Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Sluiten of opheffen begraafplaats

Hieronder vindt u de laatst gestelde vragen.

Herbegraven knekels? (gevonden naast begraafplaats in Nijmegen)

Beste meneer, In de krant van vandaag (08-03-2021, de Gelderlander... >>


Kan een nabestaande de toegang worden geweigerd van een gesloten kerkh

Sinds kort heeft de kerk een bordje verboden toegang opgehangen (art. ... >>


Naamloze graven (Larenstein Velp)

er is een begraafplaats in Velp waar ongeveer 255 vrouwen en kinderen ... >>


Bebouwing op voormalige begraafplaats

Begrijp ik goed dat na ruiming van alle graven en nadat bestemming beg... >>


Openen van een begraafplaats (sluiting ingedaan maken)

Geachte heer Van der Putten, De begraafplaats van onze kerkelijke gem... >>


Verkoop rk-kerkhof aan orthodoxe kerkgemeenschap

Geachte mr. van der Putten, Een Orthodox kerkgenootschap heeft intere... >>


Rechten en plichten bij niet meer kunnen begraven door grondwaterstand

Geachte heer Van Putten, Op één grafveld van een gemeentelijke be... >>


Rechten en plichten als de kerkelijke gemeente ophoudt te bestaan? 2

geachte, nog een vervolgvraag naar aanleiding van [l53135]vraag 53... >>


Rechten en plichten als de kerkelijke gemeente ophoudt te bestaan? 1

Geachte, Mijn naam is Harm Jacob Munneke ik ben kerkrentmeester in de... >>


Begraven op gesloten begraafplaats

In mijn gemeente is een begraafplaats die volgen raadsbesluit omstreek... >>


Opheffen begraafplaats voor hotel

De begraafplaats van mijn ouders wordt mogelijk opgeheven. Er zijn pl... >>


Sluiten gedeelte begraafplaats waar verzamelgraf ligt

Geachte heer Van der Putten, Enkele jaren geleden is een gemeenteli... >>


Nieuwe ingebruikname gesloten begraafplaats

Geachte heer van der Putten, Er is de laatste tijd sprake van een t... >>


Opgraving archeologisch?

Wanneer zijn de overblijfselen van een lijk nog steeds een lijk in de ... >>


Bouwen op voormalige begraafplaats

Goedendag, We zijn voornemens op een begraafplaats die al meer dan 10... >>


Begraafplaats Zuid-Beijerland gesloten 12 april 2016 door B&W 2

Hartelijk dank voor Uw zeer uitgebreide antwoord. Ben maar een amateur... >>


Begraafplaats Zuid-Beijerland gesloten 12 april 2016 door B&W

Geachte heer, Bovenstaande begraafplaats is door B&W van de gemeente ... >>


Sluiting R.K. Kerkhof

geachte heer v/d Putten. Stel, het stichtings bestuur RK Kerkhof slu... >>


Failliet gaan bijzondere natuurbegraafplaats

Geachte meneer van der Putten, Een vraag over bijzondere begraafpl... >>


Onderhoud aangekochte begraafplaats en eventueel ruimen graven

Geachte Mr. van der Putten, De gemeente Gulpen-Wittem is van plan de ... >>


Ruimen gesloten begraafplaats

De parochieraad van de RK parochie Engelmundus in Driehuis is voorneme... >>


Art 33 Wlb en sluiting begraafplaatsen

De gemeente Breda wil graag afstand nemen van haar drie gemeentelijke ... >>


Sluiten van een kleine begraafplaats

Geachte heer Van der Putten, We (gemeente Tiel) hebben het voornemen ... >>


Gedeelte begraafplaats opnieuw in gebruik; vervallen grafrechten onbep

Geachte heer Van Putten, In verband met ruimtegebrek wil ons gemeente... >>


Is een oude begraafplaats nog steeds open?

Bij veel oude kerken zijn graven aanwezig van soms honderden jaren oud... >>


Gemeente exploiteert kerkelijke begraafplaats; wie mag begraafplaats s

Deze vraag heeft betrekking op het sluiten van een begraafplaats. De... >>


Gesloten begraafplaats; herstel grafmonumenten maar eigenaren onbekend

Goedemorgen, In onze gemeente is een bijzondere begraafplaats die in ... >>


Wat mag de gemeente doen met grond van begraafplaats waarin graven zij

Een gemeentelijke algemene begraafplaats is met ingang van 1-6-65 gesl... >>


Criterium schadeloosstelling wegens teniet gaan grafrecht

Geachte heer Van der Putten, Kent u het toegepaste criterium bij ... >>


Gesloten begraafplaats? (onbevoegd bestuursorgaan)

Geachte heer, het gaat om een in 2007 gesloten begraafplaats. Althan... >>


Reactie op nr. 14521

HD voor Uw duidelijke reactie. De vraag komt voort uit het archief: vr... >>


Termijn grafrecht en geslotenverklaring graf

De modelverordening VNG bevat een regeling voor geslotenverklaring van... >>


Sluiting begraafplaats, wat mag met stoffelijk overschot?

Geachte heer Van der Putten, Als een begraafplaats gesloten is verkla... >>


Verandering bestemming begraafplaats

Geachte heer, de gemeente Lingewaard was van plan een ontsluitingsweg... >>


Mag er een asbus bijgezet worden in het graf van een gesloten begraafp

In samenwerking met het crematorium biedt de stichting van de oude alg... >>


Sluiting RK begraafplaats Uithoorn

Geachte heer van der Putten, Waarschijnlijk heb ik dezelfde vraag a... >>


Sluiting en ruiming begraafplaats

Geachte heer Van der Putten, Is het mogelijk dat u ons bijstand ver... >>


Begraafplaats gesloten verklaren voor 2 diep begraven?

Op de oude begraafplaats in onze gemeente zijn nog 56 graven in partic... >>


Sluiten van een begraafplaats

als een verzorgingshuis besluit hun begraafplaats te sluiten en vrij t... >>


Artikel 47 Wlb

Overeenkomstig artikel 47 van de Wet op de lijkbezorging houdt een beg... >>


Geen graven meer uitgeven?

Geachte heer Van der Putten, De gemeente heeft een nieuwe begraafpl... >>


Ruimen gesloten begraafplaats

geachte mr. W.G.H.M. van der Putten, Openbare Begraafplaats is in 1... >>


Onttrekken deel begraafplaats

Wij willen een klein gedeelte van de begraafplaats (waar geen graven l... >>


Geslotenverklaring in 1978; B&W of raad?

Geachte Heer van der Putten, Ik heb een vraag over wie er in 1978 b... >>


Asbus in bovenste laag 50 cm plaatsen

Vraagje over een gesloten begraafplaats. Is het mogelijk om in de vrij... >>


Vraag n.a.v. 10233

Geachte Heer van der Putten, Mocht het college van B&W, alsnog het ... >>


Bevoegdheid tot sluiten van een begraafplaats in 1978

Geachte Heer van der Putten, Wie was in 1978 bevoegd tot het sluiten ... >>


Begraving na sluiting; gevolgen?

Op 08-07-1969 is in een gemeente een begraafplaats gesloten. Als gevol... >>


Ontruimen begraafplaats om weg aan te leggen

L.S., Binnen onze gemeente is men van plan om een weg te leggen over ... >>


Bouwen op begraafplaats vervolg op vraag nr. 1659

Zeer geachte Heer van der Putten, Het antwoord op vraag nr. 1659 is... >>


Nakomen overeenkomst stoppen begravingen; uitbreiding kerkhof

Op 28 mei 1980 heeft gemeentebestuur van Echt (thans Echt-Susteren) ee... >>


Familiegraf vroegtijdig ruimen (sluiting begraafplaats Nieuwerkerk)

Geachte heer van der Putten, We hebben op de begraafplaats van de S... >>


Procedure sluiten begraafpaats

Kun u mij in het kort aangeven welke procedure een herv. gemeente moet... >>


Begraven op gesloten begraafplaats

Geachte heer van der Putten. Dank voor uw antwoord zoals verwoord i... >>


Aansluitend aan vraag 1450 sluiten begraafplaats

In uw antwoord op de vraag of er aandacht is geschonken aan het herope... >>


Sanering kerkhof (overbrengen stoffelijke resten; kosten; bezwaar)

Geachte heer Van der Putten, Van het parochiebestuur H. Jac. de Mee... >>


Verantwoordelijkheid begraafplaats bij sluiting (gevaarlijke monumente

Geachte heer vd Putten, graag wil ik U de volgende vraag voorleggen.... >>


Sluiten van begraafplaats met uitzondering van enkele graven

Is het mogelijk een begraafplaats te sluiten met uitzondering van bijv... >>


Sluiting en art. 28 recht op verlenging

art 28 wlb zegt dat je een uitsluitend recht met 10 jaar kunt verlenge... >>


Sluiting begraafplaats (en termijnen)

Geachte heer Van der Putten, In uw rubriek zijn al veel vragen over... >>


Oude begraafplaats Nieuw-Lekkerland

In de gemeente Nieuw-Lekkerland worden de gemoederen bezig gehouden ov... >>


Heropenen begraafplaats voor columbarium

In het westen van het land wil men op een officieel gesloten kerkhof e... >>


Functie voor gesloten begraafplaats

Op een gesloten begraafplaats mogen asbussen worden bijgeplaatst in gr... >>


Aankoop voormalig kerkhof

ik ben van plan een stuk van een voormalig kerkhof te kopen. dit kerkh... >>


Toegang gesloten begraafplaats

Geachte heer Van der Putten, In zowel de uitgave Handboek Wet op de... >>


Recht tot sluiting begraafplaats; ruimen graven

Op de begraafplaats willen we overgaan tot ruiming van twee grafgedeel... >>


Ruiming graven / mogelijkheid bezwaar inzake bijz. begraafplaats

Geachte heer Van der Putten, Bedankt voor u snelle en duidelijke re... >>


Sluiten/ruimen begraafplaats

Goedemiddag, Bestudering van de Wlb bracht mij tot de volgende conc... >>


Woning uitbreiding op plaats van begraafplaats

Geachte heer Van Der Putten, Ik ben momenteel bezig met een werkstu... >>


A.s. sluiting begraafplaats / belanghebbenden

Aan Mr. W.G.H.M. van der Putten. Graag doe ik op advies van de "NUV... >>


Heropenen gesloten begraafplaats

Thu, 15 May 2003 09:28 In het oude centrum van De Bilt staat de Dor... >>


Het sluiten en ruimen van een bijzondere begraafplaats

Wed, 7 May 2003 14:52 Geachte heer van der Putten, Mijn vragen z... >>


Sluiten begraafplaats

Fri Jun 28 23:37:52 2002 Jaren geleden is in onze gemeente een beg... >>


Heropening gesloten begraafplaats

Thu Nov 22 23:37:44 2001 Is het juist dat de Eerste Kamer bij de b... >>


Sluiten begraafplaats/bestaande rechten

Tue, 12 Nov 2002 10:48 Geachte heer Van der Putten, In onze geme... >>


Hoe lang kan een graf in stand blijven?

Mon, 11 Nov 2002 01:06 Hoe lang kan een graf in stand blijven; ook ... >>


Bouwen op voormalige begraafplaats

Tue, 22 Oct 2002 12:01 Gegevens: Ter plaatse van een voormalige be... >>


Gesloten begraafplaats; schadevergoeding

Mon Jun 5 21:57:15 2000 Geachte heer van der Putten, 27 jaar ge... >>


Heropening begraafplaats

Thu Nov 22 23:37:44 2001 Is het juist dat de Eerste Kamer bij de b... >>


Stel zelf een vraag:


*Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd. Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >