Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graf overschrijven

Hieronder vindt u de laatst gestelde vragen.

Rechthebbende worden als niet-familielid

Als ik geen familielid ben van de persoon die in het graf ligt, maar w... >>


Datum overdracht grafrecht, was na aanvraag voor vergunning tot herbeg

Geachte mr. van der Putten, Hartelijk dank voor de [l66730]antwoord... >>


Wanneer is de overname van grafrecht juridisch geldig?

Graag zou ik willen weten wanneer de overname van het grafrecht juridi... >>


Hoe wordt een grafrecht overgedragen?

Is er een bepaalde procedure, vorm, of akte noodzakelijk voor de over... >>


Bezwaar tegen nieuwe rechthebbende graf na afstand doen

Beste, de huidige rechthebbende heeft afstand gedaan van een graf. De ... >>


Dank (Overdracht grafrecht onder voorwaarden)

Geachte heer Van der Putten, Hartelijk dank voor uw [l65726]uitgebr... >>


Overdracht grafrecht onder voorwaarden

Goedemiddag meneer van der Putten. We hebben voor onze ove... >>


Executeur heeft graf beëindigd kan een familielid het graf opnieuw op

Geachte heer van Putten, De executeur testamentair heeft het graf b... >>


Overdragen grafrecht oude beheersverordening 1996

Geachte heer Van der Putten, Onlangs heeft een rechthebbende zich g... >>


Grafrechten opeisen

Beste heer van der Putten, Graag willen wij uw visie betreft het op... >>


Grafrechten overdragen (hoe moet dat?)

Mijn moeder is eerder overleden dan mijn vader. Mijn vader hertrouwd i... >>Familiegraf waarvan ik rechten bezit, maar door de beheerder zonder da

Als mijn broer begraven wordt in het familiegraf waar ik de grafbrief ... >>


Wie krijgt grafrechten graf ouders na overlijden van mijn broer?

mijn broer is onlangs overleden, gaan de grafrechten van onze ouders ... >>


Ik wil grafrechten van het graf van vader

Goedendag, Ik ben u website gekomen omdat ik op zoek ben naar info... >>


Verlopen grafrechten op naam zetten; dat kan alsnog

Geachte heer/mevrouw, Door de juristen.nl ben ik doorverwezen naar ... >>


Grafrecht Moeder in handen krijgen; erfrecht

Geachte heer mr. Van der Putten, Met plezierige nieuwsgierigheid heb ... >>


Grafrecht op naam krijgen

Mijn vader overleed in 1974 toen mijn moeder overleed in 1989 heb ik m... >>


Rechten graf opa en oma voortzetten

Mijn grootouders die voor mij ontzettend veel hebben betekend liggen i... >>


Ik wil grafrechten van het familiegraf 2

geachte heer van der Putten, allereerst mijn dank voor [l60860]uw s... >>


Ik wil grafrechten van het familiegraf 1

Geachte meneer van der Putten, de familie van mijn vaders kant hee... >>


Overschrijven graf en verlengen huurrechten

Begin januari jl. is mijn schoonzuster overleden. Vijf dagen later is ... >>


Status/Rechten belanghebbende/nabestaande bij overschrijving graf

De rechthebbende van een graf, uitgegeven voor onbepaalde tijd, heeft ... >>


Overschrijven graf; hoe moet dat?

Hallo ik ben rechthebbende van het graf van mijn moeder et graf is geh... >>


Grafrechten af laten nemen

Hallo, Mijn oom is 10 maanden geleden overleden en begraven op Mosc... >>


Grafrechten graf moeder krijgen

Beste heer/mevrouw, Mijn zus is in 1994 overleden en begraven op de N... >>


Grafrechten krijgen van graf overleden kind

In 1999 is onze dochter 5 dagen na haar geboorte overleden. Zij is beg... >>


Besluit vervallen grafrechten

Bij overlijden van een rechthebbende zoeken wij een familielid en stur... >>


Grafrecht overname in stieffamilie

Mijn vaders as is 4 jaar geleden in een graf gezet. Mijn stiefmoeder w... >>


Wie is rechthebbende; grafakte opvragen

Klopt het dat er officieel via de gemeente het grafrecht moet worden o... >>


Vader wil graf ruimen; dochter wil het opnieuw inhuren. Wat nu?

geachte heer van der Putten, de vader is eigenaar van het graf van ... >>


Grafrechten al dan niet overnemen na verwerpen erfenis?

mr. W.G.H.M. van der Putten, Begin 2017 is onze (stief) vader overl... >>


Grafrechten op naam van mijn broer en keuze grafsteen

Recentelijk is mijn vader overleden. Een aantal jaar geleden is mijn m... >>


Vererven van een familiegraf (erfrecht, erfenis, erfgenamen en grafrec

l.s. er is een familie graf nu heeft 1 broer het 2e kind uit een gezi... >>


Wat te doen als hij, op wiens naam het grafeigendom staat, zelf al lan

Geachte heer, Op de begraafplaats te Oudehaske ligt het graf van mijn ... >>


Grafrechten van moeders graf op eigen naam

Ik had en vraagje. Ik heb geen contact meer met me familie, maar mijn... >>


Aansprakelijkheid voor schulden in nalatenschap door overname graf?

Graag hoor ik van u over het volgende: Mijn vader is in 1991 overlede... >>


Overschrijven grafrechten graf zoontje 3

Het is ook niet zo dat de ene bij de andere werd gedaan waarvan grafhe... >>


Overschrijven grafrechten graf zoontje 2

Ik heb u hiervoor gevraagd over het hebben van de grafhebb... >>


Overschrijven grafrechten graf zoontje 1

Beste meneer, mijn vriend zijn zoontje en stiefzoontje liggen samen be... >>


Grafrechten overnemen

Ik heb een vraag over het overnemen van grafrechten; Mijn vader is 6 ... >>


Overname grafrechten

hallo, mag de wraaknemende broer en zus de grafrechten zomaar overneme... >>


Gaan onverdeelde grafrechten (uitspraak kantonrechter) na overlijden r

De bewering dat de website van de Stichting Begraafplaatsen niet in de... >>


Gaan onverdeelde grafrechten (uitspraak kantonrechter) na overlijden r

Via een vaststellingsovereenkomst zijn 2 grafrechten in Dantumadiel op... >>


Ik wil de grafrechten van het graf van mijn moeder overnemen

Geachte heer/Mevrouw, Graag wil ik wat vragen, kerstavond 4 jaar ge... >>


Overnemen grafrechten

Mijn vader wil de grafrechten overnemen van zijn overleden broertje. ... >>


Grafrechten (om te voorkomen dat een urn in het graf kan worden geplaa

Mijn vader is gisteren overleden broers en zussen leven in onenigheid ... >>


Negeren van mijn aanvraag om toekenning grafrechten van mijn broer (vr

Geachte Mr. W. van der Putten, Ik had u nu graag willen bedanken voor... >>


Grafrecht en verplaatsen

Het graf was van mijn vader. Wij zijn er nu achter dat zijn broer het ... >>


Overnemen van de grafrechten van het graf broer

Geachte Mr W. van der Putten, Mijn broer is eind oktober 1995 gesto... >>


Kinderen willen graf vader overnemen van toenmalige vriendin vader

Namens mijn dochter en zoon wil ik u een vraag stellen. In 2007 is mi... >>


Overschrijven van grafrechten uit erfenis. Hoe?

in papieren uit een erfenis blijkt er nog een familiegraf te zijn. Hie... >>


Zonder overleg plaatsing asbus in graf ouders en overschrijving graf

Geachte heer Van der Putten, In 1964 is de vader van mijn schoonmoede... >>


2 graven op naam van mijn moeder; overschrijven?

Mijn moeder ( dement, 91 jaar) blijkt 2 graven op haar naam te hebben ... >>


Erfgenaam vraagt na 4 jaar overschrijving begraafrecht

Ik kreeg onlangs verzoek om een urn te mogen plaatsen op een graf van ... >>


Grafrechten na overlijden; gevolgen?

De broer van mijn schoonvader is in 2009 overleden en mijn schoonvader... >>


ID

Wij vragen bij overschrijving van grafrechten een kopie van een ID, va... >>


Verkrijgen van grafrechten van verre familie

Mijn vader van 83 en zijn 4 jaar jongere zus zijn de laatst levenden v... >>


Overnemen grafrechten ouders

Mijn broer heeft grafrechten van mijn ouders, nu hij zelf ernstig zie... >>


Rechten over het graf van onze vader

Geachte mr. Van der Putten, Onze vader is 14 december 1991 overlede... >>


Historisch graf/monument overnemen

Wij hebben een onderzoek uit laten voeren naar historisch belangrijke ... >>


Eigendom grafsteen en overdracht grafrechten aan een ander

Geachte heer van der Putten, Een rechthebbende op een graf die af w... >>


Overschrijving en looptijd grafrecht Moscowa

Beste heer Van der Putten, Eind vorig jaar tijd heb ik de begraafpl... >>


Grafrecht van mijn ouders op naam van kleinkind

mijn jongere zuster heeft 10 jaar terug het grafrecht van onze ouders ... >>


Graf overschrijven maar huidige rechthebbende is verlamd

Een tante wil het grafrecht overschrijven op een neef. Zij is echter v... >>


Overschrijven grafrechten naar persoon zonder familieband

Onze begraafplaats heeft nog enkele eeuwigdurende graven. Na het overl... >>


Overschrijving grafrecht en graad van verwantschap

Tot welke graad van verwantschap is overschrijving van het grafrecht m... >>


Grafrecht nieuwe rechthebbende vragen (recht vervallen? schudden graf?

1. betreft grafrecht (in Zoetermeer) voor onbepaalde tijd; 2. rechthe... >>


Monument overdragen aan nieuwe rechthebbende bij heruitgifte graf

Wij hebben al een paar keer meegemaakt dat wij door familie (kinderen)... >>


Grafrecht overschrijven met handtekening erfgenamen?

geachte heer Ik zit met een "probleem" mogelijk biedt u hier een ui... >>


Eigen graf overschrijven; schudden graf (Terschelling)

Geachte heer mr Van der Putten, Wij verzoeken u om advies, het volgen... >>


Overdracht grafrechten te Rottevalle

Geachte heer Van der Putten, Uit uw antwoord op een eerdere vraag op ... >>


Overschrijven rechten na overlijden rechthebbende

Hallo, Uit meerdere antwoorden op uw site is het wel duidelijk dat ee... >>


Hoe moet een brief over overschrijven graf?

mijn vader is in maart 2014 10 jaar geleden overleden, dit betekend da... >>


Grafrecht terug te draaien?

Mijn neefje heeft het graf recht gekregen omdat die zei dat die er alt... >>


Overname grafrecht (gemeente wil onbepaalde tijd veranderen in bepaald

Ik wil graag rechthebbende worden van het graf van mijn moeder. Het is... >>


Begraafplaats Grafhorst, Gemeente Kampen

Goedenavond, We hebben vorige week iemand begraven die het graf van... >>


Kan je als kleinkind rechthebbende worden?

het graf van mijn grootouders word ontruimd, hoe kom ik erachter wie r... >>


Laatste vrouw rechthebbende?

Een van onze rechthebbenden van een graf is overleden. In dat graf lig... >>


Kosten voor overschrijven grafrechten en in rekening brengen onderhoud

Mijn vader heeft in 1950 5 graven gekocht op het kerkhof in Drogeham (... >>


Factuur = grafakte? (vorm vestiging en overschrijving grafrechten)

Ik heb een kort vraagje over een grafakte: onze gemeente gaat er vanui... >>


Overgaan grafrecht bij een beneficiaire aanvaarding

Het gaat om een particulier graf waarvan de grafrechten zijn afgekocht... >>


Overschrijven grafrechten graf D712

waar en wanneer kan ik de grafrechten van graf D712 nu nog op naam van... >>


Is voor overboeken graf de toestemming nodig van een onterfde zus?

Geachte mr. v.d. Putten mijn moeder haar zus is onterfd en heeft na... >>


Grafrechten overnemen nadat deze niet verlengd zijn

Beste Heer van der putten. Begrijp ik goed , dat als de voormalig r... >>


Zoekplicht nabestaanden? (na overlijden rechthebbende)

Heeft de begraafplaatshouder een zoekplicht naar een nieuwe rechthebbe... >>


Vader vreest niet bij moeder begraven te kunnen worden 2

Geachte heer, In aansluiting van vraag nr.25779 wil ik U vragen welke... >>


Vader vreest niet bij moeder begraven te kunnen worden

Geachte heer, De grafrechten van het graf van mijn moeder zijn in ha... >>


Wijzigen van rechthebbende graf

Geachte mr. v.d. Putten, Mijn moeder is rechthebbende van het familie... >>


Grafrechten verkrijgen (nadat een ander ze niet heeft verlengd)

Geachte heer Van der Putten, Een aantal jaren terug is de rechthebb... >>


Valse overschrijving grafrecht.

Zoon heeft onlangs contact opgenomen met de begraafplaatsadministratie... >>


Graf opgezegd (gemeente geeft grafrecht aan zus; kan dat?)

op 18 mei heb ik het graf waar ik alleen erfrecht op had van mijn oude... >>


Grafrechten overnemen

Geachte heer v.d.Putten, Mijn vraag is als volgt, Mijn oudste broer ... >>


Mag zuster ongevraagd grafrechten aan haar kinderen doorgeven?

mijn oma is overleden en is begraven bij haar man, de dochter heeft de... >>


Wie beslist er? Tweede echtgenote of kinderen?

Onze ouders zijn lang terug gescheiden. Moeder overlijd in 1995, vader... >>


Grafrechten overnemen (na 10 jaar van 2e vrouw vader)

mijn vader is 10 jaar geleden overleden en zijn tweede vrouw heeft de ... >>


Echtscheiding en rechthebbende graf

vader is rechthebbende van 2 graven, 1 graf is nog leeg en in het 2e g... >>


Vervolg vraag 16664

Geachte heer Van der Putten In de eerste plaats mijn complimenten voo... >>


Ten naamstelling vervallen graf

Geachte heer Van der Putten, Als stichting hebben wij belangstelling ... >>


Weigeren overdragen van grafrechten Rottevalle

Mijn tante mevrouw Van der Molen uit Rottevalle bezit op de begraafpla... >>


Grafrechten op mijn naam zetten

Goedendag, Het graf van mijn opa en oma verloopt (voor zover ik we... >>


Grafrecht - overschrijven in relatie tot erfrecht

Geachte heer van der Putten, In een toelichting op de Wet op de Lij... >>


Overname grafrecht verplicht?

Geachte, Mijn vader heeft altijd de kosten voor het graf van zijn o... >>


Overdragen rechten graf

kan ik als rechthebbende van een graf deze rechten ook overdragen aan ... >>


Graf blijven behouden.

een kennis wil het graf van haar vrouw behouden maar schoonouders will... >>


Vervolg grafrechten 15673/7530.

Hallo, Allereerst willen wij U nog bedanken voor Uw advies op [l7530... >>


Grafrecht schoonouders van vader.

Mijn vader is onlangs overleden en die was in het bezit van de grafrec... >>


Aanvullende vraag 15638/7512.

Geachte heer Van der Putten, Ik heb een aanvullende vraag op [l7512... >>


Ander echtpaar wil graven overnemen.

In 1991 hebben mijn ouders 3 maal 2 grafen gekocht in de Gemeente Zwee... >>


Mag de begraafplaats een verlopen recht overschrijven op nieuwe rechth

enige feiten: grafrecht onbepaalde tijd. mits het recht wordt overgesc... >>


Ik ben B van vraag 14056 (Verkeerde overschrijving rechthebbende graf)

Geachte heer Van der Putten, Op 20 januari jl stuurde ik via e-mail a... >>


Grafrechten stoppen en overnemen.

X heeft de grafrechten. Als hij daarmee wil stoppen bestaat er dan een... >>


Grafrecht overnemen

Mijn vader wil in bezit komen van de grafrechten van een eeuwig durend... >>


Tussentijds overnemen grafrecht

Geachte heer van der Putten, Mijn vraag gaat over het tussentijds o... >>


Aansluitend op vraag 14620

Geachte heer Van der Putten, Dank u voor het antwoord op mijn vraag... >>


Beperkende voorwaarde overschrijving grafrecht

Geachte heer Van der Putten, In de verordening van een begraafplaat... >>


Tenaamstelling grafrechten veranderen

Nadat ook mijn tweede kind overleden was en bij zijn overleden zusje i... >>


Rechten over een graf terug krijgen (vervolg vraag 14055)

geachte heer van der putten, ik had rechten over zijn graf maar die h... >>


Verkeerde overschrijving rechthebbende graf

Geachte heer Van der Putten, Het volgende probleem doet zich voor: ... >>


Rechthebbend over graf

ik had de rechten over de graf van mijn partner maar de moet ik onder ... >>


Overnemen grafrecht

geachte heren doordat ik bezig was om mijn stamboom uit te zoeken kwa... >>


Grafrechten niet overgenomen, krijg wel rekening voor onderhoud

Geachte heer/dame, Vorig jaar september is mijn vader overleden en ... >>


Overschrijven grafrecht onbepaalde tijd (papieren waren bij ander fami

Geachte heer v/d Putten, Op onze begraafplaats (gemeente Beverwijk)... >>


Kan de gemeente grafrechten overdragen zonder toestemming?

Mijn ouders liggen in een eigen graf. Dit graf staat op mijn naam (ik ... >>


Weigeren overschrijving grafrechten in verband met bijzondere omstandi

Geachte heer van der Putten, Op een bepaald graf op onze begraafpla... >>


Vererving grafrechten

Geachte heer Van der Putten, 1. Wat gebeurt er met de grafrechten a... >>


Overschrijving eigen graven

Geachte heer Van der Putten, Mag bij overschrijving van eigen graven ... >>


Wie krijgt grafrechten na overlijden moeder?

De ouders van mijn moeder liggen in een familiegraf op een RK begraafp... >>


Overschrijven grafrecht

Bij het overlijden van mijn vader heeft mijn moeder een familiegraf ge... >>


Onderhoudskosten graf na overschrijving grafrecht

Geachte heer Van der Putten, In 2004 overleed mijn moeder. Mijn va... >>


Grafrechten eeuwigdurend familiegraf te Veenendaal 2

Geachte heer van der Putten, allereerst dank voor Uw antwoord. Ik ... >>


Grafrechten eeuwigdurend familiegraf te Veenendaal

Kan een uitvaartverzorger de grafrechten van een eeuwigdurend familieg... >>


Reactie op 1140

Ik zag in de beantwoording van 1140 dat je ervanuit gaat dat algemene ... >>


Overschrijven grafrecht van hertrouwde ex-schoonzus

Geachte mevrouw, Ik ben er sinds kort achter dat de toemallige vro... >>


Grafrechten overnemen door schoonzus

Geachte heer, Per toeval ben ik erachter gekomen dat mijn schoonzu... >>


Wijzigen rechthebbende (op verzoek van een derde)

Op 27 juni 2008 kwam de aanvraag voor begraven bij ons binnen. Hierbij... >>


Overdracht grafrechten na aflopen termijn aan ander familielid zonder

Binnenkort verlopen de grafrechten van het graf van mijn eerdere echtg... >>


Grafrechten overdragen en graf weer beschikbaar?

Geachte heer Van der Putten, De volgende situatie. Mijn (schoon-)gr... >>


Refererend aan 11324

nog even voor alle duidelijkheid, de huurtermijn van de gedenkplek is ... >>


Overschrijven urnengraf rechthebbende (die in Marokkaanse cel zit)

In 2000 is de heer AA overleden. Broer is rechthebbende over plekje ur... >>


Zus wil eigendomsrechten graf

Geachte heer Van der Putten, alhoewel ik heel veel vragen in uw rub... >>


Overname grafrecht na afstand

De rechthebbende heeft afstand gedaan per januari 2007. De grafrechten... >>


Broer wilt grafakte niet afstaan

Mijn moeder heeft al de jaren de uitvaartverzekering van mijn oma beta... >>


Grafrecht overgeschreven op zuster

Mijn ouders hadden een eigen graf, Na het overlijden van de langstleve... >>


Protest tegen overschrijving graf op naam van mijn zuster

wij hebben eewigdurend familiegraf op alg.begraafplaats mijn zuster he... >>


Overschrijving grafrechten kindergraf (gescheiden ouders)

Geachte heer Van der Putten, Hoe adviseert u ons om te gaan met de ... >>


Vervolg overdracht grafrechten (10681)

Geachte heer van der Putten, Hartelijk dank voor uw verhelderende a... >>


Overdracht van grafrecht aan andere familie

Geachte heer van der Putten, Hierbij zou ik u het volgende willen v... >>


Grafrechtovername (voormalige rechthebbende wil rechten terug omdat hu

Hierbij stel ik de volgende vraag, Een historisch rechthebbende vraa... >>


Overschrijven uitsluitend recht (grafrechten)

in deze rubriek heb ik eerder advies gelezen : overschrijven op degene... >>


Notariële akte ter bescherming graf dochter

Twee jaar geleden is onze dochter overleden. Haar toenmalige echtgenoo... >>


Herroepen rechthebbende mogelijk?

Mijn schoondochter heeft de verantwoording voor het graf van mijn zoon... >>


Ex-vrouw vraagt grafrecht

Geachte heer, Vorig jaar heeft in onze gemeente X een jongeman va... >>


Overschrijving grafrecht / erfrecht

man, getrouwd in gemeenschap van goederen en 1 kind, is in bezit van g... >>


Overname geruimd graf

Op de begraafplaats is een ouderlijk - dubbeldiep - graf al in 2001 ge... >>


Dementerende rechthebbende

Eind vorig jaar heb ik een brief gestuurd aan een rechthebbende voor v... >>


Recht van overname voor eigen gebruik familiegraf

Het komt regelmatig voor dat kinderen vragen om in het graf van hun ou... >>


Tante/rechthebbende overleden (Graf grootouders overschrijven)

Beste Mr. van der Putten, het graf van mijn grootouders is een graf... >>


Overdracht grafrecht en herbegraving

Geachte heer Van der Putten, Voor de verlenging van het grafrecht ... >>


Verlenging grafrecht en onderhoud

betreft vraag nr 8989 in sub-rubriek "Verordening / reglement" Ik h... >>


Graf overschrijven van overleden kind, ouders gescheiden

Na het overlijden van een 6-jarig kind in 1975 van beide ouders zijn d... >>


Fout bij overschrijving grafrechten

Geachte heer Van der Putten, We zitten met een wat netelige vraag ... >>


Opvolging rechthebbende / rechtverkrijgende

Geachte mr.v.d. Putten, Ik wil u de volgende vraag voorleggen: hoe ... >>


Interpretatie begrip rechthebbende (overschrijving van grafrecht en de

Indien de gehuwde rechthebbende m.b.t. een grafrecht overlijdt, wie wo... >>


Wie is rechthebbende? (meer personen willen overschijven grafrecht)

In het graf liggen begraven een kind en zijn ouders. Rechthebbende is ... >>


Overschrijven grafrechten via testament

Een overleden rechtehebbende heeft via testament 2 pleeg(!)dochters al... >>


Rechthebbende graf (gemeente eist dat men erfgenaam is)

Mijne heren, Sedert een periode van 5 jaar ben ik rechthebbende van h... >>


Overschrijving grafrecht.

heb sinds het overlijden van mijn ouders ruzie met mijn zus. we komen... >>


Graf overdracht

Het graf waar mijn opa en overgrootmoeder in liggen was in handen van ... >>


Overdracht grafrechten

Geachte meneer, mevrouw, Ik wilde graag wat meer weten over de over... >>


Voorwaarde op overschrijf formulier grafrechten

ik heb een vraag over het overschrijf formulier. kort geleden is mijn... >>


Oneens aanstelling rechthebbende

De situatie: Mijn vader is hertrouwd. Vader overlijdt vrouw blijft a... >>


Overdragen familiegraf op naam van opa naar oma

In 2004 hebben mijn opa en oma een familiegraf aangekocht bij de Gemee... >>


Weigering gemeente overschrijving tenaamstelling graf (vervolgno. 5769

Geachte heer Van der Putten, Onder verwijzing naar mijn vraag no. 5... >>


Wie en wanneer rechthebbende?

in 2003 zijn de grafrechten door rechthebbende betaald en voor 10 jaar... >>


Overboeking grafrechten gescheiden moeder; vervolg vraag 5672

Andere situatie uit vraag 5672. Niet familie is rechthebbende maar de... >>


Graf van mijn zoon op mijn naam (Moscowa Arnhem)

Goede avond mw/meneer. De vraag die ik aan U wil stellen is als vol... >>


Verzoek tot overschrijving grafrecht Heerlen

Geachte heer Van der Putten, Vraag: Indien er een eigen graf besta... >>


Grafrechten van gescheiden ouders (wie is na overlijden rechthebbend?)

Kind is overleden Enkel graf. Grafrecht wordt op naam familie gezet. O... >>


Graf rechten graf grootouders

Wij hebben een graf kelder van mijn familie (grootouders ooms en tante... >>


Uitsluitend recht en Verklaring van Erfrecht (Utrecht)

Voor een eeuwig graf in Utrecht daterend uit 1877 staat het recht op d... >>


Overschrijven grafrechten naar minderjarige

Geachte mr. van der Putten, Kunnen de rechten op een graf worden ove... >>


Wanbetaling; overname grafrechten

Geachte, Volgende situatie doet zich voor: Mw. X geeft per e-mai... >>


Overdragen grafrechten schoonmoeder

Geachte heer V/d Putten, Vorige maand is mijn man op 35-jarige leef... >>


Overschrijven graf en handtekening alle erfgenamen 2

Geachte heer/mevrouw, Naar aanleiding van uw onderstaand antwoord h... >>


Overschrijven graf en handtekening alle erfgenamen

Mijn vader is begin dit jaar overleden en het graf kwam op naam van mi... >>


Overboeking rechten grafruimte

Geachte heer vd Putten, n.a.v. uw antwoord d.d. 18 juli 2004 heb ik... >>


Overboeking rechten grafruimte

Geachte heer vd Putten, Moeder is overl. in 1940. Ligt in grafkeld... >>


Overschrijven en algemene wet bestuursrecht

Als gemeente hebben we wat problemen over de overschrijving van het re... >>


Stichting of persoon rechthebbende van teruggegeven graf.

Geachte heer van der Putten, Een familie heeft de gelegenheid gekrege... >>


Grafrecht overschrijven van moeder op dochter; onwenselijk

Mevrouw Vos wil grafrecht van het oorspronkelijk voor haar bestemde gr... >>


Overschrijving grafrecht, terwijl rechthebbende onvindbaar is

Graag uw aandacht voor het volgende. Eind vorig jaar zijn de grafr... >>


Wie heeft als eerste recht op grafrecht?

Er is sprake van eeuwigdurend graf. Vader overleden in 1965, moeder i... >>


Overgang uitsluitend grafrecht op kennis

Geachte heer van der Putten, Is het zo dat bij het overlijden van d... >>


Overschrijving grafrechten aan niet-inwoner weigeren

Een cliënt van mij, een kerkvoogdij, heeft een verzoek gekregen om gr... >>


Wie is rechthebbende op het graf na overlijden?

Geachte heer, In een zaak die ik behandel zit ik met het volgende p... >>


Waarom verplichting overschrijven graf?

Geachte heer van der Putten, In art. 4, tweede lid van een oude ve... >>


Grafrechten vererven

Ik ben samen met de 3 kinderen uit het eerste huwelijk van mijn man, e... >>


('Automatische') overschrijving graf van man op vrouw

Wij hebben veel graven voor onbepaalde tijd. In het verleden is het gr... >>


Grafrecht uit 1920 overschrijven; eisen gemeente

Geachte heer van der Putten, Met interesse heb ik deze website bek... >>


Herhaling vraag (Eigenaar graf zonder instemming andere erven)

Vorige week verstuurde ik een vraag. Omdat er nog geen antwoord binnen... >>


Grafrechten overboeken; zus claimt rechten

Misschien kunt u mij niet verder helpen, omdat mijn vraag ook met erfr... >>


Grafrecht van schoonvader overdragen?

Mon, 26 May 2003 21:39 Mijn schoonmoeder heeft zonder overleg de gr... >>


Overschrijving grafrechten op naam bewindvoerder

Thu, 22 May 2003 11:03 Er is een verzoek binnengekomen om graven ov... >>


Graf kind op naam beide ouders?

Fri, 9 May 2003 21:25 Geachte heer van der Putten, We hebben een ... >>


Geschil over overschrijven grafrechten (gemeente trok overschrijving i

Thu, 8 May 2003 16:05 Cliënte heeft een geschil met haar nicht ove... >>


Adres rechthebbende onbekend; kan grafrecht worden overgeschreven?

Tue, 15 Apr 2003 13:22 Geachte heer van der Putten, Wanneer kunn... >>


Vervallen grafrechten alsnog verlengen

Mon, 31 Mar 2003 10:37 Goedemorgen, Wij hebben als gemeente het ve... >>


Bezwaar maken tegen overschrijven

Fri, 21 Mar 2003 22:27 Hallo, Klein vraagje: mijn tante heeft zo... >>


Akte graf kind op naam beide ouders?

Fri, 21 Mar 2003 09:25 Geachte heer van der Putten, We hebben e... >>


Rechthebbende op verzoek van de gemeente

Wed, 5 Mar 2003 15:49 Geachte heer Van der Putten, U geeft aan i... >>


Overschrijven grafrecht (rechtsgeldig?)

Thu, 6 Feb 2003 18:27 Mijn zus zegt dat zij de grafrechten van het ... >>


Nieuwe belangstellende voor vervallen grafrecht 2

Sat, 1 Feb 2003 14:36 Geachte heer Van der Putten, Ik las de vor... >>


Nieuwe belangstellende voor vervallen grafrecht. En dan?

Fri, 31 Jan 2003 10:43 Geachte heer, De volgende situatie. Van... >>


Gebrekkige overboeking grafrechten vervolg

Thu Mar 28 14:06:31 2002 Allereerst hartelijk dank voor uw antwoor... >>


Gebrekkige overboeking van grafrechten?

Sat Mar 16 14:44:25 2002 Zowel van het graf van mijn grootvader al... >>


Wie heeft er recht op de urn van moeder; grafrechten

Sun, 1 Dec 2002 00:22 Onze moeder 4 jaar geleden overleden en gecre... >>


Hoe krijg ik de grafrechten van mijn vriend op onze dochters naam?

Tue Jun 5 17:39:04 2001 Ik heb 6 jaar samengewoond en we hebben 1 ... >>


Is het mogelijk zonder overleg met familieleden een graf van ouders te

Thu, 14 Nov 2002 11:32 Geachte heer van der Putten, Ik schrijf u... >>


Moeten alle erfgenamen voor overdracht graf tekenen?

Sun May 23 23:15:06 1999 Geachte heer Van der Putten Als de rec... >>


Verwijderen monument ja/nee? (bij overname graf)

Tue, 29 Oct 2002 10:43 M.b.t. overname van grafrechten heb ik diver... >>


Herstel vervallen grafrecht na verzuim tot overschrijven

Wed Nov 7 11:50:20 2001 In de nu geldende verordening (en in vroeg... >>


Grafrechten overnemen deel 2

Tue May 11 13:21:55 1999 Gisteren stelde ik u de vraag of de grafr... >>


Grafrechten overnemen

Mon May 10 15:03:22 1999 Is het terecht dat een gemeente een overs... >>


Het overnemen van grafrecht na het overlijden of het niet verlengen va

Sun Dec 12 17:28:52 1999 Is het mogelijk om de grafrechten van een... >>


Gebrekkige overboeking van grafrechten (2).

28 Mar 2002 Allereerst hartelijk dank voor uw antwoord (dd 17 maar... >>


Gebrekkige overboeking van grafrechten.

16 Mar 2002 Zowel van het graf van mijn grootvader als het graf va... >>


Overschrijven grafrecht; ondertekening door alle zussen?

Thu, 5 Sep 2002 Geachte heer van der Putten, Mijn moeder is 19 ... >>


Zustertwist over behoud graf ouders.

19 november 1997 Ik kreeg van een collega een vraag, die me leuk li... >>


Grafrecht overnemen (moeder wil graf van vader laten ruimen).

Mijn vader is september 1978 overleden en begraven. Ik heb van derden ... >>


Herstel vervallen grafrecht na verzuim tot overschrijven na overlijden

In de nu geldende verordening (en in vroegere verordeningen) is opgeno... >>


Nogmaals overboeking grafrechten (zie vragen 660 en 688).

4 april 2002 Dank voor uw uitgebreide antwoord op mijn vorige vrage... >>


Overboeking grafrechten wel of niet correct?

Allereerst hartelijk dank voor uw antwoord (dd 17 maart) op mijn vraag... >>


Gebrekkige overboeking van grafrechten.

Zowel van het graf van mijn grootvader als het graf van een oom is het... >>


Kan een familiegraf zomaar in handen van anderen komen?

Geachte heer, Mijn vraag is de volgende. Het betreft mijn moeder. M... >>


Herbestemming grafrechten; wie heeft eerste rechten?

Wie heeft eerste rechten bij herbestemming van grafrechten? Echtgenoot... >>


Andere voorwaarden bij overschrijving grafrecht?
Reportage door: Mag een begraafplaats de voorwaarden in een contract veranderen als het grafrecht wordt overgeschreven op naam van een ander?
Meer reportages

Stel zelf een vraag:


*Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd. Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >