Gevolgen overlijden broer


17 september 2018

Vraag nummer: 56125

Mijn broer is overleden waar ik al jaren geen contact mee heb. Ik weet niet of hij verzekerd is voor de kosten van overlijden en of hij schulden heeft.
Kan ik hiervoor aansprakelijk voorden gesteld? Moet ik een verklaring bij de rechtbank halen dat ik afziet van het erfrecht

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als u geen opdracht geeft voor de uitvaart, neemt u geen verplichting op u.

Het kan zijn dat iemand anders de uitvaart regelt en dat hij of zij de kosten van de uitvaart wil verhalen op de erfgenamen. U bent erfgenaam als uw broer geen vrouw of partner en kinderen heeft. Dan zijn zijn en uw broers en zussen (en uw ouders) erfgenaam. En als zij ook overleden zijn, diens kinderen.

U kunt inderdaad de erfenis weigeren, als u erfgenaam bent. Dat kan door bij de rechtbank een verklaring in te vullen en in te leveren. De griffie van de rechtbank kan u daar over informeren. De kosten bedragen ongeveer 100,- euro.

Maar misschien is het zo dat niemand u aansprakelijk stelt als erfgenaam. Dan is het misschien zonde om die moeite te doen en kosten te maken. Misschien is het slim om te wachten en de erfenis pas officieel te weigeren als iemand u aansprakelijk stelt. Als u over eventuele risico's daarvan wilt overleggen, zou u de Notaristelefoon kunnen bellen: 0900 - 346 93 93 (EUR 0,80 per minuut). De deskundige medewerkers (notarissen, kandidaat-notarissen en oud-notarissen) zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur.

Zie de antwoorden op tientallen vragen over de kosten van de uitvaart van een broer of zus in de subrubriek 'Kosten uitvaart' van de rubriek 'Overige onderwerpen'.
Zoals vraag 'Aansprakelijkheid begrafeniskosten broer' en vele andere.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals de vraag of men verplicht is om een uitvaartonderneming in te schakelen:


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >