Zus heeft alle contact verbroken


11 januari 2003

Vraag nummer: 1927  (oude nummer: 2304)

Sat, 11 Jan 2003 15:36

Mijn vader overleed in 1998. Van dan af heeft mijn zus alle contact verbroken met mijn moeder en mij. Buiten mijn zus en ik zijn er geen andere kinderen. Mijn moeder is nog in goede gezondheid, ze is nu 76. Ik heb 2 kinderen en mijn zus heeft 1 zoon. Is het mogelijk dat mijn moeder bepaalt dat mijn zus niets van het deel van mijn moeder erft. Als ik het goed begrijp erft mijn zus 1/3 van de helft van het bezit van mijn moeder en vader. Hoe kan mijn moeder er voor zorgen dat ze zo weinig mogelijk erft. We hebben schrik dat ze na het overlijden van mijn moeder ook nog mijn deel zal opeisen Dit omdat ze al die jaren niets meer contant gekregen heeft en er van uit gaat dat ze dubbel zo veel recht heeft op alles als ik, omdat ik 2 kinderen heb. Er is ook nog een spaarboekje dat op naam van de 3 kleinkinderen staat. Kan daar nog iets aan gedaan worden? De zoon van mijn zus is 22jaar. Kan het boekje ongedaan gemaakt worden door mijn moeder? Er staat momenteel 300.000BEF op. Moet ze een testament laten opmaken? Ik heb gehoord dat een testament niet altijd wordt uitgevoerd. Wat is de beste manier om zeker te zijn dat mijn zus niet alles kan opeisen zonder al die jaren niet naar mijn moeder omgekeken te hebben? Kan mijn moeder mijn zus onterven?

Hartelijk dank voor uw tijd

Annie

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Omdat het in uw geval gaat om Belgisch erfrecht, weet ik er niets van. In Nederland zou er al na het overlijden van uw vader gedeeld zijn of uitbetaald moeten worden, tenzij er een testament was met een langstlevende-bepaling.
In Nederland kon en kan (sinds 1 januari jongstleden is het erfrecht ingrijpend gewijzigd) men een kind deels onterven, maar niet helemaal. En alleen bij testament.
Of een kind contact met de ouders heeft, doet niets af aan diens recht op een deel van de erfenis, tenzij het voor de vader of moeder een reden is om het kind (gedeeltelijk, bij testament) te onterven.
Ik moet u adviseren om met een notaris contact op te nemen. In Vlaanderen zijn er vast ook hele goede.

mr W.G.H.M. van der Putten

11 januari 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.