Erfrecht; schulden van moeder


25 november 2002

Vraag nummer: 1646  (oude nummer: 2011)

Tue Jan 9 01:45:33 2001

Beste HR, MW

Mijn moeder is uit haar ouderlijke macht ontzet, Nu is zij overleden en heeft zij een enorme schuld achtergelaten.
Voor zover mij bekent zal ik niets van haar erven.
Moet ik dan wel haar schulden gaan betalen. Indien wel wat moet ik dan voor stappen ondernemen om daar tegen in beroep te gaan?.
P.S. Ze is uit haar macht ontzet toen ik minderjarig was.

Antwoord:

Tue Jan 9 01:58:36 2001

Geachte heer of mevrouw,

U bent niet zo maar zonder meer aansprakelijk voor de schulden van uw moeder. Als u erfgenaam bent, kunt u de erfenis verwerpen.
Een notaris kan u daar alles over vertellen.

Wel bent u eventueel aansprakelijk voor betaling van (een deel van) de kosten van de uitvaart, als er op dat punt ook nog schulden zouden zijn. Dat heeft niets te maken met het al dan niet verwerpen van een erfenis, maar is geregeld in artikel 22 Wet op de lijkbezorging, in combinatie met het Burgerlijk Wetboek.
Om het simpel te zeggen: de belastingbetaler hoeft niet op te draaien voor de lijkbezorging van iemand die kinderen heeft die het zouden kunnen betalen. Dat staat ook los van de vraag of de betreffende persoon een goede moeder was of niet: een kind heeft soms toch nog verplichtingen. De moeder overigens omgekeerd ook, als het kind zou overlijden.

mr W.G.H.M. van der Putten

9 januari 2001

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.