Erfenis en WAO


8 mei 2006

Vraag nummer: 4434  (oude nummer: 7958)

Als iemand een WAO uitkering heeft en krijgt een erfenis toegekend van +/- € 80.000. Komt met deze erfenis de uitkering in gevaar of wordt deze stopgezet?
Een relatie van mij zit met deze vraag en wilt graag duidelijkehid hierover.

Antwoord:

Geachte heer,

Volgens mij staat een WAO-uitkering helemaal los van de vraag of iemand eigen vermogen, spaargeld e.d. heeft.

De WAO is een volksverzekering die een inkomen garandeert op het moment dat iemand door ziekte of handicap niet meer kan werken. Bij het vaststellen van de hoogte van de WAO-uitkering wordt gekeken naar de mate van arbeidsongeschiktheid en het laatst verdiende inkomen. Het inkomen van een partner of de overwaarde van een eigen huis of mogelijk ander vermogen, zoals een (te verwachten erfenis) wordt buiten beschouwing gelaten. Dat is bij een WW-uitkering net zo.
Alleen bij een bijstandsuitkering wordt gekeken naar het inkomen van de partner en het eigen vermogen.

Uw relatie kan de vraag natuurlijk voor alle zekerheid ook stellen aan de uitkerende instantie.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE