Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

En/of rekening en verklaring van erfrecht


1 mei 2003

Vraag nummer: 2216  (oude nummer: 2633)

Thu, 1 May 2003 14:23

Geachte mevrouw/mijnheer,
In februari is mijn vader overleden. Hij en mijn moeder hebben verschillende en/of betaal- en spaarrekeningen bij diverse banken. Voor mijn moeder ben ik bezig deze rekeningen op haar naam over te zetten. Bij de Postbank ging dit eenvoudig; een formuliertje invullen, akte van overlijden erbij en alles werd op haar naam gezet. Bij de Akbank NV hetzelfde laken een pak; geen problemen; zonder problemen werd de tenaamstelling van de rekening gewijzigd. Bij de DHB bank kreeg ik een briefje terug of ik een verklaring van erfrecht wilde opsturen. Die heb ik niet en moet bij de notaris worden aangevraagd en kost bovendien ongeveer 90 EURO. Zonde van het geld.
Mijn vader heeft geen testament opgemaakt en mijn zus en ik (kinderen uit het huwelijk en formeel erfgenaam) gaan er vanuit dat mijn moeder (de langlevende uit het huwelijk) de beschikking over de gezamenlijke spaarcenten krijgt. Dat willen wij als kinderen overigens ook. Kan een gewone verklaring van de erfgenamen (d.w.z van mijn moeder en de kinderen) niet volstaan om tot naamswijzingen van een en/of rekeningen over te gaan ?
Kan mijn moeder zonder naamswijziging nog beschikking over het saldo van de en/of rekeningen ?

Groet
Nico Verheul

Antwoord:

Geachte heer,

Als het geen en/of-rekening was, zou mijns inziens altijd een verklaring van erfrecht overlegd moeten worden. Maar nu het om een en/of-rekening gaat, waarbij een van beide rekeninghouders de rekening gewoon voortzet, niet.
Ik denk dat de bank - ten onrechte - het verschil niet ziet. U kunt proberen om ze er van te overtuigen. Maar als dat niet kan, zou ik de situatie gewoon zo laten als zij is. Dan blijft de naam van uw vader op de rekeningafschriften staan, maar dat heeft geen enkele consequentie. Uw moeder kan de rekening gewoon blijven gebruiken. Dat is juist het kenmerk van een en/of-rekening. En daarom is zo'n soort rekening zo handig.

mr W.G.H.M. van der Putten

1 mei 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE