Erven en bankzaken (en/of-rekening) 2


16 april 2018

Vraag nummer: 54638

Op de door u vermelde link van notaris mr. Van de Griend van de adviesrubriek Notarieel recht / erfrecht is het op dit moment helaas tijdelijk niet mogelijk om nieuwe vragen te stellen. Dus misschien kunt u me toch helpen. In uw artikel "Erven en bankzaken (en/of-rekening)" van 27-01-2003 op (zie https://www.uitvaart.nl/54629) gaat het mij om uw opvattingen over van wie het eigendom van het saldo op een en/of-rekening is in relatie met huwelijkse voorwaarden.
Ik heb uw artikel gekozen, omdat ik juist op zoek ben naar de regels die golden binnen het oude erfrecht, want zowel het testament als de overlijdensdatum van mijn vader dateert van vóór 2003. Volgens de duplicaat aangifte voor het recht van successie wegens zijn nalatenschap bestaan er meerdere en/of-rekeningen (zowel betaalrekeningen als spaarrekeningen) en in de huwelijkse voorwaarden van mijn vader met zijn 2de echtgenoot bestaat geen finaal verrekenbeding. De belastingdienst heeft destijds echter niet onderzocht of de opgave van vaders privévermogen in de successie-aangifte wel juist was, want de akte van de huwelijkse voorwaarden ontbrak in hun archief.
Toch zegt de notaris nu dat ook voor de civielrechtelijke bepaling van het privévermogen van mijn vader moet worden uitgegaan van de helft van het saldo van die bankrekeningen. Bestaan hierover al uitspraken van de Rechter en zo ja, welke?
Alvast bedankt voor antwoord!

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De juridische adviesrubriek behandelt geen erfrecht, vragen over erfbelasting of problemen rond de nalatenschap e.d. Deze rubriek is er alleen voor juridische vragen over begraven en cremeren. Zie de toelichting bij deze rubriek.
In mijn antwoord op de vraag Erfenis / erfrecht (lees dit eerst!) in de lijst 'Meest gestelde vragen' geef ik diverse tips waar u dan wel terecht kunt, zoals de Notaristelefoon en de vragen en antwoorden in de adviesrubriek Notarieel recht / erfrecht.

Ik volg de ontwikkelingen in het erfrecht niet en ook niet de jurisprudentie op dat vlak.

Echter, ik denk dat uw 'probleem' helemaal niet specifiek is voor erfrechtkwesties. Het gaat er bij en/of-rekeningen om, om aan te kunnen tonen wat de herkomst van het geld is. Als op dat vlak niets aangetoond kan worden, gaat men er van uit dat het saldo 50/50 van de twee rekeninghouders is. Dat doet de Belastingdienst en dat zullen andere instanties ook doen als er geen reden is om het anders te zien.
Maar het kan wel anders. Ik herinner mij van enkele jaren geleden dat ik een 'paniektelefoontje' kreeg van een van mijn kinderen. Ik had met dat kind een en/of spaarrekening en de Belastingdienst rekende haar automatisch de helft van het saldo van de rekening toe, terwijl zij 0,- had opgegeven. Het ging een bedrag van bijna 200.000,- omdat ik mijn huis met overwaarde had verkocht, maar voorlopig ging huren. Vanwege het bankgarantiestelsel, dat 100.000,- voor rekeningen per bank garandeert, had ik mijn spaarrekening mede op naam van een kind gezet om de garantie te verdubbelen naar 200.000,-. De zaak kon snel worden rechtgezet, omdat ik kon laten zien dat het geld van de verkoop van mijn huis af kwam en omdat ik zelf het volle bedrag bij mijn aangifte Inkomstenbelasting had opgegeven.
Samengevat: als een instantie verder niets weet en niets onderzoekt, gaat men uit van de helft per persoon. Maar als men iets anders kan aantonen, ligt het natuurlijk anders.

Als een oudere persoon persoon een en/of rekening heeft met bijvoorbeeld een kind, is meestal makkelijk aan te tonen de rekening altijd gevoed wordt door een pensioen, of door rente of dividenden, AOW e.d. Een en/of-rekening heeft niet de bedoeling een vermogensoverdracht van ouder op kind (of een derde) te doen plaatsvinden.

Dit heeft niets te maken en oud of nieuw erfrecht. Als aantoonbaar is wiens geld het is dat op een en/of rekening staat, moeten partijen daar rekening mee houden.

Het hebben van huwelijkse voorwaarden zegt op zich nog niet alles over het eigendom van gelden op een en/of rekening.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie vervolgvraag 54647.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn