Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Huurkosten


22 juni 2003

Vraag nummer: 2310  (oude nummer: 2768)

mijn vader is overleden op 17 07 2002 zijn woning was leeg op26 07 2002 mijn vraag is moet ik de huur van de maand augustus 2002 betalen ik heb een brief verstuurd naar de woningbouwvereniging heb daar 8 maanden niets op gehoord nu dreigen ze met een deurwaarder hebben ze daar nog recht op daar wij zelf maar een minimale wao uitkering hebben mijn vader had veel schulden
bij voorbaat mijn dank

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U bent gebonden aan de contractuele opzegtermijn. Meestal is dat een maand, per de 1e van een maand. Dus als u in de loop van juli opzegt, geldt die opzegging per 1 september. En dan bent u inderdaad nog een maand huur verschuldigd. Tenzij u de erfenis (met schulden) formeel geheel hebt verworpen en u zich niet als erfgenaam hebt gedragen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE