Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Aansprakelijkheid (begrafenis regelen maar niet aansprakelijk zijn voor eventuele schulden)

20 augustus 2011

Vraag nummer: 25661

Als iemand overlijd (we zijn wettelijke erfgenaam), wil ik wel de begrafenis regelen, maar niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schulden. Hoe te handelen? omdat het regelen van de begrafenis voorloopt op het wettelijk verwerpen van de erfenis

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Dat kan, mits u geen geld van de overledene gebruikt.
Men kan een uitvaart wel altijd uit eigen zak betalen, zonder het recht op te geven om afstand te doen van de erfenis.
Wie afstand doet, mag geen geld of goederen van de overleden erflater voor de begrafenis of crematie gebruiken.

Als u de uitvaart regelt, loopt u dus het risico de kosten niet vergoed te krijgen. Als later blijkt dat er geen schulden zijn, hebt u recht op vergoeding van de kosten uit de nalatenschap.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubrieken 'Kosten uitvaart' en 'Erfenis/erfrecht'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Zie ook de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > notariƫle vragen
Zoals de vraag: Naar de notaris als iemand is overleden?


Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder