Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opmaken eindrekening


2 juli 2003

Vraag nummer: 2330  (oude nummer: 2794)

Beste heer/mevrouw,

Mijn zus is executeur testamentair. Zij heeft de eindafrekening opgemaakt in zake de resterende gelden van de erfenis van onze beide overleden ouders. Mijn twee andere zussen waren akkoord met de eindafrekening maar zijn inmiddels door mijn broer overgehaald de akkoordverklaring in te trekken (die zij inmiddels verstuurd hadden). Mijn broer gaat nu dreigen met de politie en belastingsdienst, allemaal erg onverkwikkelijk. Mijn zus, de executeur testamentair, heeft na overleg met de notaris een bemiddelingsgesprek voorgesteld waarin de notaris zou optreden als bemiddelaar. ook hier gaat mijn broer niet mee akkoord. Ik heb nu een brief opgesteld aan de notaris met het verzoek om de eindafrekening te maken en de erfenis finacieel af te handelen. Hiermee ondersteun ik het verzoek dat de executeur testamentair al gedaan heeft.

Is het zo dat de executeur testamentair zelf het bijltje erbij neer kan gooien en de notaris deze opdracht kan geven? Zijn de erfgenamen dan gehouden aan de opgemaakte rekening door de notaris? Kunnen de andere erfgenamen de volmacht van de executeur testamentair intrekken, ook al is dit in het testament vastgelegd? Wat voor andere opties zijn er om tot een oplossing te komen?
Graag zo spoedig mogelijk een antwoord op deze vragen. Bij voorbaat hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,
Monique Spierenburg

Antwoord:

Uw vraag ligt op het terrein van het erfrecht.
De juridische adviesrubriek behandelt geen erfrecht, vragen over testamenten, belastingverevening na overlijden, successierechten of problemen rond de nalatenschap e.d.
Deze rubriek is er alleen voor juridische vragen over begraven en cremeren. Zie de toelichting bij deze rubriek.

Zie de vraag Erfenis / erfrecht (lees dit eerst!) in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u dan wel terecht kunt, zoals de adviesrubriek Notarieel advies / erfrecht.

Natuurlijk kunt u ook kijken of u het antwoord op uw vraag vindt op de site van de beroepsorganisatie van de notarissen (www.notaris.nl).

Als u een bepaalde vraag uitgebreider wilt bespreken, kunt u uw vraag ook telefonisch voorleggen aan de Notaristelefoon: 0900 - 346 93 93 (EUR 0,80 per minuut). De deskundige medewerkers (notarissen, kandidaat-notarissen en oud-notarissen) zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur.

TIP:
Zie voor vragen over het erfrecht ook de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > Notariƫle vragen
Zoals: Naar de notaris als iemand is overleden?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE