Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hoe te handelen bij overlijden (ex) stiefvader


21 augustus 2017

Vraag nummer: 51705

Onlangs is mijn (ex) stiefvader overleden. Na het overlijden van mijn moeder, is er geen contact meer geweest tussen hem en mijn zus en mijzelf. Overlijden kwam voor ons als onverwacht. (de reden laten we in het midden vwb het contact)

Nu hebben wij via zijn collega vernomen dat hij was overleden.

Nu is het zo dat wij, toen mijn moeder nog leefde, daar ook een aantal jaren hebben ingewoond.

Ik weet dat hij ook nog een zoon heeft uit een ander huwelijk, voordat hij mijn moeder huwde. Ook daar is voor zover ik weet nooit meer contact mee geweest.

Er is geen testament voor zover ik weet.
Nu willen wij niet zijn uitvaart regelen, omdat we simpelweg niet weten hoe hij verzekerd was en of de kosten toereikend zijn. Hij woonde in een huurhuis (waar wij dus ook gewoond hebben).

Wij zijn daar inmiddels ook binnen geweest, mede door het feit dat daar nog de urn van mijn overleden moeder stond en nog goederen die van mij en mijn zus waren, waaronder aandenken van mijn moeder (emotionele waarden).

Inmiddels is er wel contact geweest met een uitvaartondernemer, welke was ingelicht door het ziekenhuis alwaar hij in het mortuarium ligt.
Ik heb begrepen dat als niemand zich meld dat de gemeente dit gaat regelen:

Echter rijzen er wel een aantal vragen op:

Wij zijn in deze (ex) stiefkinderen, in hoeverre zijn wij verantwoordelijk voor evt schulden en andere kosten?

Kan de gemeente ons aansprakelijk stellen voor de gemaakte kosten, als hen de uitvaart regelen? (ondanks een verzekering die er wellicht is, maar mogelijk niet toereikend)

Wij zijn in de woning geweest, wij hebben daar spullen weggehaald (welke aan ons toebehoorde, veelal van emotionele waarde, de urn van mijn moeder.

Zijn administratie was een puinhoop, en tot en met 2005 nog vindbaar, mogelijk de rest digitaal?
In hoeverre hebben wij daar goed gehandeld? Door dus spullen mee te nemen?

Als zijn echte (biologische zoon) vindbaar is, en deze verwerpt alles, in hoeverre komt de gemeente nog bij ons?

Betreffende het huurhuis; wie is eindverantwoordelijk voor het leeghalen en wel of niet in oude staat terugbrengen.
Wij hebben wel de vruchten genoten van de woning, maar wonen daar allang niet meer. En voelen ons daar ook niet verantwoordelijk.

En als een begrafenis door de gemeente wordt geregeld, wie krijgen dan een overlijdensbericht, en een datum van begraven? Ik kan me zo voor stellen dat er mensen, of kennissen zijn die dat wil weten. (klanten op zijn werk, wellicht andere mensen)

Met vriendelijke groeten,

Antwoord:

Geachte heer,

Een erfenis gaat via de bloedlijn, dus u bent geen erfgenaam van uw voormalige stiefvader, tenzij hij u per testament tot erfgenaam heeft benoemd. Ik weet niet wanneer uw moeder is overleden, maar het kan zijn dat u als erfgenaam van uw moeder nog een vordering had op uw stiefvader die als langstlevende over de nalatenschap van uw moeder beschikte. Misschien is het verstandig om hierover eens de Notaristelefoon te bellen. Het nummer vindt u snel op internet.

De biologische zoon van uw stiefvader is zijn erfgenaam.

Of u de uitvaart wilt regelen is uw eigen beslissing, maar het is de vraag hoe u dat betaald krijgt. U bent geen erfgenaam dus kunt niet beschikken over de bankrekening en spullen van uw ex-stiefvader. Misschien als hij een verzekering had, dat u een uitvaart dan wel zou kunnen regelen binnen de kaders van die verzekering. Maar dat is niet te zeggen als u niet weet of er een verzekering was. En dan is het nog de vraag wat er in staat. Als die verzekering zou uitkeren aan erfgenamen, kunt u nog niets.

Als de gemeente de uitvaart regelt, bent u niet aansprakelijk omdat u geen kind bent en geen erfgenaam.
Als het biologische kind de erfenis verwerpt, kan de gemeente niet bij u komen. Nu ja, men kan het wel vragen, maar u hebt geen verplichtingen.

In het algemeen is het erg onverstandig om spullen uit een woning van een overledene te nemen. De urn van uw moeder kan ik goed begrijpen. Maar ik zou er verder geen ruchtbaarheid aan geven.

Als de gemeente de uitvaart regelt, stuurt de gemeente niemand een overlijdensbericht en organiseert men ook geen afscheidsdienst en dergelijke. Men wil geen kosten maken en weet ook niet met wie iemand bevriend was.
De gemeente waarschuwt wel de woningverhuurder.

Zie de vele tientallen vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Uitvaart door gemeente' en in de subrubriek 'Uitvaartplechtigheid'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE