Wettelijke eisen oproep schuldeisers?


19 september 2011

Vraag nummer: 26068

Een executeur is wettelijk verplicht om (onbekende) schuldeisers openlijk op te roepen om zich te melden, op grond van artikel 4:214 lid 1*: "Een vereffenaar roept de schuldeisers der nalatenschap, zo dit nog niet is geschied, openlijk op om hun vorderingen vóór een door de kantonrechter bepaalde datum bij de boedelnotaris of, indien deze ontbreekt, bij hemzelf in te dienen."
*) http://lexius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-4/artikel214/lid1

Welke eisen stelt de wetgever aan zo'n oproep? Slechts ter verduidelijk van deze vraag, een aantal subvragen:
Welke fatale termijn wordt bijv. redelijk geacht waarop schuldeisers zich moeten hebben gemeld? Moet zo'n oproep worden geplaatst in een krant en/ of mag het op een (willekeurige?) website? Hoe groot moet zo'n oproep zijn qua lengte of breedte? Hoe vaak of lang moet zo'n oproep worden geplaatst?

Antwoord:

Uw vraag ligt op het terrein van het erfrecht.
De juridische adviesrubriek behandelt geen erfrecht, vragen over testamenten, belastingverevening na overlijden, successierechten of problemen rond de nalatenschap e.d.
Deze rubriek is er alleen voor juridische vragen over begraven en cremeren. Zie de toelichting bij deze rubriek.

Zie de vraag Erfenis / erfrecht (lees dit eerst!) in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u dan wel terecht kunt, zoals de adviesrubriek Notarieel advies / erfrecht.

Natuurlijk kunt u ook kijken of u het antwoord op uw vraag vindt op de site van de beroepsorganisatie van de notarissen (www.notaris.nl).

Als u een bepaalde vraag uitgebreider wilt bespreken, kunt u uw vraag ook telefonisch voorleggen aan de Notaristelefoon: 0900 - 346 93 93 (EUR 0,80 per minuut). De deskundige medewerkers (notarissen, kandidaat-notarissen en oud-notarissen) zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur.

TIP:
Zie voor vragen over het erfrecht ook de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > Notariële vragen
Zoals: Naar de notaris als iemand is overleden?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn