Uitleg brief notaris


26 januari 2003

Vraag nummer: 1954  (oude nummer: 2336)

Sun, 26 Jan 2003 16:03

Onlangs kregen we i.v.m. het afwikkelen van de erfenis een brief van de notaris, met een vraag een opgave te doen van bezittingen en schulden.
De verhouding tussen de notaris en ons is niet optimaal te noemen. Via de telefoon en brieven hebben we het gevoel dat deze partij kiest voor mevr. M.... Vandaar dat we onze vraag niet direct aan deze notaris willen voorleggen.
Aan u wil ik graag, als onpartijdig deskundige, vragen mij een belangrijk deel uit de brief te willen verduidelijken.
Het gaat om het volgende:

Mevr. M.... laat u - zoals eerder medegedeeld- alle vrijheid om naar eigen goeddunken en met piƫteit een bestemming te vinden voor de bezittingen van uw moeder. Zij zal daaromtrent geen enkele verantwoording van u verlangen en wil ook niet delen in de waarde van die bezittingen.

Mijn vraag is de volgende:
Wat wordt er (juridisch gezien) precies bedoeld met het woord bezittingen?
Houdt dit in dat we alle vrijheid hebben een bestemming te vinden voor alleen de spullen van mijn moeder (meubels, tv etc.) of wordt met het woord bezittingen alles bedoeld dus inclusief evt. tegoeden/schulden van bankrekeningen?

We verwachten namelijk dat mevr. M.... alleen op het geld uit is, echter weten we dit niet zeker, daar ze zelf niet met ons wil praten, maar alles via de notaris laat lopen. Voor we nu de notaris een antwoord geven zou ik graag precies willen weten wat de notaris nu echt bedoeld.

Alvast bedankt voor de genomen moeite.
met vr. groet P.d.W.

Antwoord:

Geachte heer,

Het is uitermate gevaarlijk om in een zaak waar je de toedracht, onderlinge verhoudingen en problemen niet van kent, iets te zeggen over passages in een brief. Alles kan geheel uit zijn verband gerukt worden, zonder dat ik of u dat in de gaten heeft.

Het woord 'bezittingen' heeft geen juridische lading. Je kunt ook 'spullen' of 'goederen' zeggen. Ik zou inderdaad ook denken aan zaken als meubels of een TV. Of er ook saldi op bankrekeningen onder vallen, hangt af van de context van eerdere correspondentie. Dat kan ik zo niet zeggen. Het hangt feitelijk ook af van de waarde van het geheel of van delen van de erfenis. Als mevrouw M en u beiden erfgenaam zijn en het gaat om 1) gewone meubelen en 2) een bankrekening van 100.000,-, dan is begrijpelijk dat mevrouw M zich op het standpunt stelt dat het haar niet kan schelen wat er met die meubels (met een waarde van wellicht minder dan 1.000,-) gebeurt, maar dat ze in de 100.000,- wel wil delen. Kortom, het hangt van de situatie af.

Maar, als mevrouw M erfgenaam is, heeft ze voor een bepaald deel recht op de erfenis. Als ze het eventueel zichzelf en anderen makkelijk maakt door een deel van de contanten te vragen en zich niet met een taxatie en verdeling of verkoop van goederen te bemoeien, is dat misschien toch alleen maar makkelijk?

mr W.G.H.M. van der Putten

26 januari 2003

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn