Verwerpen erfenis; wie geeft opdracht begrafenis?


9 januari 2007

Vraag nummer: 4589  (oude nummer: 8673)

Geachte mevrouw, mijnheer,

Bij deze wil ik u het volgende vragen:
1. kan men als gehele familie de erfenis in 1 keer verwerpen. Dus broers, zusters, kinderen, neven, nichten etc.
Indien dit kan moet men hiervoor dan perse een notaris inschakelenof kan men dit, om kosten te besparen, zelf regelen bij de rechtbank en wat heeft men hiervoor nodig.
2. Wie moet, mag en/of kan, indien de hele familie de erfenis verwerpt, dan opdracht geven tot de begrafenis, er is wel een uitvaartpolis bij Dela, maar niemand wil zich als erfgenaam gedragen.
Ik dank u bij voorbaat voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer,

Wat uw eerste vraag betreft: de juridische adviesrubriek behandelt geen erfrecht, vragen over rechten en plichten van erfgenamen e.d. maar alleen juridische vragen over begraven of cremeren; zie de toelichting bij deze rubriek.

Zie vraag 2345 in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u dan wel terecht kunt, zoals de rubriek Notarieel advies. Daar kunt het antwoord op uw vraag waarschijnlijk direct snel vinden.

Wat de tweede vraag betreft: wie opdracht geeft voor de begrafenis, hoeft zich daarmee nog niet per se op te werpen als erfgenaam. Ook een willekeurige vriend of buurman kan opdracht geven voor de begrafenis. Maar de persoon die de opdracht geeft, is wel aansprakelijk voor de kosten. Er kan dan wel een polis van Dela zijn, maar het is mogelijk dat die vervallen is omdat op het laatst geen premies meer betaald zijn, of dat de kosten hoger zijn dan de uitkering als het geen naturaverzekering is, etc. Dat er (nu) een polis is, zegt nog niet zo veel.
Wie opdracht geeft voor de uitvaart, neemt altijd een risico.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn