr. van der Putten, Als een moeder ... >>


Doorberekenen kosten begrafenisvereniging

Sat, 17 May 2003 11:57 Een begrafenisvereniging berekent aan niet-l... >>


De wet

Waar vind ik de integrale tekst van de Wet op de Lijkbezorging op het ... >>


Besmettingsgevaar SARS

Tue, 29 Apr 2003 23:08 Geachte meneer van der Putten, Wanneer ie... >>


Registratienummer op kist (kan handgeschreven?)

Sat, 12 Apr 2003 08:05 Geachte heer Van der Putten, Deze keer sn... >>


Grafrust 10 jaar, as 20 jaar bewaren?

Fri, 11 Apr 2003 13:12 Geachte meneer van der Putten, Waarom is ... >>


Wie kan de crematie aanvragen (vereenvoudiging formulierenberg)

Geachte heer van der Putten, Als een nabestaande met ons een uitvaa... >>


Zwangerschap tweeling (en 1 kind dood)

Mon, 7 Apr 2003 18:09 Stel een vrouw is 18 weken zwanger van een tw... >>


Opsporing familiegegevens

Wed, 29 Jan 2003 19:12 Hoe kan een uitvaartverzorger nabestaanden o... >>


Lidmaatschap vereniging en keuze uitvaartondernemer

Sat, 25 Jan 2003 13:31 Wanneer men bij een overlijden niet gebruik ... >>


Verlenging uitgiftetermijn graf

Mon, 6 Jan 2003 20:21 Als uitvaartverzorger heb ik regelmatig conta... >>


Kort geding (vervolg 2284 Bezit krijgen van een lijk)

Fri, 3 Jan 2003 21:34 Kan een kort geding ook in het weekend aangev... >>


Bezit krijgen van een lijk

Fri, 3 Jan 2003 21:02 Op welke wijze kan met in het bezit komen van... >>


Sluiting gemeentehuis; geen verlof tot begraven/cremeren

Tue, 17 Dec 2002 14:00 De gemeente Nijkerk is voornemens vrijdag 27... >>


3e babytje begraven in zelfde graf

Sun Mar 3 16:30:18 2002 Geachte heer van der Putten, Voor een f... >>


Begraven in België

Tue Mar 12 13:42:31 2002 Voor het begraven in België en ook voor ... >>


Juwelen (duur sieraad mee gecremeerd)

Mon, 14 Oct 2002 14:04 Geachte heer Van der Putten, Ik ben begr... >>


Accepteren or not accepteren! (uitkering verzekering)

Sun Feb 3 13:03:43 2002 Geachte heer van der Putten, De volgend... >>


Document art 8 lid 2

Mon May 7 18:13:11 2001 Vorig jaar schijnt er een aanhangsel bij d... >>


Uitvaartonderneming beginnen; concurrentiebeding

Sat Mar 31 12:43:47 2001 Ik heb 4 jaar voor een uitvaartondernemin... >>


Delven graf onmogelijk door fundering

Sat Jul 21 23:33:40 2001 Geachte heer Van der Putten, Eind vor... >>


Verklaring van overlijden

Sun Jan 14 16:25:06 2001 Geachte heer van der Putten. In het "T... >>


Verwijderen van pace-maker

Mon Sep 10 19:56:10 2001 Wie mogen volgens de wet een pace-maker v... >>


Vervoer overledene

Thu, 7 Nov 2002 12:12 Op welke wijze dient een overledene (lijk) ve... >>


Begraafvergunning?????

Tue Jul 10 21:46:45 2001 Geachte heer van der Putten, Vanochten... >>


Registratienummer en verwisseling overledenen

Sat 1 Dec 2001 Geachte heer van der Putten, De tekst van de wet... >>


Verandering van de Wet op de lijkbezorging (inzake lijkopening)

Fri Sep 7 15:53:47 2001 Onlangs is de wet op de lijkbezorging vera... >>


Geldt de uitvaart-cao voor alle werknemers in het uitvaartwezen?

Thu Nov 16 10:22:45 2000 Geachte heer van der Putten, Mijn vrou... >>


Registratie

Thu Oct 12 23:04:22 2000 Ls. Volgens art. 8 van de wet op de lijk... >>


Nieuw erfrecht (wetsvoorstel); uitvaartkosten direct onder nalatenscha

Mon Feb 14 21:32:02 2000 Ooit vroeg ik u de gevolgen die het verwe... >>


Legeskosten uitstelverklaring

Wed Mar 28 07:16:25 2001 Onlangs werd door een gemeente legeskoste... >>


Bereikbaarheid begraafplaatsen voor het vastleggen van een begrafenis

Fri Jun 9 06:34:56 2000 Heeft een gemeente de plicht in het weeken... >>


Verantwoording voor kistsluiting?

Mon Apr 3 10:21:41 2000 Mag de familie van een overledene zonder a... >>


Lesmateriaal STIVU internationaal transport (onjuist?)

Fri Apr 21 18:04:39 2000 Geachte heer Van der Putten, Al enige ... >>


Identificatie (document art. 8 Wlb)

Fri Dec 29 10:31:24 2000 Hoewel u deze vraag eerder volgens mij ee... >>


Info over veranderingen in de wet op de lijkbezorging bij burgerlijke

Wed Sep 27 15:49:31 2000 Een medewerkster van de burgerlijke stand... >>


Dragen of rijden (overledene in kerk)

Tue Oct 17 22:46:16 2000 Geachte Hr. V.d. Putten, In veel kerke... >>


Verwerpen nalatenschap ook van invloed op kosten uitvaart

Sat Sep 25 08:41:29 1999 Wanneer nabestaanden de nalatenschap verw... >>


Fiscale aftrek violist, vleugel en kist

Thu Dec 17 23:02:46 1998 Beste Willem, Een van mijn klanten zit... >>


Afgifte van uittreksel uit register van overlijden na lijkvinding

Mon Apr 17 20:02:20 2000 Na een lijkvinding, dit is in de gemeente... >>


Wie is opdrachtgever?

Wed Oct 27 09:03:26 1999 Wie is opdrachtgever? We gaan er altijd v... >>


Hoe bindend zijn de opdrachten van een opdrachtgever?

Wed Oct 27 08:50:38 1999 Geachte heer van der Putten, ik zou gra... >>


Grafrechten overnemen

Mon May 10 15:03:22 1999 Is het terecht dat een gemeente een overs... >>


Blokkering betaling

Mevr is pasen overleden en er is grote heibel in de familie, 3 van de ... >>


Wel of geen akte van overlijden?

Tue Feb 27 22:17:13 2001 Van de week kregen wij de opdracht om een... >>


Begraven/cremeren buiten "openingstijden"

Wed Oct 20 23:34:39 1999 ik kreeg laatst de volgende vraag, als de... >>


Aansprakelijkheid bezittingen

Mon Aug 16 21:13:55 1999 Kun je als ondernemer je indekken tegen a... >>


Milieuvergunningen voor uitvaartonderneming

Wed Apr 23 11:21:44 1999 Wat zijn de regels waaraan een uitvaart o... >>


Algemene voorwaarden

Mon Jun 18 23:24:31 2001 Mijn naam is Harrie Raemaekers en ben 15 ... >>


Registratienummer

Ik lees regelmatig dat een registratienummer op de kist wel verplicht ... >>


Uitstel van de begrafenis

Geachte heer van der Putten, Aan mij is de volgende vraag gesteld... >>


Reactie op lijkvinding ja/nee (vraag 1222)

Naar aanleiding van de vraag betreffende Lijkvinding Ja/Nee (vraag 1... >>


Lijkvinding ja/nee

Wanneer vaststaat dat iemand is overleden tussen 19.00 uur op maandag ... >>


Kan begraven met verlof tot cremeren?

Is het mogelijk om met een verlof tot cremeren ook begraven te worden.... >>


Nota's grafrechten

Geachte heer Van der Putten, door een kerkbestuur worden wij als op... >>


Betalingsregeling

Geachte heer, Wij hebben een opdracht voor een begrafenis uitgevo... >>


Arbeidstijdenbesluit 1997

Indien een uitvaartleider naast de 5 daagse werkweek, weekenddienst dr... >>


Verzoek uitstel uitvaart afgewezen door arts

Sun Sep 26 17:51:52 1999 Enige maanden geleden heb ik U eens een vr... >>


Termijn afgifte akte van overlijden

Op welke termijn behoort een gemeente de akte van overlijden af te gev... >>


Risicoanalyse

Geachte heer mr. W.G.H.M. van der Putten, In mijn bedrijf is nog no... >>


Kunnen grafrechten aan uitvaartondernemer vervallen?

Wed Jul 10 20:13:50 2002 Geachte heer van der Putten, Bij de re... >>


De kinderen willen niet betalen

Wed Jul 4 14:09:24 2001 Geachte heer Van der Putten, Onze begra... >>


Uitvaart in besloten kring; wat gebeurt er met de buitengesloten nabes

Tue Oct 2 19:28:35 2001 Wij regelen een uitvaart met de echtgenote... >>


Mag een "collega"-ondernemer werken tijdens het uitvoeren van mijn eig

Fri Oct 26 10:52:21 2001 Geachte heer Van der Putten, Ik heb ee... >>


Opdrachtgever bij een begrafenis?

Wie of wat wordt er bedoeld met opdrachtgever bij een begrafenis?... >>


Meningsverschil met dagblad ivm niet correcte plaatsing overlijdensber

Als uitvaartondernemer heb ik namens een familie een overlijdensberich... >>


Betaling kosten van mortuarium na ophalen van buitenlandse overledene

Fri May 24 15:51:34 2002 Het komt wel eens voor dat de kosten v/h m... >>


Verlenging huurtermijn graf

De volgende situatie doet zich voor: Een familie verlengt eind decemb... >>


Beginnend begrafenisondernemer

Fri Feb 23 16:27:35 2001 Wij willen heel graag ons vestigen als be... >>


Algemene voorwaarden; ik zoek eenvoudige oplossing

Mijn naam is Harrie Raemaekers en ben 15 jaar werkzaam bij DELA als ui... >>


Rechthebbende van een graf

Op 12 oktober 1996 is een mijnheer overleden die voor de 2e keer gehuw... >>


Stel zelf een vraag:


*Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd. Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >