Wat was in 1999 de wettelijke procedure bij beneficiaire aanvaarding?


16 juni 2018

Vraag nummer: 55388

Op de pagina van uw collega, C. van de Griend, staat: "Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk", maar wellicht kunt u me wel helpen.

Vader is in maart 1999 overleden. Zijn langstlevende echtgenote is onlangs overleden. Omdat ik een dochter ben uit vaders 1ste huwelijk en vader na zijn echtscheiding is hertrouwd, ben ik wel erfgenaam van hem, maar niet van haar. In het jaar van zijn overlijden heeft het notariskantoor (dat volgens een nota alleen de opdracht had om een Verklaring van Erfrecht op stellen wegens zijn nalatenschap) mij dringend geadviseerd om een onderhandse akte van boedelvolmacht te ondertekenen ten gunste van vaders weduwe, omdat dit volgens de notaris nodig was voor de gewenste bekrachtiging van vaders testament, en dat heb ik toen ook in goed vertrouwen gedaan.
Daarnaast heeft een andere erfgenaam zijn nalatenschap in juni 1999 "beneficiair" aanvaard via de “Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage” en hierover is in zijn Verklaring van Erfrecht alleen vermeld "dat erflaters nalatenschap is aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving"; het was dus niet bekend gemaakt welke van de vier erfgenamen van vader die actie heeft ondernomen; zelf heb ik dit niet gedaan omdat ik eerder per brief van het notariskantoor al in mei 1999 had vernomen, dat de weduwe van vader had aangegeven, dat er in zijn nalatenschap "meer baten dan schulden zijn". Daarbij moet ook worden opgemerkt dat er in 1999 geen overleg tussen alle vier erfgenamen is geweest, want hiertoe waren de twee kinderen uit vaders 1ste huwelijk niet uitgenodigd door de notaris en ik heb destijds zelf vooral telefonisch contact gehad met dit notariskantoor.
Dezelfde notaris heeft er dit jaar op gewezen, dat de "beneficiaire aanvaarding " van vaders nalatenschap niet is ingediend door vaders weduwe, maar door een van zijn drie kinderen en dat in dit geval de wetsartikelen 4:211 lid 3 en 4:195 e.v. van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Zijn concrete zoekvraag was daar ook op gebaseerd, want in de brieven van Rechtbank Den Haag aan de notaris staat: "In antwoord op uw brief (...) deel ik u mee dat uit de mij ten dienste staande systemen niet is gebleken dat er (...) een boedelbeschrijving als bedoeld in artikel 4:211 lid 3 is gedeponeerd" of “dat een verzoek tot opheffing vereffening is ingekomen”. Kortom, de erfgenamen van vader zouden dus in strijd met de wet hebben gehandeld! Maar volgens zowel de Notaris- als de Rechtstelefoon bestond het hier genoemde wetsartikel nog niet eens in het jaar van vaders overlijden en dit uitgangspunt van deze notaris is dus juridisch onjuist! Dit leidt tot de volgende vragen:
1) Wat was in juni 1999 de wettelijk voorgeschreven procedure bij beneficiaire aanvaarding (hierover staat niets in de eerdere brief van de notaris van juni 1999, er staat alleen in dat "beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap" betekent, "dat de erfgenamen niet verder aansprakelijk zijn voor eventuele schulden dan dat er baten zijn.")?
2) Had dit notariskantoor de drie kinderen van vader destijds wel mogen adviseren om een onderhandse akte van boedelvolmacht te ondertekenen ten gunste van vaders weduwe, als een van hen of alle drie vanaf juni 1999 verplicht was/waren om iets anders te doen wegens een wettelijk voorgeschreven procedure bij beneficiaire aanvaarding van vaders nalatenschap (maar daar ben ik destijds niet van op de hoogte gesteld door de notaris)?
3) Kan wellicht met een correcte zoekvraag toch een notariële boedelbeschrijving van vaders nalatenschap i.v.m. de beneficiaire aanvaarding of anders een “verzoek tot ontheffing van de indiening” worden teruggevonden bij Rechtbank Den Haag? Van een medewerker van deze rechtbank heb ik wel gehoord, dat hun systemen inmiddels zijn geautomatiseerd en de enige gegevens op de papieren verklaring van de rechtbank van destijds zijn: "Akteno: 498/1999", naam en vestigingsplaats van de betrokken notaris, de datum van de verklaring van beneficiaire aanvaarding; de naam van de "ambtenaar ter voormelde griffie" en de naam, geboortedatum, geboorteplaats en laatste woonplaats van vader. Hoe moet in dit geval precies worden gezocht in het archief van Rechtbank Den Haag en is daar perse een notaris voor nodig?
Alvast bedankt voor antwoord!

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan u helaas niet helpen. Ik weet niets van erfrecht. Ik weet alleen dat in 2003 het erfrecht op de schop is gegaan. Op uw vragen kan ik geen antwoord geven.

Deze adviesrubriek is er alleen voor juridische vragen over begraven en cremeren. Zie de toelichting bij deze rubriek.

Zie de vraag Erfenis / erfrecht (lees dit eerst!) in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u dan wel terecht kunt, zoals de Notaristelefoon en de vragen en antwoorden in de adviesrubriek Notarieel recht / erfrecht.
Als de rubriek van mr Van de Griend tijdelijk gesloten is, hebt u ook nog de notaristelefoon voor 'eerste hulp in erfzaken'.

Ik denk echter dat u uw vraag helemaal niet telefonisch moet voorleggen en ook niet in een adviesrubriek op internet, omdat de kwestie te specifiek is. Iemand met verstand van zaken moet alle stukken in handen hebben en goed lezen. In mijn eigen vakgebied merk ik wel vaker dat mensen dingen er uit pikken die niet zo relevant zijn en doorslaggevende aspecten links laten liggen. Er wordt ook te vaak gedacht vanuit een vermeende oplossing en het eigenlijke probleem wordt niet voorgelegd. Dat leidt niet tot een goede oplossing.

Ik adviseer u om een afspraak te maken met een advocaat die gespecialiseerd is in erfrecht, niet met een notaris.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE