Foutieve successie-aanslag


11 december 2009

Vraag nummer: 7132  (oude nummer: 14576)

als de fiscus 2 afzonderlijke legatarissen, welke geen geregistreerde partners zijn, toch een gezamenlijke te hoge aanslag successie-belasting op een niet bestaande persoon oplegd en nadien met een verklaring komt dat zij meenden dat deze personen geregistreerde partners waren zonder meer gewoon een door hun gecorrigeerde nieuwe aanslag opleggen aan iedere legataris apart?
de aangifte was door een erkent accountantskantoor gemaakt door een jurist.

Antwoord:

Uw vraag ligt op het terrein van het erfrecht.
De juridische adviesrubriek behandelt geen erfrecht, vragen over testamenten, belastingverevening na overlijden, successierechten of problemen rond de nalatenschap e.d.
Deze rubriek is er alleen voor juridische vragen over begraven en cremeren. Zie de toelichting bij deze rubriek.

Zie vraag 2345 in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u dan wel terecht kunt, zoals de rubriek Notarieel advies.
http://www.uitvaart.nl/advies_juridisch_1_2345.html

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.