Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors
U bent hier: home / juridisch / begraven / algemeen graf

Algemeen graf

Hieronder vindt u de laatst gestelde vragen.

Overgangsregeling algemeen graf

Geachte heer Van der Putten, De Gemeente Goeree-Overflakkee heeft o... >>


Saneren oude algemene graven

Geachte heer Van der Putten, Op één van onze begraafplaatsen will... >>


Toestemming cremeren na einde grafrust

Geachte heer, De navolgende situatie doet zich voor: Overledene (mi... >>


Verlengen algemeen graf

Kan je een algemeen graf verlengen... >>


Verlengen algemeen graf kind

Onze baby ligt sinds 1976 in een algemeen kindergraf onderin er liggen... >>


Claim na ruiming algemeen graf

Begin juni hebben wij een reguliere ruiming gehad van algemene graven.... >>


Algemeen graf 28/-H/15

Graag zouden wij het graf verder willen betalen. H et loopt 4-4_2021 ... >>


Grafrechten vervallen; waar zijn stoffelijke resten gebleven?

Goedemiddag, Mijn vraag is: Mijn vader is in 2008 begraven in een A... >>


Algemeen graf ruimen zonder bericht aan familie

Beste heer/mevrouw, Misschien kunt u mij verder helpen. Afgelopen m... >>


Graf opruiming graf zoontje 65 jaar geleden

Geachte Heer Mevrouw. Mijn vraag is dat mijn moeder van 87. Een bri... >>


Gemeentegraf vader behouden

Goede dag K heb 20 jaar geleden samen met mijn broer mijn vader Doo... >>


Grafrecht overboeken (is dit een algemeen graf?)

Ik heb gevraagd om grafrechten van een graf uit 1940 over te boeken en... >>


Verplichting algemeen graf aan te bieden?

Geachte heer van der Putten, Als gemeentelijk begraafplaats beheerd... >>


Ruiming algemene kindergraven; of verlengen?

Onze gemeente overweegt om de mogelijkheid om te voeren om algemene gr... >>


Grafsteen op (algemeen) graf moeder

Goededag Mr. Willem van der Putten, Graag had ik enig inzicht in he... >>


Ruimen algemeen graf (maar het is eigenlijk opgraven)

mijn man is 23 jaar geleden begraven ( algemeen graf ) nu wordt jet va... >>


Herbegraven in algemene graven mogelijk?

In heb begrepen dat herbegrafenis na opgraving alleen mogelijk is in e... >>


In een Dubbel Algemeen Graf begraven in plaats van een Enkel algemeen

Mijn moeder is op 23-02-2018 begraven in een Algemeen graf. We konden ... >>


Inschrijven Lalibellum

Moet je je in laten schrijven, als je later in het Lalibellum wilt kom... >>


Na verloop algemeen graf; wat kan dan?

Beste meneer van putten, Ik heb eerst gezocht of mijn Vraag al een ke... >>


Grafrechten bij een algemeen graf

Ben je verplicht om grafrechten te betalen bij een algemeen graf?... >>


Na tien jaar grafrust herbegraven in particulier graf 8

Beste meneer van der Putten, Nu, dan heb ik nog een laatste vraag. ... >>


Na tien jaar grafrust herbegraven in particulier graf 7

Is het ook gebruikelijk daar dat mensen aanwezig mogen zijn bij de her... >>


Na tien jaar grafrust herbegraven in particulier graf 6

Geachte meneer van der Putten, (vraag betrekking op [l52776]52776[/... >>


Na tien jaar grafrust herbegraven in particulier graf 5

Geachte meneer van der Putten, Bedankt voor [l52774]de heldere info... >>


Na tien jaar grafrust herbegraven in particulier graf 4

Geachte meneer van der Putten, Wat is een opgraafvergunning die je ... >>


Na tien jaar grafrust herbegraven in particulier graf 3

Geachte meneer van der Putten, Het verzoek tot herbegraven kan pas ... >>


Na tien jaar grafrust herbegraven in particulier graf 2

Geachte meneer van der Putten, Het gaat om vraag 52733. ... >>


Na tien jaar grafrust herbegraven in particulier graf 1

Geachte meneer van der Putten, Mijn vader ligt sedert 2015 begraven... >>


Kan gedenkteken op algemeen graf in stand blijven?

De grafrusttermijn van 10 jaar is verstreken, maar de nabestaanden wil... >>


Herbegraven of verlengen algemeen (huur)graf

Geachte mr. Van der Putten, Eind 2007 is bij een bevriend gezin kor... >>


Resten dochter cremeren vanuit algemeen graf

onze dochter geboren en overleden op 14-07-1993 , is op 17-07-1993 beg... >>


Opgraving en begrafenis door Sociale Zaken

Beste heer, De overledene is in 2008 begraven in een algemeen graf... >>


Resten opgraven uit algemeen graf en daarna cremeren

Mijn moeder is overleden in Amsterdam. Zij is daar ook begraven in een... >>


Algemene graven ruimen en tevens opgraven; wanneer vergunning nodig?

Geachte heer, Op de begraafplaats worden de komende weken graven ge... >>


In kennis worden gesteld van ruiming

Mijn zoon is begraven in een gemeentelijke graf. Nu lees ik dat het gr... >>


Algemeen graf overal?

Beste meneer, kan een overledene, zowel op een gemeentelijke als op e... >>


Ook voor algemene graven? (vraag over 't Lalibellum van Zorgvlied)

Dag, geldt dit ook voor algemene graven? Bij mijn weten worden de stof... >>


Raad tbv opgraven gemeente graf

Lang verhaal. Mijn zus is overleden de toenmalige vriend regelde begr... >>


Grafmonument op naamloos graf

Geachte heer Van der Putten, Een aantal maanden geleden is een inwo... >>


Verwijderen monumenten

Geachte heer van der Putten, Is het mogelijk om de monumenten op een a... >>


Vergunning nodig voor herbegraven na ruiming algemeen graf?

De gemeente gaat over tot ruimen van algemene graven (reeds 20 jaar ve... >>


Mag een gemeente de uitgifte van een algemeen graf weigeren?

Als een familie een begrafenis regelt en betaald en de familie maakt d... >>


Na ruiming de restanten kopen en thuis bewaren

In 2019 wordt het graf van mijn vader geruimd (algemeen graf), kán ik... >>


Begraafregister 1967 aanvulling

Refererend naar vraag nr. 45637 kan ik het volgende toevoe... >>


Begraafregister 1967

Ik stuurde deze mail naar de begraafplaats waar destijds mijn vader is... >>


1. Grafrechten en 2. vrijhouden van grafplaatsen voor rampen

L.s, Vraag 1. Op 05.01.1995 heeft de gemeente een persoon begraven ... >>


Opgraving na 10 jaar

Beste, een familie lid word binnenkort uit zijn laatste rustplaats geh... >>


Andere overledene opgraven uit algemeen graf (en omzetting algemeen gr

In een algemeen graf liggen twee personen. De familie van de eerste... >>


Onbekende persoon

Afgelopen voorjaar is op onze algemene begraafplaats een persoon zonde... >>


Opgraven uit algemeen graf

Geachte heer, Wij passen onze beheersverordening aan. Wij willen ... >>


Vergunning gedenkteken langer dan uitgifte graf; termijn ruiming

Hallo, We willen een aantal algemene graven gaan ruimen. Ze zijn i... >>


Grafrechten terug kopen van de gemeente

Mijn oma heeft in 2008 de grafrechten terug gegeven aan de gemeente. D... >>


Grafruiming zonder ruimtegebrek

Geachte heer, mevrouw, Deze week kreeg ik bericht dat het graf van ... >>


Minimale looptijd algemeen graf volgens wetboek

Wat is de minimale looptijd volgens het wetboek van het grafrecht van ... >>


Op laten graven overledene na 10 jaar

Geachte mijnheer van der Putten, mijn vrouw 's oma die eigenlijk haar... >>


Steen op graf na begrafenis door gemeente

Mijn zwager wordt op kosten van de gemeente begraven, omdat er alleen ... >>


Omzetten algemeen naar particulier graf

Geachte heer van der Putten, In onze gemeente zijn we bezig met de ... >>


Eigendom grafsteen en algemene graven

Meneer Van der Putten. Ik heb uw antwoorden over de eigendom van gra... >>


Verzoek omzetten algemeen graf in particulier graf

Mijnheer Van der Putten, Onze gemeente heeft het volgende verzoek g... >>


Kosten opgraven van mijn moeder uit algemeen graf

Hallo, mijn moeder ligt in een algemeen graf begraven. Nu gaat de geme... >>


Twijfel aan identiteit graf

Geachte Mr. Willem van der Putten, Graag wil ik uw advies voor het ... >>


Herbegraven in algemeen graf

Geachte heer Van der Putten Ik kreeg van iemand de volgende vraag; ... >>


Kindergraf van mijn zusje

Ik hoop dat u mij kunt helpen met wat advies. Het verhaal is als volgt... >>


Toestemming voor herbegraven?

Mijn vader ligt in een algemeen graf. Bij navraag bij de begraafplaats... >>


Kosten herbegraven van mijn broer

ik heb een broer die is begraven nog maar net. enwil herbegraven naa... >>


Recht algemeen graf intrekken

Geachte heer Van der Putten, Kan een 'recht' op een algemeen graf w... >>


Termijn huurgraf

Geachte, Wij hebben een brief van de gemeente binnne gekregen dat het... >>


Crematie ba ruiming algemeen graf?

mag er ook overblijfselen van een persoon, die in een algemeen graf ge... >>


Begraven in verkeerde vak

iemand is in een bepaald vak begraven. Nu wil het geval dat ook de pa... >>


Omzetten algemeen graf / kindergraf in een familiegraf

Geachte heer Van der Putten, Graag wil ik de volgende vraag aan u v... >>


Ruimen; waar gaan de resten naar toe?

Hallo Mijn ouders worden in november 2009 opgegraven uit een algemee... >>


Verplaatsing graf (eigen graf tussen algemene graven)

Geachte heer van der Putten Graag uw advies over het volgende: 20 ja... >>


Herbegrafenis vanuit algemeen graf in (nieuw) algemeen graf

de vraag werd gesteld is herbegrafenis vanuit algemeen graf in (nieuw)... >>


Ruimen graf zoontje

Geachte heer, Heeft de gemeente het recht om een algemeen graf te r... >>


Onnodige kosten algemeen graf

kort nadat mijn ouders een standaardbegrafenisverzekering hadden afges... >>


Aanspraak na vervallen recht

Geachte heer van der Putten Als een algemeengraf met een uitgifte ter... >>


Gezamenlijk graf -> ruiming voorkomen

Beste, Ik hoop van harte dat u mijn vraag kunt beantwoorden aangez... >>


Algemeen graf; kinderen willen geen opdracht geven

Vandaag is bij de afdeling burgerzaken de vraag binnengekomen een mene... >>


Kosten omzetten algemeen gaf --> koopgraf

mijn moeder is vorige maand begraven in een algemeen graf.zy was heela... >>


Verlof opgraven na ruimen grafveld algemene graven?

Belanghebbende kiest voor het herbegraven van overblijfselen na ruimin... >>


Opgraven/cremeren uit algemeen graf; onenigheid

Geachte heer/mevrouw, De termijn van een algemeen graf is verlopen.... >>


stoffelijke resten opeisen omdat het graf van mijn moeder geruimd word

Over een jaar vervallen de grafrechten van mijn moeders graf. Ze is da... >>


Hoe snel mag een dubbel graf gevuld zijn?

Hallo, Zijn er regels/ protocollen voor het volgende. Mijn oma is 6 ... >>


Algemeen kindergraf "omgezet" in een particulier graf? DEEL 2

In vervolg op uw antwoord op vraag 12341; Mag ik concluderen dat er j... >>


Kan een algemeen kindergraf "omgezet" worden in een particulier graf?

Op onze begraafplaats is een algemeen kinderhofje waar veel stoffelijk... >>


Van huurgraf naar koopgraf? (omzetten grafrechten)

Kan men als er al een begrafenis heeft plaats gevonden over worden geg... >>


Rechten kopen van een algemeen kindergraf

Geachte heer van der Putten, Wij kregen een verzoek van ouders die 50... >>


Kosten ruimen algemeen kindergraf en cremeren

mijn zoontje is op 12-11-1996 op de leeftijd van 5,5 maanden oud overl... >>


Opgraven en herbegraven in buitenland; verhaal kosten?

In januari 2008 is er een mevrouw op kosten van de gemeente begraven i... >>


Familie wil aanwezig zijn bij ruiming algemene graven

Familie wil bij ruiming zijn van algemeen graf. Kunnen wij als gemeen... >>


Huurgraf omzetten naar algemeen graf

Ik wil weten of ik het huurgraf wat ik dacht dat ik wou hebben in augu... >>


Moeder na grafrust in eigen graf van vader herbegraven

Geachte heer/ mevr, Wij zijn drie zussen en hebben een vraag, althans... >>


Grafrechten? Opgraven?

Hallo op xx-xx-08 is mijn schoonvader helaas overleden omdat hij niet ... >>


Verlenging

Geachte Heer van/der Putten, In 2000 is mijn moeder begraven voor t... >>


Overnemen grafrechten

Mijn dochter was niet gehuwd met de vader van haar kind. Het kind is w... >>


Vervolg herbegraven (5526 (oud nummer 10965))

Geachte heer van der Putten. Betekend uw antwoord dat het ... >>


Herbegraven na 3 jaar

3 jaar geleden is er een man begraven in een algemeen graf in reeuwijk... >>


Algemeen graf en grafrecht

Is het wel juist grafrecht te verlenen in het geval van een algemeen g... >>


Toestemming opgraving algemeen graf

Geachte heer v.d. Putten, Wat te doen als de nabestaanden van een ... >>


Algemeen graf, van wie is de steen?

In 2000 is iemand in een algemeen graf begraven, de begrafenis is gere... >>


Mag dat (niet waarschuwen voor ruiming graf)

mijn moeder is begrafen , in een gemeente graf . mag de gemeente zom... >>


Overschrijven (vervolg op 9890)

Geachte heer, Ik ben in mijn vorige vraag niet helemaal duidelijk g... >>


Overschrijven vanwege verlengen grafrecht algemeen graf.

Geachte heer, Wij hebben een nabestaande (echtgenote) aangeschreven... >>


Kan gemeente algemene graven alleen uitgeven als er onvoldoende financ

Geachte heer Van der Putten, In onze gemeente komt het uitgeven van... >>


Herbegraven na aankondiging (vervolg 9830)

In aanvulling op mijn vraag nr. 9830. Als je bericht hebt gehad van de... >>


Herbegraven binnen welke termijn?

Hoelang mag er maximaal aan tijd zitten tussen een aankondiging van ee... >>


Toch een familiegraf

Sinds 1991 ligt mijn schoonvader begraven in een betaald graf voor 15 ... >>


Begraven moeder en kind samen

Door een misdrijf is een moeder en haar 3 jarig kind om het leven geko... >>


Kan ik mijn opa's graf nog redden 2

geachte heer van putten, heb uw antwoord gelezen, heb net mijn moede... >>


Kan ik mijn opa's graf nog redden?

geachte heer, mevr hierbij vraag ik, of ik nog mijn opa de graf kan r... >>


Algemeen graf verplicht aanbieden?

Geachte heer V.d. Putten, zijn wij als gemeente verplicht algemene g... >>


Bezwaar mogelijk tegen melding ruiming algemeen graf

Is er bezwaar mogelijk tegen de mededeling van de gemeente dat het alg... >>


Algemeen graf voor kinderen?

Geachte heer van der Putten, Mij werd onlangs gevraagd of een kind ... >>


Recht op een stukje grafsteen?

Geachte meneer of mevrouw Mijn opa is dit jaar 10 jaar overleden en z... >>


Opgraven binnen termijn algemeen graf 15 jaar

Door een gebruiker van een algemeen graf (3-diep) is een verzoek inged... >>


Herbegraven verplicht?

Mijn ouders zijn begraven op een algemene begraafplaats. Deze graven g... >>


Wat is een algemeen graf?

Beste meneer v/d Putten, Wat is eigenlijk een algemeen gaf? Worden ... >>


Overplaatsing van algemeen graf naar eigen graf, is dit mogelijk?

Goedemiddag, Mijn moeder ligt begraven in Nieuwenhoorn, Stoofweg. M... >>


Verwijdering monument algemeen graf

Geachte heer/mevrouw, Bij deze vraag ik u om vrijblijvend advies i... >>


Grafzerk verwijderen

R.K.begraafplaats in Wassenaar heeft graf van mijn moeder na 12 jaar g... >>


Na 10 jaar

Mijn moeder ligt in februari 2007 10 jaar begraven hoe gaat dat nu ver... >>


Rechthebbende over algemeen graf en verhalen kosten

Geachte heer Van der Putten, Uit uw antwoord op de vraag van gemeent... >>


Wat na 10 jaar?

Geachte, Wij ( mijn man, twee kinderen en ik ) hebben naar Nederla... >>


Voorschriften grafmonument algemeen graf

LS Wat zijn de voorschriften voor een grafmonument (gedenkplaat)? Afme... >>


Algemeen graf verlengen

Mijn moeder ligt begraven in een algemeen graf ken ik dit verlengen me... >>


Herbegraven

Geachte Mr.van der Putten, Mijn oma word in januari opgegraven omda... >>


Mogen mijn ouders 'de andere helft' van het graf van hun zoon verzorge

Beste Mr. van der Putten, Ik wend mij nogmaals tot u met een vraag ... >>


Kosten opgraven en herbegraven (uit algemeen graf na 'verkeerde begrav

Als een familie er later achter komt dat er in een algemeen graf is be... >>


Ruiming van een algemeen graf

Mijn opa is in 1981 begraven in een algemeen graf op een begraafplaats... >>


Ruiming; toestemming familie?

Mag een gemeente een algemeen graf na 10 jaar ruimen zonder dat hier t... >>


Omzetten van algemeen graf; Resten onderliggende persoon opgraven?

Geachte Heer van der Putten, Is het na verstrijken van de wettelijk... >>


Kosten graf Zoetermeer

Wat kost een begravenis inclusief steen, kist, graf in Zoetermeer. B.... >>


Verleggen steen algemeen graf

Op een algemeen graf bestemd voor 3 personen worden de steentjes zodan... >>


Kosten algemeen graf als Justitie de begraafopdracht heeft gegeven

De vraag is simpel: Als de officier van justitie opdracht geeft tot h... >>


1 hoopje botten?

Geachte mevrouw, heer, al in 1992 heb ik mijn vader moeten begraven. ... >>


Ruimen algemeen graf tegen wil vader

Geachte heer Van der Putten, Ondanks de vele informatie die ik heb ... >>


Algemene graven alleen voor overledene met schulden?

Geachte Heer van Putten, Moet een gemeente op zijn gemeentelijke be... >>


Algemeen graf toch alleen voor bijzondere gevallen?

Is de omschrijving in de modelverordening van een algemeen (urnen)graf... >>


Algemeen graf op naam uitvaartondernemer?

Recent hebben wij iemand in een algemeen graf begraven. Bij de adminis... >>


Ruiming algemeen graf

In mijn woonplaats Zuidwolde Drente is er een voorstel naar de Gemeent... >>


Ruiming algemene graven (vergissing termijn 20 jaar)

Medio 2004 wordt een ruiming van een grafveld met algemene graven uitg... >>


Asbeschikking na grafrust van 10 jaar

Geachte l.s., Hopelijk kunt u mij helpen aan een antwoord op de vol... >>


Verlengen van algemeen graf op RK kerkhof

Het is bij ons gebruikelijk algemene graven uit te geven voor een peri... >>


Herbegraving algemeen graf > familiegraf

Mijn moeder ligt sinds 3 jaar in een algemeen graf als mijn vader binn... >>


Kosten algemeen graf

Geachte heer van der Putten Op het ogenblik zijn wij als gemeente D... >>


Kosten opgraven uit algemeen graf

Wed, 19 Mar 2003 12:39 Het stoffelijk overschot van mijn moeder moe... >>


Herbegrafenis (vanuit algemeen graf)

Mon, 23 Dec 2002 10:32 Geachte meneer van der Putten, Mijn beide... >>


Ruiming algemeen graf

Wed, 11 Dec 2002 10:21 Mijn vader ligt sinds mei 1989 begraven in ... >>


Herbegraven kind, na 40 jaar

Thu Mar 14 15:14:09 2002 Er is een verzoek binnengekomen voor de h... >>


Verwijdering graf

Thu Oct 26 02:48:25 2000 Geachte mevrouw/meneer, Na telefonisch... >>


Begraven van meerdere mensen in een graf

Sun May 28 22:51:51 2000 Drie jaar geleden overleed mijn broer en ... >>


Kosten herbegraven in (ander) bestaand graf

Thu Jan 24 00:54:59 2002 Geachte heer Van der Putten, Een zus l... >>


Algemeen graf en termijn bijbegraven

Sun Oct 21 11:03:58 2001 Mijn vader is op 28 -9 begraven in een al... >>


Algemeen graf; sommatie verwijderen gedenkteken

Thu, 7 Nov 2002 16:44 Indien op een algemeen graf al 20 jaar een ge... >>


Plaatsing grafstenen op algemeen graf

Mon Jul 30 22:18:17 2001 Kunt U mij vertellen hoe de plaatsing van... >>


Spijt begraven algemeen graf

De moeder van mijn vriend ligt begraven in een algemeen graf. Hij heb ... >>


Verplaatsen zerk op algemeen graf

Thu, 24 Oct 2002 11:43 Mijn moeder ligt in een algemeen graf. Tot a... >>


Hoeveel urnen in graf?

Wed Dec 6 00:22:01 2000 Hoeveel urnen mogen er in een graf worden ... >>


Steen op algemeen graf

Geachte heer Van der Putten, Wat mag er op een algemeen graf worden... >>


Dichten van een graf

Oct 6 11:13:28 1999 Geachte heer Van der Putten, Onlangs kreeg i... >>


Gemeente geeft geen algemeen graf uit?!

Wed Jun 19 09:59:04 2002 Geachte heer Van der Putten, Tot mijn ... >>


Urn in algemeen graf?

Mon Oct 1 11:52:06 2001 Geachte meneer, Allereerst de volgende ... >>


Ruiming joods graf

In onze gemeente wordt binnenkort gestart met de ruiming van algemen... >>


Positie begraafplaatshouder m.b.t. wens overledene voor algemeen graf

Een wat ingewikkelde titel, maar een apart verhaal, wat ik graag aan... >>


Herbegraving met ruzie

Meneer v.d. Putten, Op ons kerkhof gaan we eind dit jaar algemen... >>


Minimum aantal jaren algemeen graf

Zoals de titel al zegt: wat is het minimum aantal jaren dat een algeme... >>


Graf open?

Geachte heer Van der Putten. Na het condoleren na de begrafenis ging ... >>


Mag een graf 'open' blijven?

In januari is mijn schoonvader overleden, hij is begraven in een graf ... >>


Bijplaatsen in familiegraf

In februari 2000 overleed mijn schoonmoeder. Zij is in een algemeen gr... >>


Herbegraven uit algemeen graf mogelijk?

Thu Sep 6 22:03:57 2001 Geachte Mr.van der Putten, Vorige week ... >>


Plaatsing grafsteen op algemeen graf

Kunt U mij vertellen hoe de plaatsing van de stenen op een algemeen gr... >>


Stel zelf een vraag:


*Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd. Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >