Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vaststellen dood / akte van overlijden / verlof tot begraven of cremeren

Hieronder vindt u de laatst gestelde vragen.

Rechten wettelijke vertegenwoordiger (in kennis stellen van overlijden

Mijn moeder als wettelijk erfgenaam van haar man. Mijn zus was 1e con... >>


Ondertekening vergunning tot uitstel crematie/begrafenis

Goedendag, Wij hebben een vergunning tot uitstel van GGD Hollands M... >>


Akte van overlijden voor iedere erfgenaam?

Als één van de erven als executeur is benoemd, krijgt deze dan allee... >>


Ontleding en vervolgens cremeren (nieuw verlof nodig?)

Geachte heer van der Putten, Wij hebben vandaag een verlof tot ontl... >>


Datum overlijden moeder?

Kan ik de gegevens van overlijden van mijn moeder aanvragen zij is in ... >>


Overleden oom. Weet niet welke jaar.

Goeiedag..ik wilde graag vragen of ik mag weten de overlijd datum van ... >>


Overlijdensakte opvragen zonder de datum te kennen

Goedendag, Kan je de overlijdensakte van een ouder bij de gemeente op... >>


Overlijdensakte nodig

I.v.m. Erfenis van mijn vader hebben wij de overlijdensakte nodig van ... >>


Welke burgemeester volgens artikel 17 Wlb

In artikel 17 Wlb staat dat de burgemeester van de plaats waar het lij... >>


Identiteitsfraude en valse overlijdensakte

Beste, sinds twee jaar ben ik op de hoogte van het feit dat er identit... >>


Aangifte tweelingzus overleden 1963 en zoontje 1984

Goedendag, Mijn ouders zijn beide overleden, kan ik mijn tweelingzus ... >>


Wat moet je doen als je iemand dood aantreft?

Ik heb een medisch beroep waarvoor ik bij mensen thuis kom. Soms kan i... >>


Hoe kom ik achter de overlijdensdatum van mijn moeder?

Hoe kan ik erachter komen wanneer mijn moeder is overleden bij welke ... >>


Waar kan ik oorzaak overlijden van vader vinden?

In mijn vroegere woonplaats beweren boze tongen dat onze vader gestorv... >>


Overlydingsacte van myn moeder

Myn moeder Mary XXXX-XXXX is overleden in Bilthoven op XX-XX XXXX ( ge... >>


Overlijdingakte ivb erfgenaam

Hoe kom ik aan een overlijdingsakte van mijn oom ivb met erf genaam. M... >>


Overleidings acte kwijt

Overleidings acte nergens meer te vinden van mijn vrouw wat nu... >>


Mag ik een overlijdens akte?

Dhr X.X.X. Xxxxxxx geboren in Schiedam, is in maart 2022 overleden. Ma... >>


Geen overlijdensdatum bekend; kan ik Akte van overlijden opvragen?

Ik denk dat mijn ouder overleden is maar had daar geen contact meer me... >>


Overlijdensakte kwijtgeraakt; wat nu?

Ik heb een overlijdensakte nodig van mijn overleden partner helaas ben... >>


Niet op de hoogte van overlijden van oom

Via via gehoord dat mijn oom is overleden. Mijn oom is al begraven of... >>


Woonplaats op overlijdensakte 2

Bedankt mr. Willem van der Putten voor [l63508]uw uitleg over de werke... >>


Woonplaats of gemeente op overlijdensakte? 1

De gemeente Heumen doet moeilijk om de juiste gegevens op de overlijde... >>


Akte van overlijden nodig (ivm erfenis verwerpen)

mijn tante is overleden nu ie mijn vader ook overleden daarom ben ik e... >>


Acte van overlijden; kan ik die nog opvragen van 2018?

kan ik nog een acte van overlijden opvragen van mijn stiefvader, is o... >>


Overlijdingsakte

Mijn man(exman) is op 6-7-2020 overleden, we we waren 16 jaar getrouwd... >>


Opvraag akte van overlijden door bewindvoerder

Heeft een bewindvoerder het recht om de akte van overlijden van een ov... >>


Overlijden moeder (geen bezoek, pas na 3 uur bericht van overlijden)

Onze moeder is onlangs overleden in het verpleegtehuis. Mijn zus die w... >>


Overlijdensakte maar plaats overlijden niet bekend

Beste, Ik ontving van de belastingdienst een brief dat mijn vader i... >>


Overlijdensakte broer (2) en zijn persoonskaart opvragen

Geachte heer mr. W.G.H.M. van der Putten, Na uw advies ... >>


Overlijdensakte geven aan niet-nabestaande

Mag de uitvaartonderneming de overlijdensakte overhandigen aan iemand ... >>


Overlijdensakte broer opvragen (als erfgenaam) 1

Geachte heer van der Putten, Op uw website heeft u antwoord gegeven... >>


Overlijden broer; akte van overlijden

N.a.v. het overlijden van een broer moet ik de erfenis verwerpen. Hier... >>


Ontdekking overlijden; wat dan?

Geachte heer van der Putten, Ik verzorg de post bij een terminaal z... >>


Overlijdens datum van mijn ouders i.v.m. erfelijkheidsonderzoek

Mijn vader X.X. Xxxxx geb.XX augustus 19XX Mijn moeder X.X. x.x. Xxxx... >>


Vader overleden

Mijn vader is in 2016 overleden heb ik zins kort gehoord. En nu zo ik ... >>


Datum overlijden moeder

Ik wil graag de overlijdings datum van mijn moeder weten ze heet mevr ... >>


Bewaartermijn stukken t.b.v. verlof tot cremeren bij overledene uit bu

Onze gemeente heeft een crematorium en zitten dicht bij de grens van D... >>


Of myn vader nog leefd 2

myn vader was getrouwt met mvr jantje rypma uit 1936 had drie zoons... >>


Aanvraag overleidings akte grootouders

hoe zit het met een aanvraag als je geen bsn van je vader hebt en graa... >>


Datum op verlof tot lijkbezorging?

Moet er een crematie datum op het verlof tot cremeren staan? zelfde ge... >>


Overleden zonder vaste woon- of verblijfplaats

Hallo Wij zitten met een casus in onze maag: Een half jaar geleden... >>


Overlijdensakte opvragen

Iedereen kan bij de afdeling Burgerzaken van een gemeente een uittreks... >>


Overlijdensakte broer (voor vragen omtrent zijn overlijden)

Geachte heer, mevrouw, Graag zou ik in het bezit komen van de overl... >>


Dochter van X. Xxxxxxxxxx *

Geachte lezer , Graag zou ik de overlijdings akte van mijn Moeder M... >>


Origineel verlof tot cremeren/begraven

Geachte heer Van der Putten, De gemeente waar ik werk is bezig met ... >>


Opvragen overlijdensakte

Mijn oom waar gemachtigde van was is 4 jaar overleden en krijg nog ste... >>


Bewijs van overlijden in Hongarije

Beste, ik ben de ex partner van dhr. Xxxxxx Xxxx, Nl nationaliteit en ... >>


Is deze persoon de afgelopen 10 jaar overleden

Is deze persoon de afgelopen 10 jaar overleden... >>


Weigering om afschrift akte van overlijden te verstrekken

Beste Mr. van der Putten, Twee weken geleden deed ik aangifte van ove... >>


Wanneer overleden of leeft ze nog

Zou graag in contact willen komen met Wilhelmina (Wil) Belder uit Haar... >>


Overlijdensakte als je niet weet waar iemand gestorven is

Via de belastingdienst weet ik dat mijn vader overleden is. Ik had al ... >>


Ovenlijderakte opvragen

Mijn tante is in 1995 overleden ken ik haar ovenlijderakte bij gemeen... >>


Datum overlijden ouders (waar is dat te vinden)

ik wil graag van mijn ouders de datum weten van overlijden waar kan ik... >>


Hoe lang moet je overlijdensakte bewaren

HOE LANG MOET JE AKTE VAN OVERLIJDEN BEWAREN.... >>


Leeft mijn moeder nog

Ik wil graag weten of mijn moeder nog in leven is. Al 15 jaar geen con... >>


Vermist of overleden?

I.v.m. een herroeping van een oude art 12 procedure (strafklacht tege... >>


Overlijdens akte ex-man gevangenis

Hallo, Mijn zus is er achter gekomen dat er op haar naam (verzekeri... >>


Aangifte overlijden / verlof lijkbezorging

Geachte heer van der Putten, Na alweer een discussie met een ambten... >>


Hoe kom ik aan een acte van overlijden?

een vriendin alleenstaand, is stervende, er is een handgeschreven codi... >>


Overlijdensakte van mevrouw Xxxxxxx van Xxxxxxxxxxxx

Is er een overlijdensakte van mevrouw Axxxxxxxx van Dxxxxxx uit de Xx... >>


Gezinsuittreksel nodig van overleden zus voor notariele zaken

Beste mensen, ik heb een gezinsuittreksel nodig, van mijn overleden z... >>


Of broer wel of niet is overleden

Wat is het adres van gemeente Den Haag waar ik info kan krijgen over ... >>


Familie weigert machtiging akte van overlijden

Beste, Onlangs is mijn tante overleden met wie ik geen contact heb.... >>


Overlijdensakte opvragen van een broer van mijn vader

Geachte heer, mevrouw, Mijn vader zou graag van zijn jongere broert... >>


Bekende krijgt toch geen overlijdensverklaring

Beste heer, Onlangs heb ik u een vraag gesteld namens een goede beken... >>


Akte van overlijden en nabestaanden pensioen

in breda zegt men dat ik geen akte van overlijden krijg , omdat ik een... >>


Overlijdensverklaring van ex-man

Beste heer, mevrouw, Een goede bekende van mij heeft een overlijdensv... >>


Overlijdensakte van partner kwijt

ik ben mijn partners overlijdensaktie kwijt. heb ik nodig voor factuur... >>


Overlijdens acte aanvragen vanuit Suriname

hoe vraag ik een overlijdens acte van mijn overleden man aan als ik in... >>


Aanvraag overlijdensakte door minderjarige

Kan een jongen van 14 jaar een overlijdensakte aanvragen van zijn vade... >>


Erfgenamenonderzoek/afwikkeling nalatenschap de heer ....

Een genealoog vraagt ''ten dienste van het erfgenamenonderzoek in opg... >>Nog in leven of dood?

Als iemand op straat woont hoe kom je er achter of hij nog leeft of mi... >>


Overlijdensakte nodig

Hoe kom ik aan een machtiging mijn zus is overleden ze heeft geen echt... >>


Overlijdensakte moeder?

Ik ben op zoek notaris van mijn moeder voor de overlijdensakte... >>


Weigering akte af te geven bij overlijden vader in het buitenland

Geachte meneer van der Putten, Mijn vader is vorig jaar overleden i... >>


Overlijdingsakte van iemand die al 2 jaar overleden is

Vandaag in HHwaard geprobeerd een overlijdingsakte te verkrijgen. I... >>


Overlijdensakte voor erfenis nodig

Na 2 jaar steggelen over de erfenis, is dat aan mij toegewezen. Nu he... >>


Mag ik als begunstigde op een polis een akte van overlijden opvragen?

Ik sta als eerste begunstigde bij overlijden genoemd in een overlijden... >>


Uittreksel van overleden dochter opvragen

ik zou graag een uittreksel van mijn overleden dochter aan vragen kan ... >>


Uittreksel uit het overlijdensregister

Ik wil graag het uittreksel uit het overlijdensregister van Dhr. Xxxxx... >>


Overlijdensakte broer opvragen

waar kan ik een overlijdensakte krijgen v mijn overleden broertje ,laa... >>


Akte van overlijden opvragen

Mijn broer is j.l overleden in Z H te Amersfoort! Maar was woonachtig... >>


Overlijden vader (hoe kom ik er achter dat hij is overleden?)

Hallo, Van de zomer kreeg ik via familie leden te horen dat mijn va... >>


Achterhalen waaraan iemand overleden is, 42 jaar geleden

Ik zou graag willen weten of u weet hoe ik kan achterhalen waaraan mij... >>


Arts terugvinden die dood heeft vastgelegd

Geachte Heer, Mijn moeder is enkele maanden geleden plotseling over... >>


Overlijdensakte

ik woon in Suriname. kan ik een overlijdensakte van mijn ex man opvrag... >>


Afgifte verlof tot begraven bij begrafenis in het buitenland?

Beste meneer Van der Putten, De wet op de lijkbezorging ziet op lij... >>


Aanvragen kopie overlijdensakte

ik ben ex partner van overledene. bij het aanvragen van een kopie werd... >>


Verlof crematie doodgeboren kindje

goedemiddag, bij deze heb ik een vraag over een verlof van de geme... >>


Geen akte van overlijden dochtertje; doodsoorzaak

Vreemd genoeg kan ik me niet herinneren een akte van overlijden te heb... >>


Overlijdensakte XX van Xxxxxxxx 00.00.2000 - vader van mijn kind

Geachte heer, mevrouw, Ik wil graag een kopie van de overlijdensakt... >>


Overlijdensakte moeder aanvragen

Ik wil een overlijdingsakte aanvragen van mijn moeder.... >>


Brief Plasterk inzake artikel 11 wet op de lijkbezorging

het betreft de brief van Minister aan de brancheorganisatie BGNU kenm... >>


Overlijden van zuster?

Misschien overleden zuster??? Naam: suzanne verónica luidwina maria. ... >>


Zoek adres overleden vader

Ik heb onlangs vernomen dat mijn vader anderhalf jaar geleden is overl... >>


Overlijdensakte aanvragen via internet?

Kan een overlijdensakte ook via internet/digitaal aangevraagd worden?... >>


Ontleden België; cremeren resten? (Nieuw verlof nodig? Nee)

Geachte heer van der Putten, In onze gemeente in vorig jaar iemand ... >>


Is mijn vader overleden?

Ik zou heel graag willen weten of mijn vader is overleden zijn naam i... >>


Mijn broer is overleden maar weet niet waar?

Mijn broer is overleden dat hoorde wij van zijn ex . zijn naam is wo... >>


Akte van overlijden bij onbekende sterf lokatie en datum

Ik weet niet op welke datum en in welke gemeente mijn oud oom is overl... >>


Overlijdensakte om testament in te zien

Ik ben geen familie van de overledene (zonder nazaten) en wil haar te... >>


Hoe kan ik achterhalen wanneer de oom van mijn echtgenoot overleden is

Via-via hebben wij gehoord dat de oom van mijn echtgenoot is overleden... >>


Uittreksel overledene

Kan ik een uittreksel krijgen van Mevr. Xxxxx Xxxxxxx overleden in Ar... >>


Hersendood

Mag je iemand die hersendood is eten geven. Die persoon ademt op eige... >>


(Portugese) Overlijdensakte in het Nederlands

Mijn vader is pas overleden in het buitenland omdat hij daar woonde, i... >>


Aangifte van overlijden foetus; is Wlb dan automatisch van toepassing?

Ik had net de vraag over de tweelingfoetussen <24 weken gesteld. Ik be... >>


Uittreksel uit een overlijdensakte

Hoe lang moet in het overlijdensregister een uittreksel uit een overli... >>


Overlijdens akte van vader

Stiefdochter heeft een overlijdensakte nodig pm dingen te kunnen regel... >>


Aanvragen overlijdensakte overgrootouders

Waarom kan ik alleen overlijdensaktes van mijn grootouders opvragen en... >>


Verklaring van overlijden

Wij hebben met spoed een verklaring van overlijden nodig van mijn scho... >>


Doodsoorzaak moeder

mijn broer komt me verwijten dat ik de aanleiding ben van ons moeders ... >>


Welk antwoord is nu het juiste? (opvragen overlijdensakte)

Welk antwoord is nu het juiste op vraag nummer: 47504 en Vraag nummer:... >>


Wie mag overlijdensakte bij gemeente opvragen?

Mag een gemeente weigeren een overlijdensakte te geven aan een neef va... >>


Overlijdingsakte moeder

Waar kan ik die opvragen ... >>


Achterhalen overlijden moeder

Via de belasting dienst werden wij in kennis gesteld van het overlijde... >>


Akte van overlijden

Mijn schoonmoeder heeft de akte van overlijden van beide ouders nodig.... >>


Verlof tot cremeren/begraven

Beste Mr. van der Putten, Onlangs sprak ik een collega uitvaartonde... >>


Belang voor aanvragen van een overlijdensakte

Beste Heer, Is voor het aanvragen van een overlijdensakte een geree... >>


Maakt de verklaring van overlijden deel uit van het medisch dossier? 2

Goedemorgen meneer Van der Putten, Hartelijk dank voor [l46694]uw sne... >>


Overlijdensakte J.M. X-Y

Gaarne ontvang ik de overlijdensakte van mevrouw X-Y Gaarne overlij... >>


Maakt de verklaring van overlijden deel uit van het medisch dossier? 1

Mijn vraag is of de verklaring van overlijden, die de behandelend arts... >>


Acte van overlijden; kan minderjarige die aanvragen?

kan de zoon van 17 van desbetreffende ook een acte van overlijden aanv... >>


Overleden? Ja nee Waar?

Mijn biologische vader is volgens het svb overleden. Ik heb echter gee... >>


Uittreksel aangifte van overlijden

Wanneer de uitvaartverzorger aangifte doet van overlijden, wordt er da... >>


Hoe kom ik aan een akte van overlijden?

Mijn ex-vrouw is/was medeverantwoordelijk voor mijn huidige hypotheeks... >>


Lijkschouwer in de overlijdensakte?

In de overlijdensakte van een in 1980 overleden hoog bejaard familieli... >>


Klinisch dood

Hoe snel volgt de biologische dood Nadat de klinische dood is inget... >>


Waar kan ik overlijdensakte van mijn moeder aanvragen?

Mijn moeder bij mijn op bezoek toen zij is overleden. zij was Israelis... >>


Document waarop doodsoorzaak staat

Mijn vader is overleden toen ik 2 jaar oud was. Ik ben nu op zoek naar... >>


Overlijdensakte opvragen

Kortgeleden is mijn vader overleden. Ik weet niet de datum. Kan ik dan... >>


Fout in overlijdensakte

Hoe kan een overlijdensakte gewijzigd worden? Ik heb een internati... >>


Overlijdensakte aanvragen maar gemeente onbekend

Beste, Ik moet een overlijdensakte aanvragen echter weet ik niet wa... >>


Opvragen document doodsoorzaak van mijn moeder

Mijn moeder is 15 jaar geleden overleden maar de echte doodsoorzaak wo... >>


Akte van overlijden bij overlijden op volle zee

Geachte heer Van der Putten, als vertegenwoordiger van de verzekera... >>


Overlijdensakte van vader kind opvragen

de vader van mijn zoontje is overleden. wij waren niet meer samen en h... >>


Krijgt ik overlijdensakte, als gemeente ga broer begraven

Mijn broer komt uit Polen is dodelijk ziek zit in de bijstand en heeft... >>


Mag alleen begrafenisondernemer aangifte overlijden doen?

De gemeenteambtenaar van onze gemeente stelt dat aangifte van overlijd... >>


Overlijdensakte heropvragen

Ik heb van mijn moeder bij overlijden een overlijdensakte ontvangen. D... >>


Origineel verlof begraven/cremeren verplicht?

Beste meneer v.d. Putten, Regelmatig krijgen wij van de ondernemer ... >>


Waar kan ik document halen?

Waar kan ik het document ingevolge wet op de lijkbezorging halen? Hier... >>


Digitaal verlof tot begraven / cremeren

Sinds kort mogen uitvaartondernemers digitaal aangifte van overlijden ... >>


Heb overlijdensakte nodig

Mijn moeder is in Leeuwaarden overleden en mijn vader in Heerlen nu he... >>


Wat is datum overlijden ex-man?

Kan u mij de overlijdensdatum geven van mijn ex-man de heer Hxxx xxxxx... >>


Op overlijdensakte geen naam echtgenoot/echtgenote

geachte heer, de partner van overlijdene geeft aan gehuwd te zijn, ... >>


Waar kan ik orginele overlijdensakte krijgen?

ik heb de orginele overlijdensakte kwijt.waar kan ik terecht voor een ... >>


Formulier doodsoorzaak al in 1893?

Was in er in 1893 ook sprake van dat een arts de doodsoorzaak moest va... >>


Geen verlof abs bij het begraven van een onbekende persoon?

Geachte heer Van der Putten, Wordt een niet geïdentificeerd lijk ... >>


Overlijdingsakte aanvragen van mijn moeder (en oorzaak overlijden)

mijn moeder is XX november 2011 overleden. Mijn vader, broer en mijzel... >>


Onjuistheden m.b.t. lijkvinding (2 x)

persoon X (voltooid leven, artsen werken niet mee aan euthanasie) plee... >>


Overlijdings papieren (medisch dossier na overlijden)

mijn moeder is 28 jaar geleden overleden toen ik 3 was ik weet daar ni... >>


Waar overlijdensakte opvragen?

Waar kan ik een overlijdensakte aanvragen, in de gemeente waar men is ... >>


Natuurlijke dood verklaring

MIjn vader is door het onthouden van vocht en voeding overleden omda... >>


3 x verlof tot begraven

Geachte heer Van der Putten, hoe vaak kan een gemeente een verlof t... >>


Vermelde gegevens op Verlof tot begraven of cremeren

Staat er ergens omschreven wat er op een verlof tot begr./ crem. behoo... >>


Doodsoorzaak achterhalen

Ivm hartproblemen bij mij zelf wil ik graag de doodsoorzaak achterhale... >>


Verkeerde overlijdensdatum op akte

De arts heeft verkeerde datum doorgegeven.Wat heeft dit voor gevolgen ... >>


Akte van overlijden (tijdstip overlijden)

Beste heer van Putten, Helaas is mijn zus na een aantal dagen, volg... >>


Overlijdensakte opvragen

Gechte heer/mevrouw, Mijn zusje is in maart j.l. bij een motor ongelu... >>


Datum klopt niet op verlof tot begraven

op document staat datum 05 oktober 2009 moet zijn 05 november 2009 ka... >>


Verplichting arts en verpleeghuispersoneel inzake familie inlichten

Is de arts die de dood heeft geconstateerd verplicht om alle familiele... >>


Aanvullen verklaring

Twee weken gelegenheid kreeg ik een Medical Statement, waarop de geboo... >>


Datum ondertekening verklaring van overlijden

Geachte heer Van der Putten, De volgende (praktijk)situatie doet zi... >>


Onjuist tijdstip van overlijden

Kunt U aangeven hoe het door de gemeente gehanteerde tijdstip van over... >>


Verlof uitstel na lijkvinding nodig?

L.S. Wanneer een overledene wordt gevonden, bijvoorbeeld weken na o... >>


Als mijn kind is overleden?

Geachte heer Langs deze weg vraag ik voor het volgende uw aandacht.... >>


Doodsoorzaak?

mijn broertje is 16-05-2009 plotseling overleden in het ziekenhuis tot... >>


Hoe kunnen we de datum van overlijden alsnog corrigeren?

Mijn vader is op 1 mei 2009 om 0.10 uur in het ziekenhuis overleden. M... >>


Verkeerde overlijdensdatum op akte van overlijden...

hallo.. Mijn vraag gaat over de akte van overlijden ? Mijn man is pa... >>


Moet een verlof begrafenis OF crematie aanduiden?

Het valt mij op dat gemeentes verschillend omgaan met de vermelding op... >>


Formulier verlof tot begraven/cremeren

Als een begrafenis-ondernemer op de begraafplaats een overledene wil b... >>


Overlijdensakte

hoe kom ik aan een overlijdens akte van mijn broer mijn oudste zus wi... >>


Verklaring van overlijden afgeven aan niet-familielid

Hallo Meneer van der Putten, Allereerst hartelijk bedankt voor uw sne... >>


Acte van overlijden

Een vriend van mij ligt op sterven in het hospice te danikken, nu is e... >>


Ik wil doodsoorzaak weten

Mijn zoon is 13 jaar geleden overleden, door omstandigheden ben ik daa... >>


Staat euthanasie in akte van overlijden?

mijn vraag is als er euthanesie plaats heeft gevonden. staat het dan ... >>


A-briefje medisch beroepsgeheim?

Momenteel ben ik met artsen aan het discussieren over de vraag of een ... >>


Constatering overlijden en verplaatsing lichaam

Geachte Heer. Familie of iemand anders ziet dat iemand overleden is... >>


Fout ziekenhuisarts in overlijdensakte (met grote gevolgen)

Goede dag mijn dochter is in juli bevallen van een jongetje, hij was r... >>


De helft van een tweeling overlijdt tijdens de zwangerschap; wat is da

na een zwangerschapsduur van ruim 16 weken is een van de 2 kindjes in ... >>


Tekst Verlof tot begraven of verbranden

Waar vind ik de tekst van het verlof begraving en/of verbranding van e... >>


Vraag omtrent akte van overlijden op zee

Geachte heer/mevrouw, Jl. xx mei is mijn vader op de Noordzee overl... >>


Kopie overlijdingsakte

ben ik verplicht om een kopie van de overlijdingsakte aan mijn zussen ... >>


Verplaatsen overledene voordat arts dood heeft vastgesteld

Geachte heer/mevrouw, Ik ben verzorgende ig in een verzorgingshuis... >>


Schouwen door arts ná opbaring

Ik heb laatst iemand thuis verzorgd en opgebaard, toen we klaar waren ... >>


Voldragen kind maar reeds overleden in de 20e week

Een tweeling wordt geboren (volle draagtijd). Één van de twee tweeli... >>


Vaststellen klinisch dood

hoe stelt men vast dat iemand klinisch dood is?... >>


Akte van overlijden

mijn opa is overleden en mijn moeder regelt alles ondanks dat ze een s... >>


Opstellen verklaring van overlijden door Duitse arts

Ik woon in Heerlen, mijn huisarts heeft de Duitse nationaliteit en woo... >>


Dood constateren

Wie mag formeel het overlijden, cq de dood, constateren ?, (niet het i... >>


Doodsbriefje A en niet-natuurlijke dood

Geachte, Eerst zou ik u al willen bedanken voor al het advies dat u... >>


Akte van overlijden en rijbewijs / identiteitskaart

Geachte, klopt het dat wanneer een overlijden wordt aangegeven bij... >>


Enkele vragen over akte en aangifte overlijden

1. Bestaat er een juridisch begrip voor 'de dood'? 2. Wat is het ve... >>


Akte van overlijden; overlijden aan boord schip in Londen

Geachte heer van Putten, Mijn schoonvader is op 26 jarige leeftijd ... >>


Vaststellen van de dood in relatie tot de wet BIG

Wed, 4 Jun 2003 08:57 Op 20-5 j.l. heb ik u een vraag gesteld inzak... >>


Overlijdensakte bij vermissing

Mon, 31 Mar 2003 13:57 L.s. ik heb begrepen dat bij vermissing e... >>


Verlof tot begraven/cremeren

Thu, 20 Mar 2003 23:10 Je krijgt alleen een verlof tot begraven/cre... >>


Reactie vraag 1439 / 1441 (arts komt te laat schouwen)

Fri, 28 Feb 2003 11:15 Geachte Mr WGHM vd Putten, Bij deze wil i... >>


Akte van overlijden (overlijden tijdens internationale vliegreis)

Tue, 11 Feb 2003 16:12 Geachte Mr. van der Putten, Graag doe ik ... >>


A en B verklaring (toestemming Inspectie voor overtreden wet?)

Fri Mar 1 15:46:03 2002 De vraag lijkt in eerste instantie op een ... >>


Termijn afgifte akte van overlijden

Tue Apr 17 17:05:47 2001 Op welke termijn behoort een gemeente de ... >>


Verklaring van overlijden na ongeval (nogmaals); strafbaar feit?

Sun Mar 11 13:34:44 2001 Uw antwoord is mij duidelijk, maar waar h... >>


Verklaring van overlijden na ongeval

Sat Mar 10 16:48:35 2001 Van de week werd ik weer eens geconfront... >>


Begraven zonder overlijdensverklaring

Tue, 5 Nov 2002 14:24:45 Is het mogelijk, dat iemand zonder overlij... >>


Vervoeren zonder A en B verklaring

Sat Apr 14 09:54:31 2001 Mogen wij zonder een A of B verklaring va... >>


Hoe te handelen met overlijdenspapieren?

Wed Feb 23 20:40:33 2000 In de praktijk zijn de uitvaartverzorgers... >>


Wel of geen akte van overlijden? (vrucht jonger dan 24 weken)

Tue Feb 27 22:17:13 2001 Van de week kregen wij de opdracht om een... >>


A en B verklaring door één en dezelfde arts?

Sun Jan 21 13:24:23 2001 De vraag is al eens meer gesteld, meen ik... >>


Overlijdens papieren kleine wijziging in de wettekst

Thu Nov 23 23:28:22 2000 Geachte heer van der Putten, bedankt vo... >>


Afgifte van akte van overlijden na lijkvinding

Mon Apr 17 20:02:20 2000 Na een lijkvinding, dit is in de gemeente... >>


Afgeven van een verklaring van natuurlijke dood door ziekenhuis-arts

Sun Nov 19 17:23:07 2000 Mag, gezien artikel 6 van de Wet op de li... >>


Is iedereen bevoegd de dood vast te stellen?

Wed Nov 11 15:07:14 1998 Geachte dames, heren, In de losbladige ... >>


Verklaring van geen bezwaar

Sat Oct 2 19:33:11 1999 Geachte heer van der Putten, Bij een zel... >>


Arts weigert lijkschouw (2)

Sat 22 Jun 2002 In Den Haag wil een arts van de doktersnachtdienst... >>


Arts weigert lijkschouw

Fri 21 Jun 2002 Het begint weer vakantietijd te worden en dat is v... >>


Moet een arts de dood hebben geconstateerd voordat er iets mag gebeure

Wed Mar 15 00:21:39 2000 Mag een overledene verplaatst en/of verzo... >>


Opmerking vraag 1439 (Wanneer komt uitvaartvaartverzorger in actie?)

Mon, 23 Sep 2002 15:08 Bedankt voor uw antwoord. Ik voel mij een r... >>


Wanneer komt uitvaartvaartverzorger in actie? (arts komt te laat schou

Mon, 23 Sep 2002 08:21 Bejaardencentrum maakt melding dat bewoner i... >>


Is er een tijdsduur waarbinnen een arts dood moet vaststellen?

Sun Oct 1 18:03:29 2000 Is er een tijdsduur waarbinnen een arts de... >>


Abs weigert verlof

Tue, 17 Sep 2002 23:00 Geachte heer van der Putten Als een abs w... >>


Papieren A en B voorhanden / 'lijkvinding' / abs weigert verlof

Mon, 16 Sep 2002 20:18 Geachte heer van der Putten, Graag doen w... >>


Vaststellen dood door arts

Sat Jun 20 00:15:34 1998 In het antwoord op een andere vraag stelt... >>


Hoe te handelen met overlijdenspapieren?

Wed Feb 23 20:40:33 2000 In de praktijk zijn de uitvaartverzorgers... >>


Even duidelijkheid (vraag 1207 A&B Verklaring)

Geachte heer Van der Putten. Uw antwoord op de vraag met als nummer ... >>


A&B Verklaring

Een arts is verplicht bij een natuurlijke dood, zowel de B verklaring ... >>


Overlijdenspapieren

Geachte heer v.d. Putten, Al een aantal keer stond in de vragenrubr... >>


Overbrenging overledene zonder verklaring van overlijden

Thu Mar 2 11:10:28 2000 Is een begrafenisondernemer gerechtigd een... >>


Verklaring van overlijden

Sun Jan 14 16:25:06 2001 Geachte heer van der Putten. In het "T... >>


Dood

als je dood gaat ben je dan helemaal dood en waar kom je dan... >>


Wie vult welke overlijdenspapieren in?

Tue Dec 25 19:47:36 2001 Geachte heer Van der Putten, Na een ov... >>


Dood is dood?

Thu Dec 18 16:38:18 1997 Meneer Van der Putten, Ik stel nu waars... >>


Stel zelf een vraag:


*Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd. Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >