Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Inwonend kind versus erfenis ouderlijke woning


28 januari 2003

Vraag nummer: 1960  (oude nummer: 2343)

Tue, 28 Jan 2003 22:24

De langstlevende moeder van mijn partner is recent overleden; tot de erfenis behoort een eigen woning. Mijn partner heeft twee volwassen broers, waarvan er één in de ouderlijke woning woont; deze wil graag de woning uit de erfenis verkrijgen.

Mijn eerste vraag is of laatstgenoemde broer een woonrecht heeft; voor zover ik heb kunnen nagaan is er geen sprake van huur geweest en is daarover ook niets in een testament vastgelegd.

Wanneer er wel woonrecht bestaat, hoelang geldt dat dan en hoe bepalen wij de waarde van de woning in het kader van de verdeling van de erfenis in deze situatie.

Indien er geen woonrecht bestaat, hoe bepalen wij dan de waarde van de woning?

Antwoord:

Geachte heer,

Of sprake is van een woonrecht, weet ik niet. Er is een bepaalde bescherming van huurders, maar het is de vraag of hier een met huur vergelijkbare situatie is of was. U zegt dat daar geen sprake van is, maar ik denk dat niet alleen naar de aanwezigheid van bijvoorbeeld een contract gekeken moet worden, maar meer naar de feitelijke situatie.
Ik verwacht echter dat een notaris vaker met dit soort situaties van doen heeft en u wél een antwoord kan geven. Ook zal hij ervaring hebben met het bepalen van de waarde van een woning in een geval als dit.
Dit is per slot geen notariële advies-rubriek.

mr W.G.H.M. van der Putten

28 januari 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE